» 

Thực Thi Chiến Lược

 • Quản Trị Chiến Lược - Chương 9 Cấu trúc tổ chức thực thi chiến lược

  9.1) Khái niệm, vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược Đ/n : Cấu trúc tổ chức của DN là tập hợp các chức năng & quan hệ mang tính chính thức xác định các nhiệm vụ mà mỗi 1 đơn vị của DN phải hoàn thành, đồng thời cả các phưong thức hợp tác giữa các đơn vị này.

  pdf 11p meodentinhnghich 18-06-2011 392 91

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Vận dụng thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard) trong thực thi chiến lược tại công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST

  Luận văn trình bày những nội dung cơ bản: lý luận về ứng dụng thẻ điểm cân bằng trong thực thi triển khai chiến lược, thực trạng thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard) trong thực thi chiến lược tại công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST.

  pdf 13p four_12 21-03-2014 26 10

 • Tiểu luận: Phân tích các yếu tố văn hóa chính thúc đẩy việc thực thi chiến lược của Vietinbank

  Tiểu luận: Phân tích các yếu tố văn hóa chính thúc đẩy việc thực thi chiến lược của Vietinbank nhằm giới thiệu về Ngân hàng Vietinbank, văn hóa doanh nghiệp và chiến lược của Vietinbank. Yếu tố văn hóa thúc đẩy việc thực thi chiến lược.

  pdf 24p idol_12 06-05-2014 14 4

 • Bài giảng môn quản trị chiến lược: Chương 8. Thực thi chiến lược: Các vấn đề Marketing, tài chính/ kế toán, nghiên cứu và phát triển các hệ thống thông tin - Th.S Hoàng Giang

  Thực thi chiến lược: Không có một quyết định chiến lược “hoàn hảo”. Một quyết định luôn luôn phải trả giá. Một quyết định luôn luôn phải cân bằng giữa mục tiêu đối lập, quan điểm đối lập và ưu tiên đối lập. Một quyết định chiến lược tốt khi áng chừng được mức độ rỏi ro.

  pdf 38p linhlan1903 01-11-2013 42 2

 • Tiểu luận: Vì sao cần tái cấu trúc tổ chức để thực thi chiến lược

  Đề tài Vì sao cần tái cấu trúc tổ chức để thực thi chiến lược nêu mục tiêu chung của tái cấu trúc là đạt được một “thể trạng tốt hơn” cho doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn dựa trên những nền tảng về sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng chiến lược sẵn có của doanh nghiệp. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp, tái cấu trúc có thể chỉ nhằm mục tiêu đạt...

  pdf 13p idol_12 06-05-2014 7 1

 • Tiểu luận Quản trị chiến lược: Thực thi chiến lược

  Nội dung tìm hiểu Thực thi chiến lược, tại sao phải nghiên cứu thực thi chiến lược, khuôn khổ cho sự hiểu biết về cấu trúc tổ chức, thành phần chính của cấu trúc tổ chức và các hình thức của cấu trúc tổ chức, tổ chức các hoạt động chung.

  pdf 85p canon_12 01-04-2014 8 1

 • Quản trị chiến lược - Chương 3

  Thực thi chiến lược là cả một quá trình tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện chiến lược thông qua việc áp dụng hàng loạt các biện pháp và trên cơ ssở huy động một cách hiệu quả các nguồn lực nhằm biến các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược được xác định trong kế hoạch thành kết quả hiện thực. Một bản kế hoạch tốt, dù có được soạn thảo một cách công phu, tỉ mỉ...

  doc 0p dosatlatoiac 03-08-2010 357 131

 • NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CƠ BẢN TRONG THỰC THI CHIẾN LƯỢC part 2

  Ý nghĩa của bối cảnh 7S: Bối cảnh 7S cho phép hiểu biết các nhân tố ảnh hưởng tới thực thi chiến lược để phân tích các tổ chức và phân chia chúng thành những bộ phận có thể quản lý Việc thực hiện thành công các chiến lược không chỉ phụ thuộc vào việc quan tâm đầy đủ tới các nhân tố mà còn phải nhìn nó với quan điểm hệ thống  thay đổi 1 nhân tố trong 7S thường tạo ra...

  pdf 10p iiduongii6 17-04-2011 260 95

 • CHƯƠNG 8: Những vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi chiến lược

  Thực thi CL được hiểu là tập hợp các hành động và quyết định cần thiết cho việc triển khai chiến lược.

  pdf 9p meodentinhnghich 18-06-2011 227 65

 • CHƯƠNG 8: MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CƠ BẢN TRONG THỰC THI CHIẾN LƯỢC

  Hoạch định chiến lược Xây dựng các mục tiêu dài hạn Xây dựng các mục tiêu hàng năm Phân bổ nguồn lực Đo lường, Xây dựng các chính sách Thực thi chiến lược Đánh giá chiến lược “Kế hoạch không đi đôi với hành động giống như sự mơ mộng. Nhưng hành động mà thiếu kế hoạch thì chỉ là cơn ác mộng mà thôi”

  pdf 30p muaythai3 30-10-2011 80 35

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Ứng dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng trong triển khai thực thi chiến lược tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng

  Luận văn trình bày về lý luận chung ứng dụng BSC trong triển khai thực thi chiến lược. Thực trạng hoạt động kinh doanh và thực thi chiến lược tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng.

  pdf 13p four_12 21-03-2014 16 7

 • Tiểu luận: Tái cấu trúc tổ chức và thiết lập hệ thống trợ lực chiến lược

  Tiểu luận: Tái cấu trúc tổ chức và thiết lập hệ thống trợ lực chiến lược nêu tiến trình triển khai thực hiện chiến lược cấu trúc tổ chức. Phân bổ nguồn lực chiến lược, xây dựng quy trình hỗ trợ thực thi chiến lược, thiết lập hệ thống hỗ trợ khuyến khích nhân viên. Cải biến văn hóa theo hướng chiến lược.

  pdf 16p idol_12 06-05-2014 9 2

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 5 - Ts.Lê Thành Long

  Chương 5 Thực thi, đánh giá và điều chỉnh chiến lược thuộc bài giảng Quản lý chiến lược, trong chương học này người học sẽ tìm hiểu các nội dung về: Tiến trình triển khai thực thi chiến lược, những hạn chế trong thực thi chiến lược, hệ thống đánh giá, các loại hình đánh giá chiến lược.

  pdf 22p canhdangxuan 01-04-2014 11 2

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 7 - Tổ hợp GD TOPICA

  Bài 7: Tổ chức thực thi và đánh giá chiến lược, mục tiêu bài học này giúp người học có thể: Giải thích tại sao giai đoạn thực thi chiến lược khó khăn hơn rất nhiều so với hoạch định chiến lược; Thiết lập hệ thống các mục tiêu chiến lược hàng năm của doanh nghiệp và xây dựng các chính sách thực thi chiến lược của doanh nghiệp; Điều chỉnh cấu trúc tổ chức thực thi chiến...

  pdf 24p canhdangxuan 03-04-2014 3 3

 • Balanced Scorecard - Động lực thúc đẩy việc thực thi chiến lược

  Bạn có thể sẽ nghe được những lời phát biểu đại loại như “bạn chỉ đo lường được những gì bạn đạt được”. Đây là một thực tế trong nhiều lĩnh vực quản lý, nếu bạn đưa ra chỉ tiêu cho nhân viên, và đề ra những phần thưởng khi họ đạt được, thì họ sẽ cố gắng hết khả năng để đạt được chỉ tiêu đó. Đây là điều rất có giá trị về mặt nguyên tắc, nhưng...

  pdf 8p tuyetson23 11-08-2010 130 71

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Những vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi chiến lược

  Những vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi CL. Khái niệm, bản chất và nhiệm vụ của thực thi chiến lược. Quản trị các mục tiêu ngắn hạn và các chính sách triển khai chiến lược. Các chiến thuật chức năng trong quản trị chiến lược. Quy hoạch các nguồn lực để thực thi chiến lược.

  pdf 25p muaythai3 25-10-2011 67 19

 • Đề án "Thực trạng chiến lược thị trường của tổng công ty thương mại Hà Nội"

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề án "thực trạng chiến lược thị trường của tổng công ty thương mại hà nội"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 35p nhattruong 17-07-2009 834 339

 • Luận văn “Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho Công ty bánh kẹo Hải Hà”

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn “hoạch định chiến lược cạnh tranh cho công ty bánh kẹo hải hà”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 36p ukct1212 11-11-2010 575 303

 • Quản trị chiến lược - Chương 4

  Đánh giá chiến lược là một quá trình thực hiện các hoạt động có liên quan đến việc rà soát lại, giám sát, kiểm tra và điều chỉnh chiến lược. Quá trình quản trị chiến lược là quá trình ra các quyết định quản trị về chiến lược. Thực tế đã chứng minh, có nhiều quyết định có ý nghĩa và mang lại thành quả lâu dài, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít các quyết định quản trị...

  doc 5p dosatlatoiac 03-08-2010 531 273

 • Qủan trị chiến lược Bài 8

  CHƯƠNG 8 THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC & HỆ THỐNG KIỂM SOÁT Thực thi chiến lược là cách thức mà một công ty tạo ra các sắp đặt có tính tổ chức cho phép họ theo đuổi chiến lược của mình một cách hữu hiệu nhất. Thiết kế tổ chức có nghĩa là chọn cách kết hợp cơ cấu tổ chức và hệ thống kiểm soát để công ty có thể theo đuổi chiến lược của mình một cách hữu hiệu - tạo giá...

  pdf 54p banhtalong 22-07-2010 335 269

 • + Xem thêm 4463 Thực Thi Chiến Lược khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản