Thực thi csdl sql server

Xem 1-13 trên 13 kết quả Thực thi csdl sql server
 • Như đã trình bày ở các bài trước một trong những đặc điểm của SQL Server 2000 là Multiple-Instance nên khi nói đến một (SQL) Server nào đó là ta nói đến một Instance của SQL Server 2000, thông thường đó là Default Instance. Một Instance của SQL Server 2000 có 4 system databases và một hay nhiều user database.

  pdf7p thanhtung_hk 05-11-2010 328 185   Download

 • Như đã trình bày ở các bài trước một trong những đặc điểm của SQL Server 2000 là Multiple-Instance nên khi nói đến một (SQL) Server nào đó là ta nói đến một Instance của SQL Server 2000, thông thường đó là Default Instance. Một Instance của SQL Server 2000 có 4 system databases và một hay nhiều user database.

  pdf7p rieudaica 25-05-2011 121 58   Download

 • Giới Thiệu SQL Server 2000 SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS.

  pdf45p transang1 27-09-2012 113 24   Download

 • Như đã trình bày ở các bài trước một trong những đặc điểm của SQL Server 2000 là Multiple-Instance nên khi nói đến một (SQL) Server nào đó là ta nói đến một Instance của SQL Server 2000, thông thường đó là Default Instance. Một Instance của SQL Server 2000 có 4 system databases và một hay nhiều user database.

  pdf8p balanghuyen 11-01-2010 212 67   Download

 • SQL Server có 4 Database hệ thống  Master: Ghi nhận thông tin cấp hệ thống, thông tin khởi tạo SQL Server và thiết lập cấu hình SQL Server.  Tempdb: Giữ các bảng tạm, các stored procedure tạm,.v.v... Được dùng cho các nhu cầu lưu trữ tạm của SQL Server. Model: là khuôn mẫu cho tất cả các CSDL khác. Database model phải được tồn tại trên hệ thống, bởi vì nó được dùng để tạo lại tempdb mỗi khi SQL server được khởi động.

  ppt72p nobitakun 08-12-2012 102 18   Download

 • Để có thể cài đặt SQL Server 2000 trên các máy trạm (các máy không cài đặt hệ điều hành server, chỉ cài đặt hệ điều hành như: Window98, Window2000Professional…) sử dụng bản Desktop. Đối với máy cài hệ điều hành server như: Win2000 Server, Win2000 Advanced Server hay Win NT thì cài được các bản khác nữa của SQL Server 2000 như: Enterprise, Standard… Sau khi cài đặt SQL Server xong rồi thì chạy chương trình Service Manager.

  doc21p thaudiennhe 25-11-2010 352 146   Download

 • Trigger là một đối tượng được định danh trong CSDL và được gắn chặt với một sự kiện xảy ra trên một bảng nào đó (điều này có nghĩa là nó sẽ được tự động thực thi khi xảy ra một sự kiện trên một bảng). Các sự kiện này bao gồm: chèn (Insert), xóa (Delete) hay cập nhật (Update) một bảng.

  doc2p chelseanb 13-05-2013 63 12   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Đối với các website có truy cập đến CSDL trên Web server thì thường người lập trình phải viết code server side bằng các ngôn ngữ như PHP, ASP, JSP…. Khi 1 trang web yêu cầu truy cập CSDL trên Web server, nó sẽ gởi 1 request đến Web server, Web server thực thi các đoạn code server side, các đoạn code này mới thực sự truy xuất đến CSDL.

  doc4p soicon824 19-04-2011 107 12   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Tạo và quản trị cơ sở dữ liệu do ThS. Lương Thị Ngọc Khánh thực hiện, nhằm giúp người học nắm được cấu trúc vật lý của CSDL SQL Server; cơ sở dữ liệu hệ thống; các đối tượng của cơ sở dữ liệu;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf64p daihocquocgia32 18-07-2014 35 5   Download

 • SQL là viết tắt của Structured Query Language - Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc. SQL cho phép bạn truy cập vào CSDL. SQL là một chuẩn ngôn ngữ của ANSI. SQL có thể thực thi các câu truy vấn trên CSDL. SQL có thể lấy dữ liệu từ CSDL. SQL có thể chèn dữ liệu mới vào CSDL. SQL có thể xoá dữ liệu trong CSDL. SQL có thể sửa đổi dữ liệu hiện có trong CSDL. SQL dễ học :-) SQL là một chuẩn

  pdf61p tengteng16 28-12-2011 26 5   Download

 • Bài 7: SQLite trong iPhone SQLite là một CSDL thu gọn được hỗ trợ trong iPhone và Android để lưu trữ lượng dữ liệu nhỏ.SQLite không hỗ trợ thiết kế mô hình quan hệ như là SQL server mà chỉ có thực thi các câu lệnh SQL. Trong firefox có một plugin giúp cho chúng ta có thể dễ dàng tạo và quản lý CSDL SQLite. Các lệnh trong SQLite cũng không được đầy đủ và chính xác như trong SQL server nếu ko muốn nói rằng có một lệnh bị lỗi. SQLite ra đời nhằm mục đích phục vụ cho...

  pdf14p yukogaru1 11-08-2010 271 178   Download

 • Bài viết này sẽ giới thiệu vài lệnh SQL cần thiết nhất để quản trị một MySQL Server. Giới thiệu Bạn đang quản lý 1 server MySQL, nếu có 1 chương trình giao diện đồ hoạ để giúp bạn quản trị hệ thống CSDL nữa thì quá tuyệt vời. Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều lúc bạn chỉ có thể truy cập được vào server qua 1 cửa sổ lệnh đen xì với con trỏ nhấp nháy. Những lý như thế này mà không có vài "chiêu" gõ lệnh command line đời có khi "đen tối" ;-) Bài viết này...

  pdf7p balanghuyen 11-01-2010 266 75   Download

Đồng bộ tài khoản