Thực trạng và một số giải pháp cho thị trường chứng khoán việt nam

Xem 1-10 trên 10 kết quả Thực trạng và một số giải pháp cho thị trường chứng khoán việt nam
 • Thị trường chứng khoán Việt Nam mới ra đời đầu năm 2000. Thuật ngữ “Thị trường chứng khoán” còn khá mới mẻ đối với công chúng Việt Nam. Trong khi đó ở nhiều nước trên thế giới, thị trường chứng khoán đã phát triển rất sôi động. Đầu tư vào thị trường chứng khoán đã trở nên quan trọng đối với mọi người. Để tham gia vào thị trường chứng khoán, mọi người đều phải có các kiến thức nhất định về thị trường chứng khoán.

  pdf22p tieutaydoc 03-08-2010 2530 1767   Download

 • Một trong những mục tiêu chủ yếu của đảng và nhà nước ta khi xây dựng thị trường chứng khoán là nhằm tạo ra một kệnh huy động vốn trung và dài hạn mới nhằm phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, trong mục tiêu đó bao gồm cả việc huy động vốn từ bên ngoài. kinh nghiệm ở nhiều nước đang phát triển cho thấy thị trường chứng khoán đã đóng góp một vai trò lớn trong việc thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài.

  pdf80p ngochanh 29-07-2009 1186 704   Download

 • Xây dựng thị trường chứn khoán phù hơp với định hướng đổi mới và phát triển nền kinh tế đất nước là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm tạo một kênh huy động vốn dài hạn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Định hướng này đã được tiếp tục khẳng định trong văn kiện Đại hội IX của Đảng

  pdf116p nhanma1311 08-12-2012 18 4   Download

 • Thị trường chứng khoán là nơi luân chuyển và phân bổ các nguồn vốn từ khu vực có lợi nhuận thấp sang khu vực có lợi nhuận cao, tạo điều kiện cho các nguồn vốn được sử dụng một cách có hiệu quả nhất. Do đó,khi vốn đã trở thành một loại hàng hoá đặc biệt, phát triển thị trường chứng khoán là việc rất cần thiết để phát triển nền kinh tế hàng hoá.

  doc77p vnzoomvn 17-06-2011 145 70   Download

 • Tiểu luận môn Thị trường chứng khoán: Quỹ đầu tư chứng khoán và thực trạng của các quỹ đầu tư hoạt động tại Việt Nam nguyên cứu các Quỹ đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam, đưa ra một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao hoạt động của Quỹ đầu tư tại Việt Nam.

  doc58p congdanh_forever 29-04-2014 84 40   Download

 • Bài này thuộc sự kiện/chuyên đề: Thực trạng thị trường quyền chọn ngoại tệ và chứng khoán ở Việt Nam hiện nay Bên cạnh các giải pháp vĩ mô của nhà nước, các tổ chức tài chính, đặc biệt là các NHTM, công ty chứng khoán…, dưới góc độ là người trực tiếp tham gia cung ứng, môi giới sản phẩm quyền chọn cho thị trường, cần tuân thủ theo các qui định của nhà nước và thực hiện một số giải pháp vi mô sau để góp phần vào sự hình thành và phát triển th...

  pdf5p gau_baloo 25-08-2010 234 127   Download

 • Bài này thuộc sự kiện/chuyên đề: Thực trạng thị trường quyền chọn ngoại tệ và chứng khoán ở Việt Nam hiện nay Bên cạnh các giải pháp vĩ mô và vi mô, nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ quyền chọn cần thực hiện một số giải pháp khác không kém phần quan trọng.

  pdf8p gau_baloo 25-08-2010 192 117   Download

 • Ngày nay có hàng trăm cách đầu tư để tìm lợi nhụân cao nhất từ những số vốn nhỏ nhất. Phần lớn những cách đầu tư tạo vốn đơn giản và có hiệu quả nhất đuợc thực hiện thông qua thị truờng chứng khoán.Thị truờng chứng khoán là một định chế tài chính đặc trưng của cơ chế kinh tế thị truờng .

  doc84p nhaquantritaiba 15-06-2011 230 111   Download

 • Nước ta đang trong thời kỳ xây dựng cơ sở vật chất của một nền sản xuất lớn, hiện đại nên nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế là rất cao. Trong khi đó, tuy thị trường chứng khoán ở nước ta đã ra đời nhưng việc huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế chưa nhiều, do đó, nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế chủ yếu vẫn do hệ thống ngân hàng thương mại, trong đó chủ yếu là các ngân hàng thương mại quốc doanh...

  pdf71p hocbong1122 24-02-2013 45 22   Download

 • Thực trạng thị trường quyền chọn Sau khi có cái nhìn tổng quan về quyền chọn và thị trường quyền chọn, câu hỏi đặt ra là: Ở Việt Nam hiện nay, thị trường quyền chọn đã phát triển như thế nào? Bất kỳ thị trường nào muốn đi vào vận hành thị cũng cần có một hệ thống cơ sở pháp lý để chi phối, điều chỉnh và kiểm soát.

  pdf37p quan100157 23-04-2013 42 13   Download

Đồng bộ tài khoản