Thực trạng vốn fdi

Xem 1-20 trên 146 kết quả Thực trạng vốn fdi
 • Tiểu luận Kinh tế vĩ mô: Việc sử dụng vốn FDI ở Việt Nam trình bày vai trò của FDI đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam, hạn chế của việc sử dụng vốn FDI, thực trạng thu hút và sử dụng vốn FDI, nguyên nhân sử dụng vốn FDI không hiệu quả và giải pháp.

  doc16p redket 10-10-2010 1088 675   Download

 • Bước vào thế kỉ XXI chúng ta đang bước vào quá trình mở cửa và hội nhập quốc tế, cùng với quá trình CNH - HĐH đất nước. Với sự hội nhập quốc tế ngày càng đa dạng đã đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội nhưng không ít thử thách trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.

  doc32p gaconxinh 12-01-2011 865 466   Download

 • Đề tài: Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam nhằm đánh giá thực trạng đầu tư nguồn vốn FDI ở Việt Nam, từ đó đề ra những giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI ở Việt Nam.

  pdf33p loilamthuocveem 13-11-2014 604 245   Download

 • Phân tích: Từ năm 1988 đến năm 2008, nhìn chung đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp giấy phép tăng cả về lượng và số lượng. Số dự án ngày một tăng cao, từ 37 dự án năm 1988 đã tăng lên 1577 dự án năm 2008. Vốn đăng ký năm 1988 là 341,7 triệu USD và tăng lên đến 71726,0 triệu USD vào năm 2008. Tổng số vốn thực hiện cũng tăng từ 328,8 đến 11500,0 ( từ năm 1991-2008). Từ kết quả trên cho thấy nhà nước ta đang ngày càng chú trọng tới FDI.

  doc25p kazeuraki 17-10-2011 286 144   Download

 • Cũng như nhiều quốc gia phát triển khác, Việt Nam coi dòng vốn FDI là động lực quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của đất nước.FDI được coi là nguồn vốn quan trọng cho việc bổ sung nguồn vốn quốc gia. Trong năm 2006 vừa qua Hàn Quốc được công nhận là quốc gia có lượng vốn FDI vào Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay. Việc gia nhập WTO đã đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội thu hút FDI của các quốc gia trênthế giới....

  doc72p vnzoomvn 17-06-2011 315 114   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: thực trạng huy động vốn fdi vào việt nam trong thời gian qua.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p carnation89 15-02-2012 210 105   Download

 • Sản phẩm của FDI với nhiều mẫu mã và chất lượng cao, phần đưa về chính quốc để hoàn chỉnh, phần xuất khẩu, phần bổ sung vào quỹ hàng hoá xã hội của ta để bớt phần nhập khẩu trực tiếp. Với sự đóng góp khoảng 16-18% GDP trong những năm gần đây, FDI đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta theo đường hướng mới, được kỳ vọng là động lực quan trọng cho công cuộc đổi mới....

  doc4p mlsfync 26-04-2011 157 95   Download

 • Hệ thống hoá các vấn đề cơ bản liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phân tích thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hải Dương trong những năm gần đây trên cơ sở đó đánh giá những thành tựu đã đạt được cũng như hạn chế vướng mắc còn tồn tại.

  pdf113p one_12 10-01-2014 130 56   Download

 • Phần 1 khái quát về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phần 2 thực trạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, phần 3 những chính sách và giải pháp thu hút vốn đầu tư FDI là những nội dung chính trong 3 phần của bài thuyết trình "Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI tại Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt23p hoathuan04061995 03-12-2015 188 56   Download

 • Đề tài: Đánh giá thực trạng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn từ 2008 đến quý 3/2012 nhằm nhìn nhận lại một cách rõ nét và chi tiết tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong những năm gần đây, từ đó đánh giá những mặt được và chưa được nhằm đưa ra định hướng, giải pháp để tăng cường thu hút vốn FDI trong thời gian tới, nâng cao hiệu quả và lợi ích của việc thu hút vốn FDI để phát triển nền kinh tế Việt Nam bền vững.

  doc44p yy8891 08-12-2014 74 36   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " thực trạng thu hút fdi - để phát triển công nghiệp hà nội "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf106p tengteng8 06-12-2011 87 33   Download

 • Công nghệ thấp và trung bình chiếm ưu thế Chính vì vậy, mục tiêu thu hút FDI thời gian qua đã không giúp tối đa hóa hiệu ứng lan tỏa với ngành sản xuất công nghiệp của Việt Nam. Theo kết quả khảo sát của UNIDO ở gần 1.500 doanh nghiệp tại Việt Nam, ở cấp độ công nghiệp, hiệu ứng lan tỏa chuyển giao công nghệ và tri thức của FDI lên nền kinh tế là thấp.

  pdf3p bibocumi26 11-01-2013 72 25   Download

 • Đề tài Đầu tư quốc tế gián tiếp, thực trạng và giải pháp nghiên cứu các quy chế về tổ chức và tình hình hoạt động của các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua, qua đó đề xuất một số giải pháp về khung pháp lý, chính sách... nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI trong thời gian tới.

  pdf53p wave_12 05-04-2014 60 13   Download

 • Báo cáo: Ảnh hưởng của việc giải phóng mặt bằng tới tiến độ giải ngân vốn FDI vào thành phố Hà Nội nhằm phân tích thực trạng về giải phóng mặt bằng tại các dự án FDI của thành phố, chỉ ra những thiệt hại trong việc chậm trễ do khâu giải phóng mặt bằng gây ra,...đề xuất phương hướng và những giải pháp khắc phục những điểm còn hạn chế nhằm đẩy mạnh việc giải ngân vốn FDI trong thời gian tới.

  pdf0p yeucon111 14-07-2014 38 10   Download

 • Đề tài: Một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI của tỉnh Thái Nguyên được nghiên cứu với mục đích tìm hiểu các đặc điểm kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Nguyên, tập trung vào các yếu tố tạo nên tiềm năng trong việc thu hút vốn, các chính sách ưu đãi của tỉnh nhằm thu hút vốn FDI, phân tích và đánh giá thực trạng thu hút và sử dụng vốn FDI của tỉnh, cùng với phương hướng thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI...

  doc79p cubi2016 16-08-2016 25 9   Download

 • Thuyết trình: Các dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2007 nhằm trình bày về tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài, thực trạng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, các giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

  pdf27p little_12 23-06-2014 52 7   Download

 • Bài viết Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp - Thực trạng và giải pháp giới thiệu về thực trạng thu hút FDI vào nông nghiệp, nguyên nhân giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút FDI vào nông nghiệp.

  pdf12p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 24 6   Download

 • Nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết về các nội dung cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO có liên quan đến lĩnh vực bất động sản nhằm mục đích giúp các nhà đầu tư bất động sản hiểu được thực trạng thu hút vốn FDI vào bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh từ sau khi gia nhập WTO đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p baoanhlib 24-01-2017 24 5   Download

 • Bài viết Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại ASEAN: Thực trạng và những gợi ý chính sách bao gồm những nội dung về tiến trình vận động dòng vốn FDI vào khu vực ASEAN giai đoạn 1991 - 2009; phân bổ dòng vốn FDI vào khu vực ASEAN; những gợi ý chính sách đối với VN.

  pdf7p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 13 3   Download

 • Bài viết Thực trạng hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2000 - 2013 sử dụng phương pháp thống kê mô tả để đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp FDI nước ta trong 13 năm qua, phát hiện những hạn chế của lĩnh vực này và đề xuất một số giải pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư FDI trong tương lai.

  pdf8p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 21 2   Download

Đồng bộ tài khoản