Thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu phí

Xem 1-5 trên 5 kết quả Thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu phí
 • Công văn 211/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc c/s thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu

  pdf1p lambinh 16-08-2009 98 15   Download

 • Công văn 352/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế TNDN đối với đơn vị sự nghiệp có thu

  pdf1p lambinh 16-08-2009 55 5   Download

 • Công văn 2569/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế TNDN đối với khoản thu phí của đơn vị sự nghiệp có thu

  pdf1p landai 14-08-2009 67 3   Download

 • Thuế môn bài là khoản thuế cô định mà các đơn vị KD phải nộp theo năm tài chính nhằm trang trải chi phí về quản lý hành chính cuả Nhà nước đối với các đơn vị KD.Các DNNN, công ty cổ phần, công ty TNHH, DNTN, DN hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại VN, tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại VN không theo Luật ĐTNN tại VN, các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp,... và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập;...

  ppt20p 0934821828 04-10-2012 173 68   Download

 • Quyết định 08/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2004-2005

  doc15p sontinh 18-08-2009 134 18   Download

Đồng bộ tài khoản