Thuế đối với hoạt động kinh doanh xe

Xem 1-20 trên 23 kết quả Thuế đối với hoạt động kinh doanh xe
 • Công văn 3849/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 60 1   Download

 • Công văn 4019/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

  pdf1p hangbaby 14-08-2009 52 2   Download

 • Công văn 2969/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xử lý về thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

  pdf2p phuongtruc 16-08-2009 51 2   Download

 • Công văn 978/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về viếc xử lý về thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô tải

  pdf1p hueman 16-08-2009 31 2   Download

 • Công văn 4191/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xử lý về thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô tải cũ

  pdf2p minetuyen 15-08-2009 44 1   Download

 • Công văn 392/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

  pdf1p lambinh 16-08-2009 37 1   Download

 • Công văn 1997/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xử lý truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

  pdf2p dieucomet 14-08-2009 56 6   Download

 • Công văn 1311/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe gắn máy hai bánh

  doc2p hoangyen 17-08-2009 59 6   Download

 • Công văn 1851/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy

  pdf3p phamvu 14-08-2009 37 2   Download

 • Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về quy định giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành để bổ sung Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối v...

  pdf2p tadinhphong 23-10-2009 68 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU DÙNG LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ VÀ TRUY THU THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE Ô TÔ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf2p haihoabatbuom 23-04-2010 50 6   Download

 • Công văn 33/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc giá bán đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô,xe hai bánh gắn máy

  pdf1p trucmoc 16-08-2009 35 2   Download

 • Công văn 2852/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy

  doc1p hoangyen 17-08-2009 25 1   Download

 • Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

  pdf5p lawdn1 31-10-2009 63 1   Download

 • Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

  pdf3p lawdn1 31-10-2009 60 1   Download

 • Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

  pdf2p lawdn1 31-10-2009 49 1   Download

 • Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

  pdf3p lawdn1 31-10-2009 48 1   Download

 • Công văn 4736/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh ôtô, xe máy

  pdf1p crispy 07-08-2009 102 10   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------Số: 11/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Nha Trang, ngày 01 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2007/QĐ-UBND NGÀY 20/8/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ, TRUY THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE HAI BÁNH GẮN MÁY TRÊN ĐỊA B...

  pdf2p shishomaru 15-06-2010 87 4   Download

 • Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

  pdf3p lawttnh16 13-11-2009 32 2   Download

Đồng bộ tài khoản