Thuế đối với hoạt động kinh doanh

Xem 1-20 trên 249 kết quả Thuế đối với hoạt động kinh doanh
 • Công văn 4019/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

  pdf1p hangbaby 14-08-2009 50 2   Download

 • Công văn 3849/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 58 1   Download

 • Công văn 1432/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

  pdf1p nuoanh 15-08-2009 53 13   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục cục thuế tỉnh,Thủ tục Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng

  doc1p toanphuc 12-01-2010 41 8   Download

 • Công văn 837/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hoá đơn đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm

  pdf1p missthuy85 15-08-2009 36 3   Download

 • Công văn 2969/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xử lý về thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

  pdf2p phuongtruc 16-08-2009 51 2   Download

 • Công văn 978/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về viếc xử lý về thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô tải

  pdf1p hueman 16-08-2009 31 2   Download

 • Công văn 4191/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xử lý về thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô tải cũ

  pdf2p minetuyen 15-08-2009 42 1   Download

 • Công văn 392/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

  pdf1p lambinh 16-08-2009 37 1   Download

 • Thông tư 74/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 39/2000/QĐ-TTg ngày 27/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định thạm thời ưu đãi về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán

  doc4p tuuyen 17-08-2009 89 2   Download

 • Bằng cách xem Bảng 5.12, chúng ta sẽ phát hiện tất cả những thay đổi trong tài sản lưu động (trừ các khoản tiền mặt và chứng khoán thị trường do chúng tượng trưng cho dòng tiền thuần còn lại cuối cùng trong một thời kỳ) và nợ ngắn hạn (ngoại trừ các khoản vay ngắn hạn). Các nguồn tiền mặt và lãi sau thuế cùng với khấu hao được xem như là các giá trị dương thể hiện dòng tiền thu vào....

  pdf0p iiduongii5 16-04-2011 121 70   Download

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

  pdf100p coc_xanh 18-01-2013 225 31   Download

 • Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân VN hoặc 1 nhóm người hoặc1 hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại 1 địa điểm, thuê không quá 10 lao động, không có con dấu và chịu trách trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

  ppt22p trada85 18-01-2013 43 15   Download

 • Công văn 4055/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

  pdf1p kevintu 14-08-2009 80 8   Download

 • Công văn 3488/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng năm 2006, 2007

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 50 6   Download

 • Đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Nguồn gốc số liệu để lập báo cáo: + Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước. + Căn cứ vào sổ kế toán trong kỳ các tài khoản từ loại 5 đến loại 9. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong báo cáo: 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Mã số 01: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có TK 511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch...

  pdf3p nkt_bibo46 17-02-2012 224 96   Download

 • Tiểu luận: Phân tích tác động của thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam nhằm dựa trên những lý luận cơ bản về thuế Thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh, tập trung phân tích, đánh giá thực trạng việc áp dụng thuế Thu nhập cá nhân đối với những người có thu nhập từ hoạt động kinh doanh ở nước ta từ năm 2009 đến nay.

  pdf32p red_12 19-05-2014 123 61   Download

 • Công văn 6425/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc không thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh gạo trong nước

  doc1p strips 07-08-2009 91 12   Download

 • Công văn 2361/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc Kê khai nộp thuế và quyết toán thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định tại quyết định số 91/2005/QĐ-BTC

  pdf2p peternguyen 13-08-2009 62 8   Download

 • Công văn 1997/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xử lý truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

  pdf2p dieucomet 14-08-2009 56 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản