Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Xem 1-20 trên 111 kết quả Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
 • Công văn 570-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

  doc1p tuuyen 17-08-2009 45 7   Download

 • Công văn 2612/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 67 3   Download

 • Công văn 7254/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ dự án

  doc0p quangdnt 13-08-2009 39 2   Download

 • Công văn 1019/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng dịch vụ giám định hàng hoá xuất nhập khẩu

  pdf1p thachthao 14-08-2009 30 6   Download

 • BÀI 6: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG I. II. III. IV. V. VI. KHÁI NIỆM CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1. Khái niệm 2. Vai trò của thuế giá trị gia tăng trong lưu thông hàng hóa 3. Cơ chế hoạt động của thuế giá trị gia tăng 4. Vai trò của thuế giá trị gia tăng trong quản lý nhà nước về kinh tế ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1. Định nghĩa đối tượng chịu thuế 2. Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng 3.

  pdf26p ctnhukieu6 30-04-2011 824 438   Download

 • Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.Tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế (gọi chung là cơ sở kinh doanh) và mọi tổ chức, cá nhân khác có nhập khẩu hàng hoá chịu thuế (gọi chung là người nhập khẩu) là đối tượng nộp thuế GTGT.

  ppt61p can_loc 27-07-2012 166 53   Download

 • 2.

  pdf13p alt_12 22-07-2013 57 11   Download

 • Công văn 2630/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu

  pdf2p nguyendung 13-08-2009 46 2   Download

 • Bài tập Tài chính doanh nghiệp: Phần IV Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp giới thiệu tới bạn đọc những nội dung kiến thức về khái niệm, nội dung doanh thu, thu nhập trong doanh nghiệp; phương pháp xác định doanh thu bán hàng theo phương pháp tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp hay phương pháp khấu trừ; công thức tính các loại thuế trong doanh nghiệp; phương pháp lập kế hoạch lợi nhuận trong doanh nghiệp.

  pdf24p cobetocxul9 03-06-2015 40 13   Download

 • Công văn 1554/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

  pdf1p strips 07-08-2009 43 3   Download

 • Công văn 2530/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

  doc1p crispy 07-08-2009 204 39   Download

 • Công văn 2310/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 71 16   Download

 • Công văn 5446/TCT-PC của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đã đến hạn nhưng chưa thanh khoản tờ khai

  pdf2p quangdnt 13-08-2009 61 2   Download

 • Công văn 4893/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

  doc1p thuylam 16-08-2009 37 1   Download

 • Công văn 4259/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

  pdf1p crispy 07-08-2009 77 8   Download

 • Công văn 3013/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

  pdf1p crispy 07-08-2009 79 8   Download

 • Công văn 3741/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

  pdf1p crispy 07-08-2009 55 5   Download

 • Công văn 3010/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

  pdf1p crispy 07-08-2009 35 1   Download

 • Công văn 3135/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 29 1   Download

 • Công văn 2169/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu còn nằm trong sự giám sát của hải quan buộc tái xuất

  doc1p huathao 16-08-2009 17 1   Download

Đồng bộ tài khoản