Thuế gtgt do hoàn thừa

Xem 1-8 trên 8 kết quả Thuế gtgt do hoàn thừa
 • Công văn 23/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc nộp trả tiền hoàn thuế GTGT do hoàn thừa

  pdf1p nguyenchien 08-08-2009 72 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu công tác tổ chức kế toán thuế GTGT tại công ty theo đúng quy, định của Luật thuế, thông tư và các văn bản liên quan đến thuế GTGT; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế, tìm ra những hạn chế từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí thuế GTGT được hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu thu đúng, thu đủ và kịp thời về cho NSNN.

  pdf89p thangnamvoiva26 21-10-2016 1 1   Download

 • Đề tài tập trung đi sâu nghiên cứu những vấn đề về cơ sở lí luận và thực tiễn công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty Cổ phần Xây dựng-Giao thông TT.Huế, tìm ra những hạn chế từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí thuế GTGT và thuế TNDN được hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu thu đúng, thu đủ và kịp thời về cho NSNN.

  pdf118p thangnamvoiva26 21-10-2016 3 1   Download

 • Mục tiêu tổng quát của luận văn là phân tích, đánh giá thực trạng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đăng ký kê khai, nộp thuế tại Chi cục thuế Thị xã Hương Thủy. Trên cơ sở đó kiến nghị những giải pháp tăng cường quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp để tăng nguồn thu cho NSNN.

  pdf140p bautroibinhyen5 01-12-2016 10 5   Download

 • Bài giản Phương pháp khấu trừ thuế các trường hợp được khấu trừ nhằm trình bày chế độ miễn, giảm và hoàn thuế, kê khai quyết toán thuế giá trị gia tăng. Khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sát nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

  ppt8p red_12 19-05-2014 31 2   Download

 • Có TK711: Trị giá hàng thừa do dôi thừa tự nhiên • Nếu hàng thừa do bên bán giao thừa và doanh nghiệp đồng ý mua tiếp số hàng thừa này, kế toán ghi: Nợ TK611(6112): Trị giá hàng thực nhập (chưa có thuế GTGT) Nợ TK133(1331): Thuế GTGT đầu vào tương ứng Có TK111, 112, 331...

  pdf29p muaythai3 20-10-2011 34 12   Download

 • Giá mua và tổn phí của TSCĐ không qua lắp dặt TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có ) TK 241 TK152, 334, 338 Chi phí xd, lắp đặt triển, khai TSCĐ hình thành qua xd, lắp đặt triển khai TK 711 Nhận quà biếu, tặng, viên trợ không Hoàn lại bằng TSCĐ TK 3381 Tài sản thừa không rõ nguyên nhân TK222 Nhận lại vốn góp liên doanh TK 342 Nhận TSCĐ thuê tài chính TK 138 Thuế GTGT nằm trong nợ gốc Sơ đồ 1.2.2: Hạch toán giảm tài sản cố định TK 211, 212, 213 Gía...

  pdf14p muaythai2 18-10-2011 39 8   Download

 • Có TK 133 : a) Thuế GTGT đầu vào - Nếu được hưởng triết khấu thanh toán: Nợ TK 111, 112, 331,138: Có TK 515: Số triết khấu thanh toán được hưởng tính tổng trên giá thanh toán cả thuế b) Vật liệu (VT) mua ngoài do hàng thừa so với hoá đơn: * Nếu nhập kho toàn bộ số hàng: Nợ TK 152: Giá thực tế số hàng( cả số thừa) Nợ TK (1): Có TK331: Tổng giá trị thực tế phải trả Có TK 338(1): Trị giá hàng thừa( không VAT * Nếu trả lại số thừa :...

  pdf7p ttcao3 20-08-2011 40 5   Download

Đồng bộ tài khoản