Thuế gtgt và thuế tndn

Xem 1-20 trên 36 kết quả Thuế gtgt và thuế tndn
 • Điểm mới của Luật thuế GTGT và thuế TNDN

  doc9p khuongduy 15-10-2009 502 237   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán thanh toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm, có cấu trúc nội dung gồm 4 phần: Phần 1 Đặc điểm tình hình chung ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm, phần 2 Tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, phần 3 Một số ý kiến đề xuất để hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm, phần 4 Phần kết luận.

  pdf60p kimkhanhkh 17-03-2014 641 299   Download

 • 1. Đối với Luật thuế Giá trị Gia tăng * Về đối tượng không chịu thuế GTGT Thu hẹp đối tượng không chịu thuế từ 28 nhóm hàng hoá, dịch vụ xuống còn 25 nhóm.

  doc34p trinhdinhloi898989 09-03-2011 395 251   Download

 • Nội dung đề tài gồm ba chương: chương 1 lý luận chung về thất thu thuế và sự cần thiết phải tăng cường chống thất thu thuế GTGT và TNDN đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, chương 2 thực trạng thất thu thuế GTGT và TNDN đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đông Anh, chương 3 một số giải pháp nhằm tăng cường chống thất thu thuế GTGT và TNDN đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đông Anh.

  doc72p pnq9292 20-09-2014 149 71   Download

 • Tổ chức kế toán trong Công ty có ý nghĩa quan trọng, nó đảm bảo cho kế toán thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu, phát huy vai trò trong quản lý và trở thành công cụ quản lý kinh tế đắc lực của Công ty

  doc60p hazuchi 11-09-2010 2669 1389   Download

 • Công văn 350/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc lập mẫu tờ khai thuế GTGT và thuế TNDN

  pdf2p lambinh 16-08-2009 69 4   Download

 • Công văn 1477/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế GTGT và thuế TNDN

  pdf1p nuoanh 15-08-2009 25 2   Download

 • Công văn 196/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc đăng ký nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh hạch toán độc lập

  pdf1p missthuy85 15-08-2009 45 2   Download

 • Thông tin kế toán là nguồn thông tin quan trọng, cần thiết và hữu ích, cho nhiều đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp. Để thông tin kế toán có được chất lượng phù hợp với mục tiêu và yêu cầu quản lý thì quá trình thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin cần phải được nghiên cứu và cải tiến thường xuyên cả về nội dung, phương pháp lẫn công cụ hỗ trợ.

  doc3p viettuan 06-03-2009 689 338   Download

 • Thông tư 91/2000/TT-BTC của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về miễn thuế GTGT và thuế TNDN trên khâu lưu thông để khuyến khích tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

  doc1p tuuyen 17-08-2009 104 5   Download

 • Công văn 13610/TC/CST của Bộ Tài chính về thuế GTGT và thuế TNDN đối với doanh nghiệp di chuyển địa điểm kinh doanh theo quy hoạch

  doc2p trucmoc 16-08-2009 43 2   Download

 • Công văn 514/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT và TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài

  pdf2p lambinh 16-08-2009 52 2   Download

 • KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ, MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ I/ Thủ tục kê khai thuế: 1/ Đối với thuế Môn Bài: Đối với hộ thì đăng ký nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu năm của năm dương lịch, cơ sở mới ra kinh doanh thì đăng ký nộp thuế Môn bài ngay trong tháng bắt đầu kinh doanh. 2/ Đối với thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN: *Hộ ổn định thuế: Đối với Hộ mới ra kinh doanh, hộ đang kinh doanh hàng tháng phải nhận tờ khai và...

  pdf4p muaythai5 24-08-2011 134 58   Download

 • Trang bị kiến thức cơ bản về thuế (quá trình ra đời và phát triển của thuế trên thế giới và ở Việt Nam, khái niệm về thuế, các yếu tố cấu thành nên thuế, nguyên tắc thuế khóa…) Giúp sinh viên tìm hiểu sâu hơn về 5 sắc thuế: GTGT, TTĐB, XNK, TNDN, TNCN Hướng dẫn sinh viên cách giải quyết các tình huống thuế, cách tính toán thuế và kê khai thuế.

  ppt22p and_12 14-08-2013 164 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số: 32/2007/tt-btc', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc72p quangdzung 31-03-2011 88 8   Download

 • Thông tư số 91/2000/TT-BTC về miễn thuế GTGT và thuế TNDN trên khâu lưu thông để khuyến khích tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về miễn thuế GTGT và thuế TNDN trên khâu lưu thông để khuyến khích tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

  pdf2p lawtm8 29-10-2009 46 3   Download

 • Công văn 2470/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc xác định doanh nghiệp thu tính thuế GTGT và TNDN

  pdf1p dembuonngu 16-08-2009 15 1   Download

 • Công văn 1604/TCT/DNNN của Tổng cục Thuề về việc doanh thu tính thuế GTGT và TNDN

  pdf1p huathao 16-08-2009 12 1   Download

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của cơ sở sản xuất kinh HHDV sau khi đã trừ tri các khoản chi phí liên quan đến việc tạo ra doanh thu và TNCT của cơ sở SXKD.Thuế TNDN được ban hành thay thế cho thuế doanh thu, cùng với việc ban hành Luật, thuế GTGT đã trở thành hệ thống chính sách thuế đồng bộ đã khắc phục những hạn chế của thuế doanh thu trước đây....

  pdf54p huemanvdoc 24-11-2009 1830 1247   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán thuế tại công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Minh Khôi gồm 3 chương. Chương 1 giới thiệu Cơ sở lý luận về thuế, kế toán thuế GTGT và thuế TNDN. Chương 2 trình bày Thực trạng kế toán thuế tại công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Minh Khôi. Chương 3 đưa ra Nhận xét và kiến nghị.

  doc89p kim1611 09-04-2014 762 286   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản