Thuế gtgt

Xem 1-20 trên 3918 kết quả Thuế gtgt
 • Bộ đầy đủ những biểu mẫu, tờ kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

  doc9p catbui 07-05-2009 2330 512   Download

 • Hạn chế về phương pháp tính thuế.GTGT:.Việc duy trì hai phương pháp tính thuế.cùng với một biểu thuế có các mức thuế.khác nhau tạo ra sự bất bình đẳng giữa.các đối tượng nộp thuế khi áp dụng.phương pháp tính thuế khác nhau. Hạn chế về thuế suất thuế GTGT:.Tiêu chí phân định ranh giới áp dụng.mức thuế suất 5% và 10% chưa rõ.ràng: vừa theo tên, vừa theo công.

  ppt16p phuong2401 25-11-2010 1315 460   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề án - thuế gtgt [2]', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc40p anhluadem 15-11-2010 481 319   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận "vai trò về thuế gtgt ở việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf39p caothidoanthuy 13-05-2010 812 305   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Mẫu số: 04/GTGT..(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày ..14/6/2007 của Bộ Tài chính)....

  doc2p catbui 07-07-2009 2516 291   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp...Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

  doc7p chikorita 03-12-2009 898 286   Download

 • Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau: Trường hợp 1: Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có lũy kế số thuế đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế.

  pdf7p thanh_trieu 25-12-2009 352 257   Download

 • 1. Đối với Luật thuế Giá trị Gia.tăng.* Về đối tượng không chịu thuế.GTGT.Thu hẹp đối tượng không chịu.thuế từ 28 nhóm hàng hoá, dịch.vụ xuống còn 25 nhóm..Chuyển 3 nhóm sau từ không.chịu thuế sang chịu thuế GTGT:.Chuyển.nhóm hàng hoá là thiết.bị, máy móc, phương tiện vận tải.chuyên dùng nằm trong dây.chuyền công nghệ và vật tư xây.dựng thuộc loại trong nước chưa.

  doc34p trinhdinhloi898989 09-03-2011 376 246   Download

 • Mẫu tờ khai thuế GTGT Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ) theo Mẫu số: 03/GTGT.(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007 /TT-BTC ngày .14/6/2007 của Bộ Tài chính).

  doc1p lananh 16-07-2009 1448 235   Download

 • Điểm mới của Luật thuế GTGT và thuế TNDN

  doc9p khuongduy 15-10-2009 480 233   Download

 • Tờ kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp mẫu số 07A/GTGT

  doc1p catbui 07-05-2009 1759 197   Download

 • Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ Mẫu số: 01- 4A/GTGT.(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày .14/6/2007 của Bộ Tài chính)..

  doc1p catbui 07-07-2009 879 157   Download

 • Đây là biểu mẫu dùng cho doanh nghiệp đăng ký phương pháp tính thuế gtgt (khấu trừ , trực tiếp) Mẫu số: 07/GTGT..(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày ..14/6/2007 của Bộ Tài chính)....

  doc1p catbui 07-07-2009 880 148   Download

 • Các thủ tục về Kê khai nộp thuế GTGT, TNDN áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế Theo Quyết định số 197/ 2003/ QĐ_TTg ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế.

  pdf4p thanh_trieu 25-12-2009 289 146   Download

 • Ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, nhất là các quốc gia Châu Âu, .thuế GTGT không đánh vào các dịch vụ tài chính nói chung và hoạt động kinh .doanh chứng khoán nói riêng. Bởi vì thật khó mà xác định GTGT phát sinh ở .mỗi giai đoạn khi dựa vào các hóa đơn thông thường của các dịch vụ về vốn và .tài chính, những dịch vụ có tính linh hoạt cao trong quan hệ mậu dịch quốc tế.

  pdf0p thanhson 12-06-2009 476 127   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề án - thuế gtgt [1]', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc32p anhluadem 15-11-2010 210 117   Download

 • Trình tự thực hiện: . Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng đủ điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo quy định thì có quyền gửi văn bản đề nghị cơ quan quản lý trực tiếp chấp thuận chuyển sang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

  doc2p kieuoanh 10-09-2009 514 116   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "bàn về thuế gtgt và hạch toán thuế gtgt ở việt nam hiện nay"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p caothidoanthuy 13-05-2010 217 95   Download

 • Gần đây có trả lời một câu hỏi về thuế GTGT, đại khái: Luật thuế GTGT mới quy định đối với hàng hóa mua nào trên 20 triệu đồng muốn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải có "chứng từ thanh toán qua ngân hàng".

  pdf6p phuonghoangnho 23-04-2010 247 87   Download

 • Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ Mẫu số: 01- 4B/GTGT.(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày .14/6/2007 của Bộ Tài chính)..

  doc1p catbui 07-07-2009 1258 84   Download

Đồng bộ tài khoản