» 

Thuế Gtgt

 • Những biểu mẫu khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

  Bộ đầy đủ những biểu mẫu, tờ kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

  doc 9p catbui 07-05-2009 2329 512

 • Đề tài nghiên cứu khoa học" Kế toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp VN hiện nay"

  Hạn chế về phương pháp tính thuế GTGT: Việc duy trì hai phương pháp tính thuế cùng với một biểu thuế có các mức thuế khác nhau tạo ra sự bất bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế khi áp dụng phương pháp tính thuế khác nhau. Hạn chế về thuế suất thuế GTGT: Tiêu chí phân định ranh giới áp dụng mức thuế suất 5% và 10% chưa rõ ràng: vừa theo tên, vừa theo công dụng, vừa theo tính...

  ppt 16p phuong2401 25-11-2010 1315 460

 • Đề án - Thuế GTGT [2]

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề án - thuế gtgt [2]', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 40p anhluadem 15-11-2010 481 319

 • Tiểu luận "Vai trò về thuế GTGT ở Việt Nam"

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận "vai trò về thuế gtgt ở việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p caothidoanthuy 13-05-2010 812 305

 • Biểu mẫu "Tờ khai quyết toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp"

  Tờ khai quyết toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Mẫu số: 04/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 2p catbui 07-07-2009 2516 291

 • TÀI KHOẢN 133 - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ

  Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

  doc 7p chikorita 03-12-2009 897 286

 • CÁC QUI ĐỊNH HOÀN THUẾ GTGT

  Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau: Trường hợp 1: Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có lũy kế số thuế đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế....

  pdf 7p thanh_trieu 25-12-2009 352 257

 • Luật thuế GTGT(sửa đổi) và Luật thuế TNDN (sửa đổi) do Quốc hội thông qua(6/2008)

  1. Đối với Luật thuế Giá trị Gia tăng * Về đối tượng không chịu thuế GTGT Thu hẹp đối tượng không chịu thuế từ 28 nhóm hàng hoá, dịch vụ xuống còn 25 nhóm. Chuyển 3 nhóm sau từ không chịu thuế sang chịu thuế GTGT: Chuyển nhóm hàng hoá là thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất...

  doc 34p trinhdinhloi898989 09-03-2011 376 246

 • BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ GTGT "

  Mẫu tờ khai thuế GTGT Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ) theo Mẫu số: 03/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007 /TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 1p lananh 16-07-2009 1448 235

 • Điểm mới của Luật thuế GTGT và thuế TNDN

  Điểm mới của Luật thuế GTGT và thuế TNDN

  doc 9p khuongduy 15-10-2009 479 233

 • Biểu mẫu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

  Tờ kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp mẫu số 07A/GTGT

  doc 1p catbui 07-05-2009 1758 197

 • Biểu mẫu "Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ"

  Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ Mẫu số: 01- 4A/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 1p catbui 07-07-2009 878 157

 • Biểu mẫu "Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT"

  Đây là biểu mẫu dùng cho doanh nghiệp đăng ký phương pháp tính thuế gtgt (khấu trừ , trực tiếp) Mẫu số: 07/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 1p catbui 07-07-2009 879 148

 • CÁC THỦ TỤC VỀ : KÊ KHAI NỘP THUẾ GTGT, TNDN

  Các thủ tục về Kê khai nộp thuế GTGT, TNDN áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế Theo Quyết định số 197/ 2003/ QĐ_TTg ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế.

  pdf 4p thanh_trieu 25-12-2009 288 146

 • THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ THUẾ GTGT

  Ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, nhất là các quốc gia Châu Âu, thuế GTGT không đánh vào các dịch vụ tài chính nói chung và hoạt động kinh doanh chứng khoán nói riêng. Bởi vì thật khó mà xác định GTGT phát sinh ở mỗi giai đoạn khi dựa vào các hóa đơn thông thường của các dịch vụ về vốn và tài chính, những dịch vụ có tính linh hoạt cao trong quan hệ mậu dịch quốc tế.

  pdf 0p thanhson 12-06-2009 476 127

 • Đề án - Thuế GTGT [1]

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề án - thuế gtgt [1]', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 32p anhluadem 15-11-2010 210 117

 • Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế GTGT

  Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng đủ điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo quy định thì có quyền gửi văn bản đề nghị cơ quan quản lý trực tiếp chấp thuận chuyển sang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ  Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương...

  doc 2p kieuoanh 10-09-2009 513 116

 • Đề tài "Bàn về thuế GTGT và hạch toán thuế GTGT ở Việt Nam hiện nay"

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "bàn về thuế gtgt và hạch toán thuế gtgt ở việt nam hiện nay"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 35p caothidoanthuy 13-05-2010 217 95

 • Thanh toán qua ngân hàng khi khấu trừ thuế GTGT

  Gần đây có trả lời một câu hỏi về thuế GTGT, đại khái: Luật thuế GTGT mới quy định đối với hàng hóa mua nào trên 20 triệu đồng muốn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải có "chứng từ thanh toán qua ngân hàng". (1) Vậy chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá dịch vụ mua vào trên 20 triệu đồng là những chứng từ nào? (2) Chúng tôi dùng phương thức chuyển tiền mặt vào...

  pdf 6p phuonghoangnho 23-04-2010 247 87

 • Biểu mẫu "Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ"

  Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ Mẫu số: 01- 4B/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 1p catbui 07-07-2009 1258 84

 • + Xem thêm 3917 Thuế Gtgt khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản