Xem 1-20 trên 24 kết quả Thuế hàng hoá nk
 • Công văn 4897/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hoá NK

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 61 3   Download

 • Công văn 4224/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hoá NK

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 31 2   Download

 • Công văn 663/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá NK

  pdf1p lambinh 16-08-2009 34 2   Download

 • Bài giảng Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XK, NK theo hợp đồng mua bán giới thiệu tới các bạn những nội dung về khai hải quan điện tử; nộp, xuất trình hồ sơ, chứng từ; kiểm tra thực tế hàng hóa; nộp thuế, lệ phí; một số nội dung cần chú ý đối với thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

  ppt64p cocacola_06 05-11-2015 49 15   Download

 • 1.1 Khái niệm - Thuế thu vào HH – DV: thuế gián thu, đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ đang lưu thông hợp pháp trên thị trường PL thuế thu vào HH – DV? Thuế thu vào HH – DV gồm: thuế XK – NK, thuế TTĐB, thuế GTGT

  ppt44p nuber_12 26-08-2013 32 5   Download

 • Cuối tháng 12/2011, Tòa án Phúc thẩm Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết trong vụ GPX Int’l Tire Corp. v. United States khẳng định việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) áp đặt thuế đối kháng đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nền kinh tế phi thị trường là trái với quy định pháp luật liên quan của Hoa Kỳ.

  pdf10p esc_12 30-07-2013 16 3   Download

 • 1.1 Khái niệm - Thuế thu vào HH – DV: thuế gián thu, đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ đang lưu thông hợp pháp trên thị trường PL thuế thu vào HH – DV? Thuế thu vào HH – DV gồm: thuế XK – NK, thuế TTĐB, thuế GTGT

  ppt28p nuber_12 26-08-2013 30 5   Download

 • Công văn 4245/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế NK hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 73 4   Download

 • Công văn 4061/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc điêu chỉnh tờ khai hàng hoá NK

  pdf1p nhatson 18-08-2009 30 3   Download

 • Công văn 2882/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá NK

  pdf1p nhatson 18-08-2009 17 2   Download

 • Công văn 176/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá NK chuyển cửa khẩu

  pdf1p missthuy85 15-08-2009 21 1   Download

 • Công văn 1416/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá NK

  pdf1p nhatson 18-08-2009 25 1   Download

 • Công văn 5034/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng hàng hoá NK

  pdf1p nhatson 18-08-2009 26 1   Download

 • Trong điều kiện ngày nay, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đã trở thành một xu thế khách quan trong tiến trình phát triển kinh tế thế giới và đang cuốn hút toàn thể nhân loại hoà vào dòng chảy của nó. Quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra những thời cơ thuận lợi cho các quốc gia đang phát triển, nhưng cũng đặt mỗi nước phải đối mặt với không ít khó khăn, trong đó vấn đề xoá bỏ hàng rào thuế quan nhằm thực hiện tự do hoá...

  pdf74p ngochanh 28-07-2009 424 248   Download

 • Đặc điểm của thuế quan  Thuế quan chỉ đánh vào hàng hóa, dịch vụ XNK qua các cửa khẩu và biên giới quốc gia (không đánh vào hàng hóa, dịch vụ lưu chuyển trong nội địa quốc gia).  Thuế quan là công cụ bảo vệ những lợi thế và hạn chế những bất lợi trong cạnh tranh thương mại của quốc gia.  Đối với XK: giảm thuế XK để khuyến khích XK những mặt hàng có lợi thế  Đối với NK: bảo hộ, chống hành vi bán phá giá, trả đũa thmai…...

  pdf31p cancer23 20-08-2012 201 38   Download

 • Để biết được chính xác lợi nhuận mà công ty đạt được ta phải có đầy đủ các chi phí được cho là hợp lý hợp lệ. Ta có: 1.1 Lợi Nhuận Trước Thuế = DT - CF a) DT: Tổng doanh thu từ hoạt động XNK với: Xuất khẩu: Là toàn bộ giá trị hợp đồng đã ký. Nhập khẩu: Là doanh thu từ việc bán hàng NK. b) CF: Tổng chi phí bao gồm Gía vốn hàng hoá Khấu hao tài sản cố định Thuế XK hoặc NK, thuế VAT, thuế môn bài, thuế khác. Lệ phí hải...

  pdf14p ttcao5 05-08-2011 33 8   Download

 • Công văn 1750/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế NK đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định

  pdf1p phamvu 14-08-2009 60 3   Download

 • Thông tư liên tịch 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện việc giảm thuế NK có xuất xứ từ Lào quy định tại thoả thuận giữa CP CHXHXNVN và CP CHDCND Lào (thỏa thuận Cửa Lò năm 1999) về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hoá qua lại biên giới giữa 2 nước

  doc15p hoangyen 17-08-2009 48 2   Download

 • Công văn 3277/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế NK hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định

  pdf2p landai 14-08-2009 28 1   Download

 • Thông tư 04/1999/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá XK,NK, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng trị ban hành kèm theo Quyết định số 219/1998/ QĐ-TTg ngày 12/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ

  doc9p thachsanh 18-08-2009 39 1   Download

Đồng bộ tài khoản