Thuế nk hàng hoá nhập khẩu

Xem 1-14 trên 14 kết quả Thuế nk hàng hoá nhập khẩu
 • Công văn 4245/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế NK hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 80 4   Download

 • Công văn 3277/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế NK hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định

  pdf2p landai 14-08-2009 30 1   Download

 • Bài giảng Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XK, NK theo hợp đồng mua bán giới thiệu tới các bạn những nội dung về khai hải quan điện tử; nộp, xuất trình hồ sơ, chứng từ; kiểm tra thực tế hàng hóa; nộp thuế, lệ phí; một số nội dung cần chú ý đối với thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

  ppt64p cocacola_06 05-11-2015 82 25   Download

 • MẫU 08b/DNUT Tên Công ty: ………….. Mã số thuế: …………… BÁO CÁO SỐ LIỆU, TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU QUÝ … NĂM … I. THỐNG KÊ SỐ LIỆU NHẬP KHẨU (Theo từng loại hình nhập khẩu) Số TT Số, ngày, Tên Mã Thuế Trị suất giá (USD) Xuất Số xứ tiền Số tiền Số tiền thuế Tổng Đơn số tiền vị hải quan làm thủ tục Ghi chú hàng số tháng, hóa năm tờ khai thuế thuế NK GTGT TTĐB thuế (nếu có) các loại Tổng số - - - - - II.

  pdf2p longxanh39 28-06-2011 66 10   Download

 • Cuối tháng 12/2011, Tòa án Phúc thẩm Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết trong vụ GPX Int’l Tire Corp. v. United States khẳng định việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) áp đặt thuế đối kháng đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nền kinh tế phi thị trường là trái với quy định pháp luật liên quan của Hoa Kỳ.

  pdf10p esc_12 30-07-2013 22 3   Download

 • Công văn 1750/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế NK đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định

  pdf1p phamvu 14-08-2009 66 3   Download

 • Đặc điểm của thuế quan  Thuế quan chỉ đánh vào hàng hóa, dịch vụ XNK qua các cửa khẩu và biên giới quốc gia (không đánh vào hàng hóa, dịch vụ lưu chuyển trong nội địa quốc gia).  Thuế quan là công cụ bảo vệ những lợi thế và hạn chế những bất lợi trong cạnh tranh thương mại của quốc gia.  Đối với XK: giảm thuế XK để khuyến khích XK những mặt hàng có lợi thế  Đối với NK: bảo hộ, chống hành vi bán phá giá, trả đũa thmai…...

  pdf31p cancer23 20-08-2012 211 38   Download

 • Để biết được chính xác lợi nhuận mà công ty đạt được ta phải có đầy đủ các chi phí được cho là hợp lý hợp lệ. Ta có: 1.1 Lợi Nhuận Trước Thuế = DT - CF a) DT: Tổng doanh thu từ hoạt động XNK với: Xuất khẩu: Là toàn bộ giá trị hợp đồng đã ký. Nhập khẩu: Là doanh thu từ việc bán hàng NK. b) CF: Tổng chi phí bao gồm Gía vốn hàng hoá Khấu hao tài sản cố định Thuế XK hoặc NK, thuế VAT, thuế môn bài, thuế khác. Lệ phí hải...

  pdf14p ttcao5 05-08-2011 41 8   Download

 • Chương V: Tổ chức thu thuế và các khoản thu khác đối với hàng hoá XK, NK, gồm 5 điều ( từ điều 68 đến điều 72) - Chương VI: Quản ký Nhà Nước về HQ. Gồm 5 điều ( từ điều 73 đến điều 77) - Chương VII: Khen thưởng và xử lý vi phạm, gồm 2 điều 78 và 79 - Chương VIII: Điều khoản thi hành, gồm 3 điều ( từ điều 80 đến điều 82). 1.3. Các bước thông quan hàng NK của DN 1.3.1. Khai báo và nộp hồ sơ 1.3.1.1. Khai báo HQ...

  pdf12p ttcao1 29-07-2011 35 4   Download

 • Công văn 4897/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hoá NK

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 63 3   Download

 • Công văn 663/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá NK

  pdf1p lambinh 16-08-2009 43 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ về việc hướng dẫn thực hiện việc giảm thuế NK có xuất xứ từ Lào quy định tại thoả thuận giữa CP CHXHXNVN và CP CHDCND Lào (thỏa thuận Cửa Lò năm 1999) về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hoá qua lại biên giới giữa 2 nước do Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan banh hành

  pdf16p lawxnk5 10-11-2009 62 2   Download

 • Công văn 1416/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá NK

  pdf1p nhatson 18-08-2009 26 1   Download

 • Công văn 5034/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng hàng hoá NK

  pdf1p nhatson 18-08-2009 29 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản