Thuế suất xuất nhập khẩu

Xem 1-20 trên 354 kết quả Thuế suất xuất nhập khẩu
 • Bài giảng Quy định về phân loại và áp dụng mức thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu nêu lên căn cứ pháp lý; quyền, nghĩa vụ của người khai hải quan; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan hải quan; nguyên tắc phân loại hàng hóa; căn cứ phân loại hàng hóa; phân tích, giám định để phân loại hàng hóa.

  ppt58p cocacola_06 05-11-2015 20 9   Download

 • Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu : 1. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 9 1. Thuế suất đối với hàng nhập khẩu gồm thuế suất thông thường, thuế suất ưu đ•i và thuế suất ưu đ•i đặc biệt : a) Thuế suất thông thường áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước không có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

  pdf4p truongan 10-07-2009 611 165   Download

 • Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan, giá tính thuế, thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%); đối với mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối thì căn cứ tính thuế là số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa. ...

  ppt23p and_12 14-08-2013 61 14   Download

 • Thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa mậu dịch năm 2011 - các sản phẩm thực vật...

  pdf0p trankhanhlinh2928 29-06-2011 117 46   Download

 • Thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa mậu dịch năm 2011 -quặng xỉ và tro...

  pdf0p trankhanhlinh2928 29-06-2011 118 43   Download

 • Thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa mậu dịch năm 2011 - mỡ và dầu động vật...

  pdf0p trankhanhlinh2928 29-06-2011 54 27   Download

 • Thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa mậu dịch năm 2011 - các chế phẩm ăn được khác...

  pdf0p trankhanhlinh2928 29-06-2011 90 25   Download

 • Thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa mậu dịch năm 2011, các sản phẩm bằng sắt hoặc thép...

  pdf0p trankhanhlinh2928 29-06-2011 125 25   Download

 • Thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa mậu dịch năm 2011 - BTC...

  pdf0p trankhanhlinh2928 29-06-2011 102 23   Download

 • Thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa mậu dịch năm 2011, kim loại cơ bản khác...

  pdf0p trankhanhlinh2928 29-06-2011 94 21   Download

 • Thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa mậu dịch năm 2011 - da lông và các sản phẩm từ da...

  pdf0p trankhanhlinh2928 29-06-2011 86 20   Download

 • Thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa mậu dịch năm 2011 - các kim loại hàng dệt kim hoặc móc...

  pdf0p trankhanhlinh2928 29-06-2011 97 19   Download

 • Thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa mậu dịch năm 2011, thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh...

  pdf0p trankhanhlinh2928 29-06-2011 78 15   Download

 • Thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa mậu dịch năm 2011 - nguyên liệu dệt và sản phẩm dệt...

  pdf0p trankhanhlinh2928 29-06-2011 71 13   Download

 • Thu Xuất khẩu nhập khẩu là gì? Thuế xuất nhập khẩu là sắc thuế đánh vào hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu trong quan hệ thương mại quốc tế.Thu XNK có đặc điểm gì Gián thu. Là loại thuế gắn liền với hoạt động ngoại thương. Chịu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố quốc tế: Sự biến động kinh tế thế giới, xxu hướng thương mại quốc tế.

  ppt63p hoangphonglhu 02-03-2013 79 12   Download

 • MẫU 08b/DNUT Tên Công ty: ………….. Mã số thuế: …………… BÁO CÁO SỐ LIỆU, TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU QUÝ … NĂM … I. THỐNG KÊ SỐ LIỆU NHẬP KHẨU (Theo từng loại hình nhập khẩu) Số TT Số, ngày, Tên Mã Thuế Trị suất giá (USD) Xuất Số xứ tiền Số tiền Số tiền thuế Tổng Đơn số tiền vị hải quan làm thủ tục Ghi chú hàng số tháng, hóa năm tờ khai thuế thuế NK GTGT TTĐB thuế (nếu có) các loại Tổng số - - - - - II.

  pdf2p longxanh39 28-06-2011 58 10   Download

 • Khi nghiên cứu chương này, người học sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản sau. • Hiểu được thuế xuất nhập khẩu là gì. Mục đích ý nghĩa của việc ban hành thuế xuất nhập khẩu?. • Tại sao nói thuế xuất nhập khẩu là thuế gián thu?. • Đối tượng nào chịu thuế và không chịu thuế xuất nhập khẩu. • Nắm được quy trình kê khai nộp thuế xuất nhập khẩu. • Nắm được cách lập các chỉ tiêu trên tờ khai thuế xuất nhập khẩu.

  pdf21p kimtuyen 24-12-2009 1532 1252   Download

 • BÀI 8: THUẾ XUẤT KHẨU - THUẾ NHẬP KHẨU I. II. III. IV. V. KHÁI NIỆM THUẾ XUẤT KHẨU - THUẾ NHẬP KHẨU 1. Khái niệm 2. Tính chất của thuế xuất khẩu - thuế nhập khẩu 3. Mã số thuế ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ NỘP THUẾ XUẤT KHẨU - NHẬP KHẨU 1. Định nghĩa đối tượng chịu thuế 2. Những đối tượng chịu thuế theo luật hiện hành 3. Đối tượng không chịu thuế 4. Đối tượng nộp thuế CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 1. Căn cứ tính thuế 2.

  pdf16p ctnhukieu6 30-04-2011 1298 537   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Điều 2.

  pdf12p truongan 10-07-2009 1927 492   Download

 • Tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 31/2010/TT-BTC ngày 09/03/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng qui định tại Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất áp dụng cho xe chở người có dung tích xi lanh trên 2500cc nhưng không quá 3000cc (mã 8703.33.51) là 83%.

  pdf50p bluesky_12 19-12-2012 306 111   Download

Đồng bộ tài khoản