Thuế thép lá nhập khẩu

Xem 1-7 trên 7 kết quả Thuế thép lá nhập khẩu
 • Công văn 5458/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời khiếu nại giá tính thuế thép lá nhập khẩu

  pdf1p hangbaby 14-08-2009 84 5   Download

 • 1.3.4 Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu Giai đoạn này bao gồm các công việc như sau: thuê phương tiện vận tải, mua bảo hiểm hàng hoá, làm thủ tục hải quan, nhận hàng, kiểm tra hàng hoá nhập khẩu, làm thủ tục thanh toán, khiếu nại và giải quyết khiếu nại nếu có. Một là, thuê phương tiện vận tải: tuỳ theo đặc điểm hàng hoá kinh doanh, doanh nghiệp lựa chọn phương thức thuê phương tiện vận tải cho phù hợp như: thuê tàu chợ, tàu chuyến hay tàu bao.

  pdf11p ttcao2 05-08-2011 51 9   Download

 • Thông báo 178/TB-TCHQ năm 2015 kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu là Miếng thép do Tổng cục Hải quan ban hành.

  doc1p saoanhnovoicochong 26-01-2015 14 1   Download

 • Thông báo 179/TB-TCHQ năm 2015 kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu là Miếng thép do Tổng cục Hải quan ban hành.

  doc1p saoanhnovoicochong 26-01-2015 10 1   Download

 • Thông báo 15255/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa là Thép lá mạ thiếc dạng tấm không hợp kim xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

  doc2p bonghoanho11 04-03-2015 8 1   Download

 • Thông báo 15256/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa là khai Thép lá mạ thiếc dạng tấm không hợp kim xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

  doc2p bonghoanho11 04-03-2015 10 1   Download

 • Thông báo 15257/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa là Thép lá mạ crome dạng tấm không hợp kim xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

  doc2p bonghoanho11 04-03-2015 4 1   Download

Đồng bộ tài khoản