» 

Thuế Thu Nhập Cá Nhân

 • Luật thuế thu nhập cá nhân 2007-2009

  1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. 2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên...

  pdf 14p ngovanhoang139 15-09-2009 2338 671

 • LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN số: 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. Điều 2. Đối tượng nộp thuế 1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam...

  pdf 10p truongan 10-07-2009 1228 504

 • Biểu mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số:04 - 2/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính... Các bạn có thể tham khảo.

  doc 1p lananh 17-07-2009 6022 326

 • THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

  Thuế thu nhập cá nhân đã được áp dụng từ lâu ở các nước phát triển, đối tượng nộp thuế này là mọi dân cư trong nước và người nước ngoài có thu nhập phát sinh ở nước sở tại không phân biệt nghề nghiệp và địa vị xã hội. Ðồng thời, tùy theo tính chất của các khoản thu nhập cá nhân, người ta chia

  pdf 11p ntgioi120403 04-11-2009 431 294

 • BIỂU MẪU " TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN "

  Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Dùng cho cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế theo Mẫu số: 06A/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

  xls 3p lananh 17-07-2009 6319 280

 • Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội

  Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội

  doc 12p quangdnt 13-08-2009 541 274

 • Biểu mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10% mẫu 02/TNCN

  Mẫu TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ 10% (Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập) theo Mẫu số: 02/TNCN(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.Đây là tờ khai tham khảo dùng cho các doanh nghiệp khi kê khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10%.

  xls 2p lananh 16-07-2009 7737 215

 • Biểu mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn mẫu 01/KK-TNCN

  Thuế thu nhập là thuế đánh vào thu nhập của cá nhân và pháp nhân. Trong trường hợp đánh vào thu nhập của cá nhân, nó được gọi là thuế thu nhập cá nhân. Còn trong trường hợp đánh vào thu nhập của pháp nhân, nó được gọi là thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sự nghiệp, thuế lợi nhuận, v.v... Dưới đây là mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn Dùng cho...

  xls 1p lananh 16-07-2009 3051 165

 • Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  Tài liệu tham khảo mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu số: 09/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84 /2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) (Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh) Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ] [01] Kỳ tính thuế: Năm ....... [02] Họ và tên cá...

  pdf 1p butanyc 19-08-2010 523 149

 • Luận văn: Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 83p chipmoon 01-09-2012 227 135

 • Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 14/KK-TNCN

  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 14/KK-TNCN là Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản. Tờ khai được chia ra hai phần: phần cá nhân tự kê khai và phần xác định thu nhập chịu thuế và tính thuế của cơ quan thuế. Các bạn có thể download mẫu này về tham khảo.

  doc 2p 240684 20-11-2009 1098 130

 • Báo cáo thực tập “Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay”

  Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập “hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở việt nam hiện nay”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 111p dinhthao00 14-06-2011 289 128

 • Văn bản về Luật thuế thu nhập cá nhân

  Tài liệu tham khảo Luật thuế thu nhập cá nhân của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 04/2007/QH12

  doc 13p jonnam1010 26-06-2010 157 108

 • Công văn 1774/TCT-TNCN_ Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

  Công văn 1774/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

  pdf 1p crispy 07-08-2009 562 99

 • Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân

  Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân; Mẫu số: 10/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) (Dành cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế)

  pdf 1p meomaythongminh 12-08-2010 209 95

 • Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN

  Hướng dẫn khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú. Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền công, tiền lương cho cá nhân cư trú chuận bị tài liệu, lập tờ khai hàng tháng và gởi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng sau, trường hợp tiền thuê trên tờ khai nhỏ hơn 5 triệu đồng thì nộp tờ...

  doc 2p kieuoanh 10-09-2009 341 92

 • Hướng dẫn thuê thu nhập cá nhân

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là Nghị định số 100/2008/NĐ-CP), đối tượng...

  doc 75p thaonguyen 15-04-2009 247 92

 • Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

  Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân, Mẫu số: 01/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theoThông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

  doc 2p 30051977 08-01-2011 491 88

 • Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 07/KK-TNCN

  Tài liệu tham khảo mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân; Mẫu số: 07/KK -TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính). Dành cho cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công..Mời các bạn tham khảo.

  pdf 2p butanyc 19-08-2010 245 87

 • Công văn 2900/VPCP-KTTH_ Luật Thuế thu nhập cá nhân

  Công văn 2900/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

  pdf 1p crispy 07-08-2009 339 84

 • + Xem thêm 762 Thuế Thu Nhập Cá Nhân khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản