» 

Thuế Thu Nhập Cá Nhân

 • Thuế thu nhập cá nhân là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Cách thức và phương pháp nộp thuế được quy định chi tiết tại khoản 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, điều 2 Nghị định 100/2008/NĐ – CP ngày 08/9/2008 Quy định chi tiết một số điều của Thuế thu nhập cá nhân, mục II.1, phần A, Thông tư 84/2008/TT – BTC ngày 30/9/2008, hướng dẫn thi hành một số điều của thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn chi tiết nghị định 100/2008/NĐ- CP ngày 08/9/2008.

  trinh02 15-04-2013 661 200

 • Thuế thu nhập cá nhân là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.Cách thức và phương pháp nộp thuế được quy định chi tiết tại khoản 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, điều 2 Nghị định 100/2008/NĐ – CP ngày 08/9/2008 Quy định chi tiết một số điều của Thuế thu nhập cá nhân, mục II.1, phần A, Thông tư 84/2008/TT – BTC ngày 30/9/2008, hướng dẫn thi hành một số điều của thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn chi tiết nghị định 100/2008/NĐ- CP ngày 08/9/2008.

  esc_12 19-09-2013 689 57

 • + Xem thêm 7 BST Thuế Thu Nhập Cá Nhân khác
 • Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú)

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007  Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008  Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

  doc 2p kieuoanh 10-09-2009 227 76

 • Định nghĩa thuế thu nhập cá nhân

  ĐỊNH NGHĨA: - Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu đánh vào một số khoản thu nhập của các cá nhân có phát sinh thu nhập trong xã hội. - Thuế thu nhập cá nhân được xây dựng dựa trên nguyên tắc công bằng. Thuế thu nhập cá nhân phải đáp ứng được hai tiêu chuẩn là “công bằng theo chiều ngang” và “công bằng theo chiều dọc”. - Thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo việc...

  ppt 43p janchen 21-02-2013 138 72

 • Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):  Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai) - mẫu số 08/KK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

  doc 3p kieuoanh 10-09-2009 391 66

 • Mẫu tờ khai quyết toán cho thuế thu nhập cá nhân

  Tài liệu tham khảo Mãu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)

  xls 20p duongtuan2khn 02-08-2010 243 66

 • Thuế thu nhập cá nhân - Nguyễn Hồng Trang

  Thuế thu nhập cá nhân là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Cách thức và phương pháp nộp thuế được quy định chi tiết tại khoản 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, điều 2 Nghị định 100/2008/NĐ – CP ngày 08/9/2008 Quy định chi tiết một số điều của Thuế thu nhập cá nhân, mục II.1, phần A,...

  ppt 123p possibletb 24-09-2012 141 64

 • Đề tài thuyết trình: Thuế thu nhập cá nhân

  Là loại thuế trực thu, thu trực tiếp trên thu nhập nhận được của cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm hoặc từng lần phát sinh.Là thuế trực thu, do đó người chịu thuế cũng là người nộp thuế không thể chuyển gánh nặng thuế cho chủ thể khác.Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, cá nhân không...

  ppt 57p chonbinhyen198 09-11-2012 141 64

 • Quản lý thuế thu nhập cá nhân ở VIệt Nam

  Thuế TNCN là một loại thuế trực thu đánh vào thu nhập nhận được từ nhiều nguồn khác nhau của các cá nhân trong xã hội, trong một thời kỳ nhất định ( thường là một năm ).Là loại thuế trực thu, thu trực tiếp trên thu nhập nhận được của cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm hoặc từng lần phát sinh.Là thuế trực thu, do đó người chịu thuế cũng là...

  ppt 30p talama12345 24-04-2013 167 62

 • Mẫu tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân

  Tài liệu tham khảo mẫu tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai

  doc 2p tuakaka 14-05-2010 341 62

 • Thủ tục Hoàn thuế thu nhập cá nhân

  Thủ tục hành chính, thủ tục cục thuế tỉnh, Thủ tục Hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau).

  doc 2p toanphuc 07-01-2010 256 61

 • Văn bản Luật thuế thu nhập cá nhân

  Luật thuế thu nhập cá nhân của Quốc hội khóa XII, kỵ họp thứ 2, số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

  doc 11p vanthe_vcu 16-11-2010 132 60

 • Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 10/KK-TNCN

  Tài liệu tham khảo mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số: 10/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính). Dành cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế. Mời các bạn đọc giả tham khảo.

  pdf 1p butanyc 19-08-2010 165 52

 • Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 11/KK-TNCN

  Tài liệu tham khảo mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số: 11/KK–TNCN(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính). Tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản

  pdf 3p butanyc 19-08-2010 294 49

 • Tờ đang ký thuế thu nhập cá nhân

  Tài liệu tham khảo về biểu mẫu văn bản - Tờ đang ký thuế thu nhập cá nhân.

  doc 2p haluong725 31-05-2010 115 45

 • Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân

  Tài liệu tham khảo bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương , tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng

  doc 3p tuakaka 14-05-2010 217 44

 • Thủ tục Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức

  Thủ tục Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân, thuế thu nhập cá nhân, thủ tục cục thuế tỉnh. Tài liệu bao gồm: thời gian, địa điểm, cách thức thực hiện khi làm thủ tục khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

  doc 1p duyphuong1204 31-12-2009 94 44

 • Điều kiện để Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm

  Tài liệu tham khảo Điều kiện để Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm

  doc 1p giangacd 11-06-2010 105 42

 • Báo cáo "Thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay và phương hướng hoàn thiện "

  Thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay và phương hướng hoàn thiện

  pdf 9p noel_noel 12-01-2013 78 38

 • Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):  Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán) - mẫu số 13/KK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008  Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm theo mẫu số 13A/BK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

  doc 4p kieuoanh 10-09-2009 278 37

 • Thủ tục Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức

  Thủ tục Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú, thủ tục hành chính, thủ tục cục thuế tỉnh

  doc 1p duyphuong1204 31-12-2009 126 33

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  Tài liệu tham khảo về biểu mẫu văn bản - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

  doc 1p haluong725 31-05-2010 89 31

 • + Xem thêm 761 Thuế Thu Nhập Cá Nhân khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản