Xem 1-20 trên 245 kết quả Thuế thu nhập công ty
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, còn gọi là thuế thu nhập công ty ở nhiều quốc gia. Đối tượng của thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập của cơ sở kinh doanh (pháp nhân, thể nhân) được xác định trên cơ sở doanh thu sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc hình thành doanh thu đó.

  doc9p conghon 01-12-2010 595 255   Download

 • Tại sao đánh thuế thu nhập doanh nghiệp bên cạnh thuế thu nhập cá nhân? Trách nhiệm hữu hạn: công ty chịu trách nhiệm hữu hạn còn cá nhân thì không, nên thuế thu nhập công ty như một loại giá cả trả cho quyền lợi này. Vấn đề người đại diện: tạo ra thu nhập cho công ty không phải chỉ có chủ sở hữu.

  ppt68p giangacd 23-06-2010 339 160   Download

 • Để hiểu rõ thuế thu nhập trước hết cần tìm hiểu về thu nhập: Thu nhập là tổng các giá trị mà một chủ thể nào đó nhận được trong nền kinh tế xã hội thông qua quá trình phân phối thu nhập quốc dân trong một thời hạn nhất định, không phân biệt nguồn gốc hình thành từ lao động, tài sản hay đầu tư… Như vậy, thuế thu nhập là một loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập thực tế của các cá nhân hoặc các pháp nhân nhưng không phải toàn bộ thu nhập của cá...

  doc10p conghon 01-12-2010 385 215   Download

 • Đề tài Thuế đánh vào thu nhập công ty tại Việt Nam nhằm trình bày các nội dung chính: khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp, bản chất của thuế thu nhập doanh nghiệp, đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp.

  pdf19p canon_12 31-03-2014 27 9   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: đánh thuế thu nhập với cổ tức: thực tiễn thế giới và gợi ý đối với việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p nhanma1311 28-12-2012 37 6   Download

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập phải nộp thuế TNDN. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu,phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  doc6p conghon 01-12-2010 142 69   Download

 • Do thuế làm giảm thu nhập khả dụng nên người lao động phải hăng hái làm việc để kiếm tiền bù vào số bị chính phủ lấy do đó đã thức đẩy con người siêng năng hơn. Do thuế làm giảm thu nhập khả dụng nên chi phí cơ hội của nghỉ ngơi rẻ đi và có thể nó sẽ được tiêu dùng nhiều hơn dẫn đến con người lười biếng hơn.

  ppt0p thduclinh 16-06-2010 107 27   Download

 • Bài học có nhằm vào các mục tiêu: Hiểu cấu trúc thuế thu nhập công ty; Kiểm tra thuế công ty ảnh hưởng đến quyết định đầu tư; Kiểm tra thuế công ty ảnh hưởng đến tài trợ liệu là phát hành trái phiếu hay phát hành cổ phiếu; Hiểu tính phức tạp của chính sách đánh thuế công ty toàn cầu.

  pdf69p truongan 11-11-2009 167 97   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Hoàn thiện công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm giải quyết những sai sót trong công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH thương mại đông Á nhằm trình bày về lý luận chung thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thực trạng kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm giải quyết những sai sót trong công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH thương mại đông Á.

  pdf144p expensive_12 04-07-2013 116 55   Download

 • Trong trường hợp không hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động hưởng ưu đãi thuế và hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập được hưởng ưu đãi thuế được xác định dựa trên tổng thu nhập tính thuế (không bao gồm thu nhập khác) với tỉ lệ doanh thu hoặc chi phí được trừ. Trước khi thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế được xác định dựa trên tổng thu nhập chịu thuế (không bao gồm thu nhập khác) với tỷ lệ doanh thu....

  pdf0p fpt_12 22-05-2013 75 41   Download

 • Thuyết trình: Tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp trình bày về công ty và thuế thu nhập doanh nghiệp, phạm vi ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp, tác động đến đầu tư, lựa chọn tài trợ, cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp.

  pdf51p thin_12 25-07-2014 126 40   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "dùng phương pháp dãy số thời gian để phân tích sự biến động tổng doanh thu của công ty tnhh thiết bị giặt là công nghiệp và dự báo năm 2004"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p narcissus89 17-02-2012 30 10   Download

 • Tiểu luận: Thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí vốn – sự tu chỉnh mô hình định giá trị công ty nhằm tranh luận về việc xác định giá trị cơ bản còn tồn tại trong mô hình thuế của MM. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đưa ra một sự tu chỉnh đó là mô hình thuế có sửa đổi đang được nhắc đến hiện nay, trong mô hình đó, thuế đánh trên sản lượng sẽ nhỏ hơn nhiều nếu doanh ng hiệp có sử dụng nợ.

  pdf31p green_12 14-05-2014 83 9   Download

 •  Sau đây là Mẫu số: 01/XSBHĐC (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày  15/6/2015 của Bộ Tài chính) - Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác). Mời bạn đọc tham khảo.

  doc3p nhtanhbi 28-07-2015 17 2   Download

 • Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng tại doanh nghiệp; nghiên cứu thực trạng kế toán thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH TM&DV Tin học Nhật Huy; đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện về kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH TM&DV Tin Học Nhật Huy.

  pdf101p thangnamvoiva26 21-10-2016 1 1   Download

 • Bài viết Tác động của hệ thống thuế thu nhập đến cấu trúc vốn các công ty cổ phẩn Việt Nam đưa ra những nghiên cứu về tác động của thuế thu nhập đến cấu trúc vốn; khảo sát các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn tại Việt Nam; phân tích tác động của hệ thống thuế thu nhập đến cấu trúc vốn các công ty cổ phẩn Việt Nam.

  pdf8p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 3 0   Download

 • Đề tài được tiến hành với những mục tiêu nghiên cứu sau: Hệ thống hóa những vấn đề về thuế và kế toán thuế GTGT, thuế TNDN; tìm hiểu tình hình và thực trạng tổ chức công tác kế toán thuế mà đi sâu là thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH SX TM & DV Duy Trí; qua việc đánh giá thực trạng tại Công ty, đưa ra nhận xét, kiến nghị góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác kế toán thuế GTGT và TNDN tại Công ty.

  pdf110p thangnamvoiva26 21-10-2016 1 0   Download

 • Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về vấn đề kế toán thuế GTGT và thuế TNDN để làm khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty Cổ phần Hồng Đức; đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để góp phần hoàn thiện công tác kế toán thuế cho công ty Cổ phần Hồng Đức.

  pdf127p thangnamvoiva26 21-10-2016 1 0   Download

 • Đề tài tổng hợp cơ sở lý luận về thuế và kế toán thuế GTGT, thuế TNDN; nghiên cứu tình hình công ty và thực trạng công tác kế toán thuế GTGT, thuế TNDN tại công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng công trình 878; đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp, kiến nghị giúp Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng công trình 878 tổ chức công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN hiệu quả hơn.

  pdf136p thangnamvoiva26 21-10-2016 1 0   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về vấn đề kế toán thuế GTGT và thuế TNDN để làm khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phần mềm Mặt Trời; đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để góp phần cải thiện công tác kế toán thuế cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Phần mềm Mặt Trời.

  pdf120p thangnamvoiva26 21-10-2016 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản