Thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung

Xem 1-20 trên 60 kết quả Thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung
 • Chúng tôi xin đóng góp một số ý kiến như sau nhằm góp phần hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 1. Các khoản chi cho hoạt động từ thiện nhân đạo chỉ được miễn thuế thu nhập nếu nó được chuyển cho một tổ chức từ thiện hoặc nhân đạo có tư cách pháp nhân trong nước. Điều này nhằm hạn chế việc trốn thuế của các doanh nghiệp núp dưới chiêu bài của các hoạt động từ thiện. (Ví dụ chuyển cho...

  pdf5p minhthao 24-06-2009 396 113   Download

 • Để góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và động viên một phần thu nhập vào ngân sách nhà nước; bảo đảm sự đóng góp công bằng, hợp lý giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định thuế thu nhập doanh nghi...

  doc12p khuongduy 15-10-2009 199 92   Download

 • Ngày 19-6-2013.Tại kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 13.Quốc hội đã thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng, sửa đổi, bổ sung * Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc hội, số 32/2013/QH13. “ luật thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng 01-07-2013 ”

  pdf28p tab_12 27-07-2013 132 39   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Hệ thống văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (được sửa đổi, bổ sung đến tháng 4-2005)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf303p doinhugiobay_06 07-12-2015 27 4   Download

 • Công văn 3892/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 25 1   Download

 • Công văn 3845/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 29 1   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hệ thống văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (được sửa đổi, bổ sung đến tháng 4-2005)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thông tư số 128/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004, Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2004 của Bộ Tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  254p doinhugiobay_06 07-12-2015 19 0   Download

 • THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  doc17p khanhktkt 23-04-2011 131 41   Download

 • "Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân đã được sửa đổi bổ sung" trình bày về: luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nghị định, thông tư quy định chi tiết về việc thi hành luật thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tài liệu giúp các bạn hiểu hơn về luật pháp nước ta để có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ nạp thuế đúng theo quy định.

  pdf148p thuytrangseven 16-09-2014 39 17   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về thuế thu nhập đã được sửa đổi bổ sung" trình bày các nội dung: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nghị định của chính phủ số 30/1998/NĐ - CP ngày 13/5/1998 quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf164p tsmttc_003 25-05-2015 19 7   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về thuế thu nhập đã được sửa đổi bổ sung" trình bày các nội dung các thông tư của Bộ Tài chính số 13/2001/TT – BTC ngày 8/3/2001 và thông tư 05/2002/TT – BTC ngày 17/01/2002, các nghị định của Chính phủ, pháp lệnh về thi hành thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf140p tsmttc_003 25-05-2015 21 7   Download

 • Là thuế trực thu quan trọng và nguồn thu lớn nhất trong hệ thống thuế quốc gia. Còn có tên gọi khác là Coporate Income Tax, Company Tax .Ra đời ở VN năm 1997 và đã qua 1 lần sửa đổi bổ sung vào năm 2003. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN kể cả thu nhập từ hoạt động ở nước ngoài.Thu nhập khác.Kỳ tính thuế theo năm dương lịch hoặc năm tài chính nếu khác. Đối với các trường hợp cụ thể thì phải xác định theo kỳ...

  ppt55p anhhaovuong 29-05-2011 263 101   Download

 • "Luật số: 71/2014/QH13 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế" sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc8p tsmttc_010 28-08-2015 16 1   Download

 • Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của CSKD mới thành lập và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với CSKD chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo hoặc kỳ tính thuế năm trước đó để hình thành một kỳ tính thuế TNDN.

  ppt111p khuongduy 15-10-2009 877 405   Download

 • Thông tư 72/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán

  doc4p landai 14-08-2009 93 6   Download

 • Bài giảng Cập nhật chính sách thuế do Nguyễn Thị Cúc biên soạn trình bày về thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; hóa đơn chứng từ. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt64p cocacola_06 05-11-2015 24 8   Download

 • Thông tư 08/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các chi nhánh của tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam quy định tại Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính

  doc5p tuuyen 17-08-2009 63 3   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chính sách thuế mới và các văn bản hiện hành về thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp (có hiệu lực từ 01-01-2009)", phần 2 trình bày các nội dung: Các quy định về sửa đổi, bổ sung về thuế giá trị gia tăng; các quy định xử lý vi phạm pháp luật về thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf304p doinhugiobay_02 12-11-2015 28 6   Download

 • Nghị định 26/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  doc3p tuuyen 17-08-2009 94 6   Download

 • Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Luật này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số vấn đề của  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp về:... Tham khảo văn bản luật để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf35p le_1307 06-05-2015 41 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản