Thuế và nợ thuế

Xem 1-20 trên 649 kết quả Thuế và nợ thuế
 • Công văn 5413/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xoá nợ thuế theo Thông tư 06 và Thông tư 32

  pdf2p hangbaby 14-08-2009 71 2   Download

 • Công văn 246/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nộp thuế và nợ thuế

  pdf1p lambinh 16-08-2009 55 2   Download

 • Thuế là cái mà Nhà nước thu của dân nhưng không bù lại” và “thuế cấu thành nên nguồn thu của Chính phủ, nó được lấy ra từ sản phẩm của đất đai và lao động trong nước, xét cho cùng thì thuế được lấy ra từ tư bản hay thu nhập của người chịu thuế

  doc123p bingo_do 25-05-2010 271 126   Download

 • Thuế thu nhập là thuế đánh vào thu nhập của cá nhân và pháp nhân. Trong trường hợp đánh vào thu nhập của cá nhân, nó được gọi là thuế thu nhập cá nhân. Còn trong trường hợp đánh vào thu nhập của pháp nhân, nó được gọi là thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sự nghiệp, thuế lợi nhuận, v.v...

  pdf33p dauxanhnguyenhuong 28-09-2011 97 42   Download

 • Công văn 2477/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế và xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế

  doc1p crispy 07-08-2009 204 12   Download

 • Bài giảng Chương 5.2: Kế toán nợ phải trả trình bày các nội dung trong ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán bao gồm các nội dung như phải trả người bán, thuế và các khoản phải nộp ngân sách, phải trả người lao động, vay, chi phí phải trả, dự phòng phải trả.

  pdf29p hoa_khoai91 12-06-2014 43 9   Download

 • Công văn 4258/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc xử lý nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

  pdf1p nguyenchien 08-08-2009 51 3   Download

 • Công văn 3577/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc thời hạn xử lý nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 62 1   Download

 • Công văn 1589/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 25 1   Download

 • Công văn 754/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xử lý nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

  pdf1p thachthao 14-08-2009 45 1   Download

 • Quy trình thuế và các khoản phải nộp NSNN bắt đầu khi có phát sinh khoản nợ thuế hoặc nghĩa vụ phải nộp đối với NSNN và kết thúc tại thời điểm các khoản thuế và nghĩa vụ này được thanh toán.

  doc21p hangle_009 29-03-2010 408 280   Download

 • TÀI SẢN NGOÀI Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị của tất cả tài sản (bao gồm TSCĐ, BĐS đầu tư và công cụ, dụng cụ) mà doanh nghiệp thuê của đơn vị khác. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 001 - Tài sản thuê ngoài Bên Nợ: Giá trị tài sản thuê ngoài tăng. Bên Có: Giá trị tài sản thuê ngoài giảm. Số dư bên Nợ: Giá trị tài sản thuê ngoài hiện còn.

  pdf2p nkt_bibo46 16-02-2012 88 14   Download

 • Đề tài Mối liên hệ giữa phân cấp tài khóa và nợ công ở các nước OECD nêu trong phạm vi kinh tế, giả định phân cấp tài khoá mang lại lợi ích chủ yếu xuất phát từ hai quan điểm.

  pdf40p idol_12 28-04-2014 37 8   Download

 • Công văn 10945/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN

  doc2p phuongtruc 16-08-2009 62 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ về việc hướng dẫn xử lý nợ đọng, truy thu và phạt chậm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu do Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf5p lawtm9 29-10-2009 54 2   Download

 • Chính sách tiền tệ quốc gia là một bộ phận của chính sách kinh tế của nhà nước “nhằm ổn định giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô”.

  pdf23p bingo_do 26-05-2010 500 343   Download

 • Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế. Thuế không phải là một hiện tượng tự nhiên mà là một hiện tượng xã hội do chính con người định ra và nó gắn liền với phạm trù Nhà nước và pháp luật. ...

  pdf25p ntgioi120403 05-11-2009 866 297   Download

 • Trong điều kiện ngày nay, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đã trở thành một xu thế khách quan trong tiến trình phát triển kinh tế thế giới và đang cuốn hút toàn thể nhân loại hoà vào dòng chảy của nó. Quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra những thời cơ thuận lợi cho các quốc gia đang phát triển, nhưng cũng đặt mỗi nước phải đối mặt với không ít khó khăn, trong đó vấn đề xoá bỏ hàng rào thuế quan nhằm thực hiện tự do hoá...

  pdf74p ngochanh 28-07-2009 443 249   Download

 • Khi không có thuế, chi phí các yếu tố tạo thành một sản phẩm hàng hóa với giá trị đích thực của nó và sẽ tạo ra điểm cân bằng cung – cầu tương xứng trên thị trường. Khi có thuế, thì mức điều tiết thuế của thuế gián thu bao hàm trong giá cả hàng hóa, làm tăng chi phí đầu vào của các yếu tố sản xuất và tất yếu phải tăng giá cả hàng hóa bán ra trên thị trường, tạo điểm cân bằng cung – cầu mới, thu hẹp khả năng thanh toán của người tiêu...

  ppt30p sinhvienmoi 08-03-2010 856 171   Download

 • Thuế thu nhập là thuế đánh vào thu nhập của cá nhân và pháp nhân. Trong trường hợp đánh vào thu nhập của cá nhân, nó được gọi là thuế thu nhập cá nhân. Còn trong trường hợp đánh vào thu nhập của pháp nhân, nó được gọi là thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sự nghiệp, thuế lợi nhuận, v.v...

  xls1p lananh 16-07-2009 3166 166   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản