Thuế về việc giải quyết khiếu nại

Xem 1-14 trên 14 kết quả Thuế về việc giải quyết khiếu nại
 • Công văn 2465/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc giải quyết khiếu nại, giảm 20% số tiền sử dụng đất phải nộp

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 47 5   Download

 • Công văn 5423/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế rượu NK

  pdf2p hangbaby 14-08-2009 55 3   Download

 • Công văn 2637/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Giải quyết khiếu nại

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 35 1   Download

 • Công văn 635/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại GTT

  pdf1p lambinh 16-08-2009 35 1   Download

 • Công văn 34/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc giải quyết khiếu nại của DNTN Đăng Pha

  pdf1p trucmoc 16-08-2009 29 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TÍNH THUẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM

  pdf5p chuon-chuon 18-01-2012 35 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ VỀ THUẾ, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUA KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT THUẾ TỔNG CỤC TRƯỞNG

  pdf2p coolandclean 22-05-2012 51 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TÍNH THUẾ CỦA CÔNG TY TNHH SX&LR Ô TÔ DU LỊCH TRƯỜNG HẢI - KIA

  pdf3p chuon-chuon 18-01-2012 38 3   Download

 • Thường vụ Quốc hội và báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

  pdf3p bibocumi19 13-12-2012 42 6   Download

 • Công văn 1562/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc thời hiệu giải quyết khiếu nại

  pdf1p huathao 16-08-2009 13 2   Download

 • Công văn 3113/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giải quyết vướng mắc khiếu nại thu tiền sử dụng đất

  pdf2p dongson 19-08-2009 29 1   Download

 • Thông báo số 3547/TB-TCHQ của bộ tài chinh tổng cục hải quan về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại.

  pdf3p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 29 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN, NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN TẠI CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

  pdf25p cachepchienxu 20-07-2010 93 18   Download

 • Cuốn sách Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong quản lý đất đai là tập hợp những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phân cấp quản lý đất đai từ các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đến công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

  pdf72p lalala7 07-12-2015 19 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản