Thuế về việc thực hiên miễn tiền thuê đất

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thuế về việc thực hiên miễn tiền thuê đất
  • Công văn 2140/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện miễn tiền thuê đất

    pdf1p peternguyen 13-08-2009 52 3   Download

  • Thường vụ Quốc hội và báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

    pdf3p bibocumi19 13-12-2012 42 6   Download

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ, ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

    pdf7p hoamai_do 01-02-2013 39 3   Download

Đồng bộ tài khoản