Thuốc nước ngoài

Xem 1-20 trên 3061 kết quả Thuốc nước ngoài
 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký thuốc nước ngoài có thành phần từ dược liệu đã được sử dụng ở việt nam nhưng có chỉ định khác, thuốc từ dược liệu chưa được sử dụng ở việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p nuockhoangthiennhien 23-01-2011 30 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký nguyên liệu làm thuốc nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p nuockhoangthiennhien 23-01-2011 48 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký nguyên liệu mới làm thuốc nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p nuockhoangthiennhien 23-01-2011 48 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký thuốc nước ngoài có thành phần từ dược liệu đã được sử dụng và có chỉ định đã biết ở việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p nuockhoangthiennhien 23-01-2011 31 2   Download

 • Nội dung cuốn sách "Tiếng Việt 123 - Tiếng Việt cho người nước ngoài" giới thiệu hệ thống nguyên âm, phụ âm, thanh điệu tiếng Việt, 3 bài ôn tập, 5 bài văn hóa với các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống như: Làm quen, mua sắm, thời tiết, chỉ đường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf26p 123vietnamese 17-03-2016 2178 952   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu giải trình về dự án đầu tư ra nước ngoài áp dụng đối với dự án thuộc diện thẩm tra

  pdf2p maytreo 16-07-2010 205 37   Download

 • Mục tiêu chính của chương 3 Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thuộc bài giảng Đầu tư nước ngoài có nội dung trình bày về lý thuyết về FDI, phân loại FDI, các nhân tố ảnh hưởng đến FDI, tác động của FDI, xu thế vận động của FDI trên thế giới, FDI tại Việt Nam.

  pdf65p thin_12 23-07-2014 111 29   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may Việt Nam trình bày lí luận về tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới các doanh nghiệp nội địa, thực trạng tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may Việt Nam, quan điểm và giải pháp khai thác tác động tràn tích cực và hạn chế tác động tràn tiêu cực đầu tư trực tiếp nước ngoài đ...

  pdf0p cuong300 26-05-2014 67 28   Download

 • Trong công cuộc CNH - HĐH đất nước hiện nay, Nhà nước ta khẳng định phải dựa vào nội lực là chính, tuy nhiên xuất phát từ điều kiện của nước ta là một nước có nền kinh tế yếu kém, điểm xuất phát thấp cơ sở hạ tầng lạc hậu, thu nhập quốc dân và thu nhập dân cư thấp. Vì vậy nguồn vốn để CNHHĐH trước mắt phụ thuộc nhiều từ nước ngoài mà chủ yếu là đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  pdf27p cugiai1311 01-11-2012 62 26   Download

 • Bài 1 Những vấn đề lý luận về ngành luật hiến pháp và hiến pháp thuộc bài giảng luật hiến pháp nước ngoài, cùng nắm kiến thức bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: những vấn đề lý luận về ngành luật hiến pháp, những vấn đề lý luận về Hiến pháp.

  pdf11p holoesinin 05-06-2014 76 20   Download

 • Bài 3 Pháp luật bầu cử/mối quan hệ cơ bản giữa Nhà nước và công dân thuộc bài giảng Luật hiến pháp nước ngoài, cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm bầu cử và chế độ bầu cử, các nguyên tắc bầu cử, các giai đoạn bầu cử, các phương pháp phân ghế đại biểu.

  pdf9p holoesinin 05-06-2014 84 20   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 2 Đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc bài giảng Đầu tư quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài, hình thức của đầu tư trực tiếp nước ngoài, thành phần đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  pdf12p thin_12 23-07-2014 121 19   Download

 • Cố gắng ghi nhớ tên của người nước ngoài và hỏi họ xem mình phát âm tên của họ đã chuẩn chưa. Hãy cố gắng tìm cách ghi nhớ ví dụ: bạn liên tưởng tên người ấy với một người nổi tiếng nào đó hoặc đồng nhất tên người ấy với các từ quen thuộc như (Jen với jewellery hoặc Ben với beard). Thậm chí cả việc bạn đề nghị họ đánh vần tên họ để nhớ. Và rồi khi câu chuyện kết thúc bạn có thể chào họ bằng các câu như: Thanks for chatting, Jen.

  pdf3p truongphiphi 21-08-2013 86 15   Download

 • Hàm sản xuất ước lượng được đảm bảo đầy đủ các thuộc tính của hàm sản xuất. Kết quả nghiên cứu khẳng định rằng có sự tác động của FDI lên năng suất lao động doanh nghiệp hoạt động trong ngành dệt may và tác động này là tiêu cực. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng khẳng định chưa có bằng chứng về sự tác động của FDI lên năng suất lao động doanh nghiệp dệt may hoạt động ở các vùng khác nhau trong cả nước.

  pdf16p huynhthuy1990 25-09-2015 42 13   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may Việt Nam nhằm phân tích, đánh giá thực trạng tác động tràn của FDI tới các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may Việt Nam. Từ đó, chỉ ra kết quả, hạn chế, một số nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng tới tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài và đề xuất giải pháp.

  pdf0p nguyenthiminh32 12-07-2014 48 12   Download

 • Bài tiểu luận "Lợi ích và bất lợi của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Liên hệ Việt Nam" thuộc môn Tài chính tiền tệ cung cấp cho các bạn những nội dung về lợi ích và bất lợi của hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài, liên hệ với Việt Nam. Với các bạn đang học Tài chính - Ngân hàng thi đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  doc24p chuot_88 24-11-2015 36 12   Download

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp cho Chính phủ về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế, quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và một số lĩnh vực cụ thể.

  pdf54p taurus23 24-09-2012 59 11   Download

 • Bài 5 Chính phủ và nguyên thủ quốc gia các nước thuộc bài giảng Luật hiến pháp nước ngoài, cùng nắm kiến thức bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: nguyên thủ quốc gia các nước, chính phủ các nước.

  pdf14p holoesinin 05-06-2014 92 11   Download

 • Bài 6 Hệ thống tư pháp và cơ chế bảo vệ hiến pháp thuộc bài giảng luật hiến pháp nước ngoài, cùng nắm kiến thức bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: hệ thống tư pháp các nước, cơ chế bảo vệ hiến pháp.

  pdf12p holoesinin 05-06-2014 42 10   Download

 • Bài 4 Nghị viện các nước thuộc bài giảng luật hiến pháp nước ngoài, cùng nắm kiến thức bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: vị trí, vai trò của nghị viện trong bộ máy nhà nước; chức năng, thẩm quyền của nghị viện; cơ cấu của nghị viện, quy chế làm việc và thủ tục làm luật.

  pdf10p holoesinin 05-06-2014 49 10   Download

Đồng bộ tài khoản