Thương mại doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 7222 kết quả Thương mại doanh nghiệp
 • Nội dung của chương 1 Những vấn đề cơ bản về kinh doanh và quản trị kinh doanh trong cơ chế thị trường nằm trong bài giảng quản trị kinh doanh thương mại nhằm trình bày về thương mại và kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường, nội dung cơ bản của kinh doanh thương mại, doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam, quản trị doanh nghiệp thương mại.

  pdf50p little_12 23-06-2014 58 22   Download

 • Bài giảng Tổ chức và quản lý hoạt động thương mại của doanh nghiệp sản xuất trình bày khái quát hoạt động thương mại doanh nghiệp. Tổ chức mua sắm và quản lý vật tư.

  pdf14p four_12 24-03-2014 39 9   Download

 • Tham khảo luận văn tốt nghiệp: Xúc tiến thương mại trong thương mại điện tử và một số giải pháp với các doanh nghiệp Việt Nam giúp bạn năm được những vấn đề cơ bản về thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và một số bài học kinh nghiệm cùng giải pháp ứng dụng xúc tiến thương mại tại Việt Nam.

  pdf105p ngochanh 28-07-2009 1663 792   Download

 • Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học có khả năng: - Giải thích được khái niệm về thương mại, doanh nghiệp thương mại. - Trình bày được nội dung các chức năng của doanh nghiệp thương mại. - Hiểu và giải thích được khái niệm marketing thương mại, bản chất của marketing thương mại. - Trình bày được nội dung các hoạt động tác nghiệp tiếp thị thương mại bán lẻ - bán buôn trong doanh nghiệp thương mại....

  doc108p meodentinhnghich 09-10-2011 440 223   Download

 • Bán lẻ điện tử là việc bán háng hóa và dịch vụ qua Internet và các kênh điện tử khác đến người tiêu dùng cá nhân và hộ gia đình.Định nghĩa này bao hàm tất cả các hoạt động thương mại, tạo nên các giao dịch với người tiêu dùng cuối cùng (chứ không phải khách hàng doanh nghiệp).

  ppt42p digiworldhanoi 26-12-2009 516 157   Download

 • Tổ chức Thương mại thế giới WTO định nghĩa: “TMĐT bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được mua bán và thanh toán trên mạng Internet, nhưng được giao nhận một cách hữu hình cả các sản phẩm được giao nhận cũng như những thông tin số hóa thông qua mạng Internet”. 1.2.

  pdf9p duakoi 22-05-2013 122 42   Download

 • Tổng quan về rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế. Thực trạng sử dụng một số rào cản kỹ thuật thương mại ở các nước phát triển và tác động đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Một số giải pháp vượt rào cản kỹ thuật thương mại khi các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước phát triển

  pdf123p ponds_12 30-12-2013 101 39   Download

 • Hoạt động thương mại dịch vụ là hoạt động lưu thông, phân phối hàng hóa trong nước và quốc tế. Hoạt động dịch vụ là ngành kinh doanh các sản phẩm không có hình thái vật chất cụ thể, sản xuất và tiêu thụ ngay. thương mại: tất cả các sản phẩm thuộc mọi ngành nghề doanh nghiệp mua về với mục đích là để bán, nông lâm, thủy sản, vật tư thiết bị.............

  pdf103p can_loc 27-07-2012 100 37   Download

 • Đề tài Tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - Techcombank phân tích thực tiễn vai trò của tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhất nhằm hỗ trợ tín dụng cho các DNVVN.

  pdf90p acc_12 03-04-2014 86 34   Download

 • Sau khi học xong bài 3 Tạo nguồn hàng ở doanh nghiệp thương mại nằm trong bài giảng quản trị kinh doanh thương mại sinh viên có kiến thức về nguồn hàng và vai trò của nó trong kinh doanh thương mại, nội dung, hình thức tạo nguồn –mua hàng ở doanh nghiệp thương mại, tổ chức và quản trị tạo nguồn-mua hàng ở doanh nghiệp thương mại.

  pdf35p little_12 23-06-2014 63 27   Download

 • Bán lẻ điện tử là việc bán hàng hóa và dịch vụ qua Internet và các kênh điện tử khác đến người tiêu dùng cá nhân và hộ gia đình. Định nghĩa này bao hàm tất cả các hoạt động thương mại, tạo nên các giao dịch với người tiêu dùng cuối cùng.

  pdf0p kunjmjru 22-09-2012 77 24   Download

 • Bài 4 Dự trữ và quản trị dự trữ hàng hóa ở doanh nghiệp thương mại nằm trong bài giảng quản trị kinh doanh thương mại nhằm trình bày về dự trữ hàng hóa và nhân tố ảnh hưởng, cơ cấu dự trữ hàng hóa và phương pháp xác định, quản trị dự trữ hàng hóa ở doanh nghiệp thương mại.

  pdf18p little_12 23-06-2014 58 23   Download

 • Luận án làm rõ các vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành Dệt May làm cơ sở cho việc phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các DNNVV ngành Dệt May Việt Nam, đồng thời cung cấp các luận cứ khoa học trong việc đề xuất các định hướng và các giải pháp cốt yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DNNVV ngành Dệt may phục vụ cho việc thực hiện các chiến lược phát triển ngành trong thời gian tới.

  doc236p cogacoga 27-02-2017 34 22   Download

 • Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo tài chính Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp Hoạt động thương mại là hoạt động lưu thông, phân phối hàng hóa trong nước và quốc tế. Hoạt động dịch vụ là ngành kinh doanh các sản phẩm thường không có hình thái vật chất cụ thể, sản xuất và tiêu thụ ngay.

  pdf9p lqvang02 19-02-2013 69 21   Download

 • Thương mại là hoạt động trao đổi của cải, hàng hóa, dịch vụ, kiến thức, tiền tệ v.v giữa hai hay nhiều đối tác, và có thể nhận lại một giá trị nào đó (bằng tiền thông qua giá cả) hay bằng hàng hóa, dịch vụ khác như trong hình thức thương mại hàng đổi hàng (barter).

  pdf12p xipo2thi 28-03-2011 75 20   Download

 • Phần 1: Các khái niệm cơ bản. Khái niệm thương mại điện tử. Nếu một trong những công đoạn của giao dịch thương mại như tìm kiếm đối tác, thoả thuận hợp đồng, trao đổi hàng hóa và dịch vụ, thanh toán, được thực hiện bằng công cụ điện tử thì giao dịch thương mại đó có thể được coi là thương mại điện tử. Bạn gửi fax cho các khách hàng tiềm năng để chào hàng, bạn thoả thuận chi tiết hợp đồng qua e-mail...

  pdf4p bibocumi39 11-04-2013 74 20   Download

 • Đề tài Những nhân tố tác động tới thương mại quốc tế và những cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào thương mại quốc tế nhằm nêu toàn cầu hoa và khu vực hóa, quá trình phát triển cùa toàn cầu hóa kinh tế. Năng lực cạnh tranh của Việt Nam nói chung còn ở thứ bậc thấp.

  pdf98p three_12 26-03-2014 54 19   Download

 • Trong chương 6 Dịch vụ khách hàng ở doanh nghiệp thương mại nằm trong bài giảng quản trị kinh doanh thương mại nhằm trình bày về khái niệm và vai trò của dịch vụ khách hàng ở doanh nghiệp thương mại, các loại dịch vụ khách hàng ở doanh nghiệp thương mại, tổ chức và phương hướng phát triển dịch vụ khách hàng ở doanh nghiệp thương mại.

  pdf16p little_12 23-06-2014 48 19   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Đàm phán thương mại bằng phương thức gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Nhật Bản nhằm trình bày về lý luận chung về đàm phán thương mại quốc tế, thực trạng hoạt động đàm phán trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Nhật Bản, một số giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả đàm phán trực tiếp doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Nhật Bản.

  pdf110p pink_12 28-05-2014 73 18   Download

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 5 Bán hàng và quản trị bán hàng nhằm trình bày về vai trò và đặc điểm bán hàng trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, nghiệp vụ cơ bản của hoạt động bán hàng ở doanh nghiệp thương mại quản trị bán hàng ở doanh nghiệp thương mại.

  pdf42p little_12 23-06-2014 61 18   Download

Đồng bộ tài khoản