Thuỷ lợi quan trọng của đất nước

Xem 1-20 trên 104 kết quả Thuỷ lợi quan trọng của đất nước
 • Quyết định 09/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

  doc6p sontinh 18-08-2009 76 3   Download

 • Quyết định 29/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về mức lãi suất trái phiếu Chính phủ đợt II (năm 2004) để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

  doc1p sontinh 18-08-2009 68 1   Download

 • Quyết định 11/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt V năm 2007 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

  doc2p trongthuy 18-08-2009 47 2   Download

 • Quyết định 156/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt I để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

  doc4p mynuong 19-08-2009 79 5   Download

 • Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2003 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước. - Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành Trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước.

  doc8p cvbn123 31-07-2012 144 23   Download

 • Thông tư 103/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 16/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

  doc3p trongthuy 18-08-2009 109 20   Download

 • Quyết định 07/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt IV năm 2006 để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước

  doc3p trongthuy 18-08-2009 285 15   Download

 • Thông tư số 103/2006/TT-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 16/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước...

  pdf3p hobichngoc 17-10-2009 62 6   Download

 • Thông tư 88/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

  doc8p quynhson 19-08-2009 48 2   Download

 • Quyết định 182/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước

  doc8p quynhson 19-08-2009 45 2   Download

 • Phần 2: Công trình Thuỷ lợi. Tập 4: Cửa van & Thiết bị đống mở. Chương 1: Khái niệm chung về cửa van trong công trình thủy lợi. Cửa van là một bộ phận rất quan trọng trong công trình thủy lợi. Cửa van được lắp đặt vào các khoang của công trình thủy công ở công trình thủy lợi thủy điện. Cửa van cũng có thể đặt ở trên mặt, ở dưới sâu. Nhiệm vụ của cửa van là đóng để giữ nước và mở để tháo nước theo yêu cầu đặt ra cho công trình ...

  pdf35p kieuphong21051 11-08-2010 410 220   Download

 • Nước ta là một nước đi lên từ nông nghiệp, do đó ngành thủy lợi có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước, công tác thủy lợi là biện pháp quan trọng hàng đầu trong việc khôi phục sản xuất nông nghiệp, mở rộng diện tích canh tác, tăng vụ, thâm canh tăng năng suất cây trồng.

  doc21p giacmocothat_mylove 21-05-2010 244 124   Download

 • Thông tư số 88/2003/TT-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

  pdf10p lybangbang 10-10-2009 69 6   Download

 • Quyết định 182/2003/QĐ-TTg về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf10p trieuhoang 17-10-2009 107 6   Download

 • Chỉ thị số 07/2003/CT-BTC về việc Triển khai cuộc vận động mua trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p trieuhoang 17-10-2009 44 6   Download

 • Quyết định 09/2005/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p hobichngoc 17-10-2009 62 5   Download

 • Quyết định số 27/2006/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt IV năm 2006 để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của Đất nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p hobichngoc 17-10-2009 42 5   Download

 • Quyết định số 07/2006/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt IV năm 2006 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p hobichngoc 17-10-2009 62 5   Download

 • Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội ban hành

  pdf2p trieuhoang 17-10-2009 61 5   Download

 • Chỉ thị số 25/2003/CT-UB về việc tổ chức triển khai và vận động toàn dân tham gia mua trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p trieuhoang 17-10-2009 43 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản