Xem 1-20 trên 4768 kết quả Thủy nông
 • Tài liệu " Giáo trình quản lý hệ thống thủy nông " được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật- nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề

  pdf17p dibovaodoi01 11-10-2011 283 101   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý hệ thống thủy nông tập 1 part 2', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p dibovaodoi01 11-10-2011 212 78   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý hệ thống thủy nông tập 1 part 3', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p dibovaodoi01 11-10-2011 129 66   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý hệ thống thủy nông tập 1 part 4', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p dibovaodoi01 11-10-2011 122 60   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý hệ thống thủy nông tập 2 part 2', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p dibovaodoi01 11-10-2011 122 53   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý hệ thống thủy nông tập 1 part 5', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p dibovaodoi01 11-10-2011 122 50   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý hệ thống thủy nông tập 1 part 6', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p dibovaodoi01 11-10-2011 103 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý hệ thống thủy nông tập 1 part 7', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p dibovaodoi01 11-10-2011 107 47   Download

 • Giáo trình Quản lý hệ thống thủy nông: Tập 1 (Quản lý tưới) do Nguyễn Văn Hiệu (chủ biên) biên soạn cung cấp cho học sinh một cách hệ thống những kiến thức cần thiết tạo điều kiện khi học sinh ra trường sẽ đảm nhiệm được chức năng, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực quản lý nước và khai thác hệ thống thủy nông.

  pdf169p 326159487 17-05-2012 154 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý hệ thống thủy nông tập 1 part 9', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p dibovaodoi01 11-10-2011 97 46   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý hệ thống thủy nông tập 1 part 10', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p dibovaodoi01 11-10-2011 81 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý hệ thống thủy nông tập 1 part 8', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p dibovaodoi01 11-10-2011 94 42   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý hệ thống thủy nông tập 2 part 1', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p dibovaodoi01 11-10-2011 90 42   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý hệ thống thủy nông tập 2 part 3', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p dibovaodoi01 11-10-2011 81 39   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý hệ thống thủy nông tập 2 part 4', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p dibovaodoi01 11-10-2011 74 39   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý hệ thống thủy nông tập 2 part 5', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p dibovaodoi01 11-10-2011 77 36   Download

 • Ch¬ương 1: Cơ sở khoa học của công tác quản lý thuỷ nông 1.1. Nội dung cơ bản của môn học và sự phát triển của ngành thuỷ nông 1.1.1. Khái niệm về thuỷ lợi, thuỷ nông 1.1.2. Sự phát triển của ngành thủy nông 1.1.3. Nội dung và nhiệm vụ cơ bản của môn học 1.2. Điều kiện TN, KT-XH ảnh hưởng đến công tác thuỷ nông

  doc4p dung39bmt 23-05-2010 110 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý hệ thống thủy nông tập 2 part 6', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p dibovaodoi01 11-10-2011 56 31   Download

 • Tài liệu " Giáo trình quản lý hệ thống thủy nông " được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật- nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề

  pdf211p 326159487 17-05-2012 103 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý hệ thống thủy nông tập 2 part 8', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p dibovaodoi01 11-10-2011 62 26   Download

Đồng bộ tài khoản