» 

Thủy Văn Công Trình

 • BÀI TẬP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH

  Tài liệu tham khảo về bài tập thủy văn công trình gồm: vẽ đường tần suất kinh nghiệm; hàm Kritxky - Menken; phương pháp loga pearson III.

  doc 5p trankhoa_123 07-10-2010 1687 375

 • Giáo trình Thủy văn công trình - chương 1

  Bài giảng môn học thủy văn công trình này dành cho các sinh viên các ngành thuộc khối kĩ thuật như: Thủy công, công thôn, xây dựng kĩ thuật môi trường...

  pdf 7p lequanghoang15 11-08-2010 497 278

 • Giáo trình Thủy văn công trình - chương 2

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thủy văn công trình - chương 2', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p lequanghoang15 11-08-2010 413 243

 • Giáo trình Thủy văn công trình - chương 3

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thủy văn công trình - chương 3', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 20p lequanghoang15 11-08-2010 403 229

 • Giáo trình Thủy văn công trình - chương 4

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thủy văn công trình - chương 4', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p lequanghoang15 11-08-2010 343 219

 • Giáo trình Thủy văn công trình - chương 5

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thủy văn công trình - chương 5', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 42p lequanghoang15 11-08-2010 326 206

 • BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH

  TÀI LIỆU THAM KHẢO - BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG CĐ THUỶ LỢI BẮC BỘ

  doc 8p bomhn91 19-05-2011 718 202

 • Giáo trình Thủy văn công trình - chương 6

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thủy văn công trình - chương 6', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 17p lequanghoang15 11-08-2010 274 183

 • Giáo trình Thủy văn công trình - chương 7

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thủy văn công trình - chương 7', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p lequanghoang15 11-08-2010 279 173

 • Luận văn Thuỷ Văn Công Trình

  Thuỷ văn công trình 1. Đặc điểm của hiện t-ợng THủy văn và Ph-ơng pháp nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu của môn học Thuỷ Văn Công Trình Đặc điểm của hiện t-ợng Thuỷ Văn Đối t-ợng nghiên cứu là nguồn n-ớc trong sông ngòi hay dòng chảy. Có thể dùng các đặc trưng để mô tả dòng chảy : • l-u l-ợng dòng chảy • mực n-ớc trong sông ngòi : : Q H ( m3/s ) (m)Hai đại l-ợng này thay đổi...

  pdf 96p hoa_maudo 29-08-2011 377 157

 • Giáo trình Thủy văn công trình - mở đầu

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình thủy văn công trình - mở đầu', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p lequanghoang15 11-08-2010 182 107

 • Giáo trình Thủy văn công trình - Lê Anh Tuấn

  Giáo trình "Thủy văn Công trình" (Engineering Hydrology) là môn học giới thiệu các tính chất, đặc điểm nguồn nước, phương pháp tính cân bằng tài nguyên nước trong hệ thống phục vụ cho việc tính toán xây dựng các công trình thủy điện, thủy nông, xây dựng cầu đường, cấp thoát nước, giao thông thủy. Môn học cũng giúp cho sinh viên hiểu rõ các diễn biến phức tạp của thiên nhiên nhằm...

  pdf 87p augi19 05-04-2012 175 76

 • Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 1

  Bài giảng Thủy văn công trình - Chương 1: Giới thiệu chung, trình bày các nội dung cơ bản sau: nước và sự phân bố của nước trên trái đất, khái niệm thủy văn và thủy văn công trình, đặc điểm của hiện tượng thủy văn và phương pháp nghiên cứu,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên khoa Xây dựng.

  pdf 20p trungninhdhtl 21-04-2014 7 5

 • Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 4

  Bài giảng Thủy văn công trình - Chương 4: Tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế, trình bày các nội dung: nhiệm vụ và nội dung, tài liệu phục vụ tính toán, tính toán đặc trưng dòng chảy năm thiết kế, tính toán lũ thiết kế, thời gian tập trung dòng chảy, công thức căn nguyên dòng chảy,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

  pdf 99p trungninhdhtl 21-04-2014 14 5

 • Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 2

  Bài giảng Thủy văn công trình - Chương 2: Các nguyên lý thủy văn, trình bày các nội dung: hệ thống sông ngòi, lưu vực, các yếu tố khí hậu, khí tượng, dòng chảy sông ngòi, phương trình cân bằng nước. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

  pdf 39p trungninhdhtl 21-04-2014 10 4

 • Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 2 (tt)

  Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 2 - Sự hình thành dòng chảy sông ngòi có nội dung trình bày về hệ thống sông ngòi – lưu vực sông; các nhân tố khí hậu, khí tượng; dòng chảy sông ngòi; phương trình cân bằng nước.

  ppt 56p mynhanvole91 08-07-2014 6 4

 • Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 6

  Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 6 - Tính toán thủy văn vùng sông ảnh hưởng thủy triều có nội dung trình bày một số kiến thức về thủy triều; chế độ thủy văn vùng sông ảnh hưởng triều; các biện pháp khai thác vùng cửa sông ven biển và nhiệm vụ tính toán thủy văn.

  ppt 53p mynhanvole91 08-07-2014 9 4

 • Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 3

  Bài giảng Thủy văn công trình - Chương 3: Thống kê xác suất ứng dụng trong tính toán thủy văn, trình bày các nội dung: khái niệm xác suất và tần suất, đại lượng ngẫu nhiên và luật phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên, khái niệm về mẫu và tổng thể, phương pháp chọn mẫu, hàm tần suất lũy tích và hàm mật độ tần suất,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây...

  pdf 68p trungninhdhtl 21-04-2014 10 3

 • Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 8

  Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 8 - Hồ chứa và điều tiết dòng chảy bằng hồ chứa có nội dung trình bày khái niệm chung, các tài liệu cần thiết cho tính toán điều tiết dòng chảy, các thành phần dung tích và mực nước của hồ chứa.

  ppt 27p mynhanvole91 08-07-2014 8 3

 • Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 10

  Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 10 - Tính toán điều tiết lũ có nội dung trình bày khái niệm chung, nguyên lý tính toán điều tiết lũ, phân tích dạng quá trình xả lũ và một số nội dung liên quan khác.

  ppt 31p mynhanvole91 08-07-2014 5 3

 • + Xem thêm 2160 Thủy Văn Công Trình khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản