» 

Thuyết động Học Phân Tử

 • Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bố

  Tài liệu tham khảe về thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bố

  ppt 24p bx_northly_2507 11-06-2010 597 117

 • Chương 7: Thuyết động học phân tử và chất khí lý tưởng

  Thuyết Động Học Phân Tử là một trong những thuyết Vật Lý ra đời sớm nhất. Nó kế thừa những quan điểm cổ đại về cấu tạo vật chất và những kết qủa của cuộc đấu tranh kéo dài nhiều thế kỷ giữa các tư tưởng đối lập nhau về bản chất của nhiệt Nội dung cơ bản của Thuyết Động Học Phân Tử có thể tóm tắt bằng các quan điểm sau: Vật chất được cấu tạo gián đoạn...

  pdf 8p kklick 19-09-2010 473 104

 • Giáo Án Thuyết Động Học Phân Tử Khí

  Tham khảo tài liệu 'giáo án thuyết động học phân tử khí', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p buddy1 05-04-2011 118 29

 • Bài giảng Vật lý 10 bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí

  Những bài giảng Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí đặc sắc nhất Lý 10 là tư liệu bổ ích phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy của các bạn. 10 bài giảng đặc sắc nhất về Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí : vật lý 10 là những bài giảng được chọn lọc nhằm giúp các bạn học sinh tiếp thu nhanh nhất mang lại hiệu quả trong học tập, các thầy...

  ppt 29p mailytran1123 21-11-2013 15 4

 • Giáo án Vật lý 10 bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí - Vật lý 10

  Tuyển chọn 10 giáo án hay nhất bài Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí môn Vật lý 10 sẽ là tư liệu bổ ích nhất dành tặng cho các bạn. Đây là bộ sưu tập đã được tuyển chọn, tại đây học sinh có thể nắm bắt về nội dung cơ bản về thuyết động học phân tử chất khí. Nêu được định nghĩa của khí lý tưởng, vận dụng được các đặc điểm về khoảng cách giữa...

  doc 9p xuanhopdo 21-11-2013 8 0

 • THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG VẬN CHUYỂN TRAO ĐỔI CHẤT

  - Hiểu được Thuyết động học phân tử về khí lý tưởng .Từø phương trình cơ bản suy ra được các hệ quả của nó . - Thiết lập biểu thức nội năng của khí lý tưởng thông qua định luật về sự phân bố đều động năng theo bậc tự do. - Phân biệt được sự khác nhau giữa khí lý tưởng và khí thực. Từ đó thiết lập được phương trình trạng thái của khí thực. - Nêu được...

  ppt 81p shift_12 18-07-2013 23 1

 • Phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử về khí lý tưởng - Lý 10

  Qua bài học học sinh vận dụng phương trình cơ bản thuyết động học phân tử chất khí lí tưởng để giải các câu hỏi và bài tập nâng cao. Viết được phương trình cơ bản thuyết động học phân tử về chất khí lí tưởng.

  pdf 0p abcdef_48 14-11-2011 195 24

 • CẤU TẠO CHẤT THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ

  Chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm được gọi là khí lí tưởng. Chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm được gọi là khí lí tưởng.

  ppt 17p enter_12 05-07-2013 22 4

 • Bài giảng Vật lý đại cương (PGS Đỗ Ngọc Uẩn) - Chương 13 Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bố

  Chương 13 Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bố trình bày những nội dung chính: khái niệm chuyển động nhiệt, có 2 phương pháp nghiên cứu phương pháp thống kê và phương pháp nhiệt động lực.

  pdf 27p five_12 19-03-2014 11 4

 • Bài 28: CẤU TẠO CHẤT. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ

  Nắm được nội dung cơ bản về cấu tạo chất - Phát biểu được nội dung cơ bản về thuyết động học phân tử chất khí - Nêu được đặc điểm của khí lý tưởng 2. Kỹ năng - Vận dụng thuyết động học phân tử để giải thích đặc điểm về hình dạng, thể tích của các chất ở thể rắn, lỏng, khí. - Giải thích được sự khác nhau giữa các thể rắn, lỏng, khí.

  pdf 4p kata_5 28-02-2012 109 36

 • GIÁO ÁN LÝ 10: THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ CẤU TẠO CHẤT

  Kiến thức: - Có khái niệm về chất; hiểu rõ ràng và chính xác khái niệm số mol, số Avogadro, có thể tính toán ra một số hệ quả trực tiếp. - Nắm được nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử về chất khí và sơ lược về chất lỏng và chất rắn.

  pdf 8p traxanh0123 21-09-2011 139 24

 • Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 2 - ThS. Trương Thành

  Giáo trình Vật lý 1: Phần 2 sẽ nối tiếp phần 1 với 3 chương còn lại trình bày nội dung về thuyết tương đối hẹp, thuyết động học phân tử, nguyên lý nhiệt động học. Mời quý thầy cô và các bạn sinh viên tham khảo tài liệu này để có thêm tư liệu giúp ích cho việc giảng dạy và học tập.

  pdf 69p lamtran89 04-07-2014 12 5

 • CHƯƠNG X THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VÀ CHẤT KHÍ LÝ TƯỞNG

  Tham khảo tài liệu 'chương x thuyết động học phân tử và chất khí lý tưởng', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p paradise9 30-12-2011 42 1

 • Giáo án Vật Lý lớp 10: CẤU TẠO CHẤT - THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ

  I. MỤC TIÊU: 1. Nhận thức: - Nhắc lại được các nội dung về cấu tạo chất đã học ở lớp 8. - Nêu được các nội dung cơ bản về thuyết động học phân tử chất khí. - Nêu được định nghĩa của khí lý tưởng. 2. Kỹ năng: - Vận dụng được các đặc điểm về khoảng cách giữa các phân tử, về chuyển động phân tử, tương tác phân tử để giải thích các đặc điểm về thể tích và...

  pdf 13p abcdef_32 16-09-2011 166 65

 • Vật lý lớp 10 căn bản - CẤU TẠO CHẤT, THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ

  Kiến thức: -Hiểu được các nội dung về cấu tạo chất đã học ở lớp 8. -Nêu được các nội dung cơ bản về thuyết động học phân tử chất khí. -Nêu được định nghĩa của khí lý tưởng 1.2. kĩ năng: Vận dụng được các đặc điểm về khoảng cách giữa các phân tử, về chuyển động phân tử, tương tác phân tử , để giải thích các đặc điểm về thể tích và hình dạng của vật chất...

  pdf 4p vnexpress1209 19-12-2010 120 35

 • Bài 44. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ CẤU TẠO CHẤT

  Có khái niệm về chất; hiểu rõ ràng và chính xác khái niệm số mol, số Avogadro, có thể tính toán ra một số hệ quả trực tiếp. - Nắm được nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử về chất khí và sơ lược về chất lỏng và chất rắn. 2. Kỹ năng: - Biết tính toán một số đại lượng của chất khí: số mol, số phân tử, khối lượng,… - Giải thích được các tính chất của chất...

  pdf 8p abcdef_51 18-11-2011 92 29

 • Vật lý 10 nâng cao - THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ CẤU TẠO CHẤT

  Kiến thức: - Có khái niệm về chất; hiểu rõ ràng và chính xác khái niệm số mol, số Avogadro, có thể tính toán ra một số hệ quả trực tiếp. - Nắm được nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử về chất khí và sơ lược về chất lỏng và chất rắn. 2. Kỹ năng: - Biết tính toán một số đại lượng của chất khí: số mol, số phân tử, khối lượng,… - Giải thích được các tính...

  pdf 7p vnexpress1209 19-12-2010 111 29

 • THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ - CẤU TẠO CHẤT

  Kiển thức - Có khái niệm về chất; hiểu rõ ràng và chính xác khái niệm mol, số Avôgđrô; có thể tính toán ra một số hệ quả trực tiểp. - Nắm được thuyểt động học phân tử về chất khí và một phần về chất lỏng và chất rắn. 2. Kỹ năng - Biểt tính toán một số đại lượng của chất khí: số mol, số phân tử, khối lượng. - Giải thích tính chất của chất khí.

  pdf 6p zing1209 19-12-2010 166 26

 • Vật lý đại cương - Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bổ part 3

  Tham khảo tài liệu 'vật lý đại cương - thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bổ part 3', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p zmr_dz 09-06-2011 57 17

 • Vật lý đại cương - Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bổ part 1

  Tham khảo tài liệu 'vật lý đại cương - thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bổ part 1', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p zmr_dz 09-06-2011 74 17

 • + Xem thêm 1818 Thuyết động Học Phân Tử khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản