Thuyết hiđro về axit

Xem 1-5 trên 5 kết quả Thuyết hiđro về axit
 • - Biết thế nào là axit , bazơ theo thuyết Arêniut và Bronsted . - Biết viết phương trình điện li của các axit, bazơ và muối trong nước. - Biết hằng số phân li axít, hằng số phân li bazơ và sử dụng chúng để giải các bài tập đơn giản. 2. Kỹ năng : - Vân dụng lý thuyết axit , bazơ của Arêniut và Bronsted để phân biệt được axi, bazơ, lưỡng tính và trung tính . - Biết viết phương trình điện li của các muối . - Dựa vào hằng số phân li axit ,...

  pdf7p binbon249 24-07-2013 642 234   Download

 • Đến giữa thế kỉ XVIII, người ta đã cố gắng hệ thống hoá khái niệm axit – bazơ và dựa vào thành phần phân tử để định nghĩa axit - bazơ. Lịch sử phát triển của thuyết axit – bazơ đã trải qua những thuyết nào, góp phần vào sự phát triển của hóa học ra sao. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về “Lịch sử phát triển thuyết axit – bazơ”

  doc3p chilinhhoa07 26-05-2011 156 41   Download

 • Các chất xúc tác bazơ rắn đã được nghiên cứu từ hơn 30 năm trước. Ngày nay, nhiều phản ứng được xúc tác bằng các bazơ rắn đã được hiện thực hóa trong công nghiệp hữu cơ. Tầm quan trọng của chất xúc tác đó chủ yếu là ở khả năng tái sử dụng, dễ dàng tinh chế các sản phẩm, giảm thiểu các chất thải... Sự phát triển các chất xúc tác bazơ rắn và những phản ứng được xúc tác bằng bazơ rắn đang tiếp diễn.

  pdf6p bibocumi6 22-09-2012 80 18   Download

 • AMIN I – KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP VÀ ĐỒNG PHÂN 1. Khái niệm Amin là hợp chất hữu cơ được tạo ra khi thế một hoặc nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử amoniac bằng một hoặc nhiều gốc hiđrocacbon. Ví dụ: 2. Phân loại Amin được phân loại theo hai cách thông dụng nhất: a) Theo đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon: amin thơm, amin béo, amin dị vòng. Ví dụ: b) Theo bậc của amin: Bậc amin: là số nguyên tử H trong phân tử NH3 bị thay thế bởi gốc hiđrocacbon.

  pdf4p nkt_bibo41 02-02-2012 132 14   Download

 • * Arrhenius đưa ra khái niệm về axit-bazơ năm 1887 - Axit: cho H+ - Bazơ: cho OH* Bronsted-Loury: đưa ra thuyết axit-bazơ tổng quát hơn - Axit: cho H+ - Bazơ: nhận H+ * Thuyết axit-bazơ theo hệ dung môi (1923)được mở rộng hơn * Thuyết axit-bazơ của Lewis: 1923 Vì sao proton lại được sử dụng như là tiêu chuẩn cho tính axit-bazơ ? Vì proton là một tiểu phân độc đáo khác biệt mọi ion khác. Nó là một ion nhỏ nhất (rH+ » 1,5.10-13 cm) và bé hơn nhiều so với nguyên tử hidro (rH » 10-8...

  pdf2p nkt_bibo42 05-02-2012 56 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản