Thuyết lưới quản trị

Xem 1-20 trên 31 kết quả Thuyết lưới quản trị
 • Blake và Mouton đặt ra để áp dụng các ý tưởng của nhà khoa học hành vi như Rensis Likert đến thực tế quản lý.

  doc6p anvietcanh 15-10-2009 523 130   Download

 • Mạng lưới rộng khắp có thể đảm bảo th ời gian giao bánh cho khách vì n ếu khách hàng đ ặt bánh ở bất kỳ địa điểm nào cũng đều nhận được bánh giao từ cửa hàng gần nhất với địa chỉ nhận bánh của KH. Sử dụng đa dạng các phương tiện giao bánh.

  doc10p phamthuy1801 24-06-2011 1066 543   Download

 • Mạng lưới phân phối là một mắc xích vô cùng quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Dutch Lady Việt Nam. Họ là người đã thu hẹp khỏang cách giữa nhà sản xuất và khách hàng, mang sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng cả nước.....

  doc20p tobi2802 14-05-2011 746 302   Download

 • Ưu điểm học thuyết X: Là tiền đê để cho ra đời những lý thuyết quản trị tiến bộ hơn, Được ứng dụng nhiều nhất là trong ngành SX, DV; Giúp nhà QT nhìn nhận lại bản thân để chỉnh sửa hành vi; Trở thành học thuyết QT nhân lực kinh điển không thể bỏ qua. Bản chất học thuyết Y: Lười nhác không phải là bản tính bẩm sinh. Điều khiển và đe dọa không phải là ·biện pháp duy nhất.

  ppt17p kimynguyen 19-01-2011 757 144   Download

 • Taylor (1856-1915): - Tìm ra và chỉ trích các nhược điểm trong cách quản lý cũ - Con người là cái máy phải hành động, tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ dẫn, quản lý của đốc công. Bản chất con người: lười biếng, luôn trốn việc khi có thể. Ông chủ trương: - Chia nhỏ công việc ra những công đoạn. - Tổ chức sản xuất theo dây chuyền. - Cải tiến công cụ và tổ chức lao động hợp lý. - Đưa ra định mức LĐ để nâng cao NSLĐ....

  pdf5p and_12 14-08-2013 30 6   Download

 • Mạng lưới hậu cần kinh doanh thương mại là tổng thể các cơ sở hậu cần trực tiếp cung cấp dịch vụ khách hàng, liên kết với nhau và phát triển theo những qui luật của nền kinh tế và của quá trình phân phối, vận động hàng hoá. Như vậy trong kinh doanh thương mại, mạng lưới hậu cần kinh doanh bao gồm: - Mạng lưới bán lẻ: Trực tiếp cung cấp dịch vụ hậu cần cho người tiêu dùng trực tiếp thông qua hành vi thương mại bán lẻ. ...

  pdf17p long32 21-10-2010 204 86   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành quản trị kinh doanh giúp các bạn sinh viên cũng cố và nâng cao kiến thức của mình.

  pdf10p thiuyen12 15-09-2011 71 13   Download

 • Đề tài nghiên cứu cơ sở lý thuyết về công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng; phân tích thực trạng công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc (2010-2011); một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc.

  pdf110p dangvutungbk 28-05-2017 4 3   Download

 • Đề tài xem xét một cách tổng quan về lý thuyết chất lượng nguồn nhân lực để rút ra những cơ sở lý luận và mô hình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vận dụng phù hợp trong điều kiện thực tế; phân tích thực trạng và đánh giá tổng quan về tình hình chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Điện Lưới điện cao thế miền Bắc (NGC); đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại NGC.

  pdf97p dledangnguyen 04-06-2017 2 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu cơ sở lý thuyết về công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng; phân tích thực trạng công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc (2010-2011); một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc.

  pdf6p nguyenhoanghaneu 11-06-2017 3 2   Download

 • Luận văn nghiên cứu cơ sở lý thuyết về chất lượng và đảm bảo chất lượng điện truyền tải, phân tích thực trạng chất lượng và đảm bảo chất lượng điện truyền tải tại Công ty Truyền tải điện 1 (giai đoạn 2009 đến 2011); đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng điện truyền tải tại Công ty Truyền tải điện 1.

  pdf2p vuvanhai1508 14-06-2017 5 2   Download

 • Luận văn nghiên cứu cơ sở lý thuyết về chất lượng và đảm bảo chất lượng điện truyền tải, phân tích thực trạng chất lượng và đảm bảo chất lượng điện truyền tải tại Công ty Truyền tải điện 1 (giai đoạn 2009 đến 2011); đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng điện truyền tải tại Công ty Truyền tải điện 1.

  pdf135p dangvutungbk 28-05-2017 4 1   Download

 • Mục tiêu bài học nhằm: nêu được giới hạn, phân chia và các thành của ổ miệng; gọi tên được các răng trong bộ răng sữa và bộ răng vĩnh viễn theo hình thái và theo cách gọi tên chung; mô tả được hình thể ngoài và cấu tạo của răng; mô tả được hình thể ngoài và cấu tạo của lưỡi, nêu được chức năng của lưỡi và nêu tên được xương của lưỡi; kể tên được các tuyến nước bọt lớn và nhỏ, nêu được vị trí, liên quan của các tuyến nước bọt lớn...

  ppt11p phankimhun 12-09-2014 88 40   Download

 • - Đề cương văn hóa 1943 xác định văn hóa là một trong ba mặt trận(chính trị, kinh tế, văn hóa) - Đề cương xác định 3 nguyên tắc của nền VH là: Dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa. - Ngày 3/9/1945 hội đồng chính phủ xác định : . Cùng với diệt giặc đói, phải diệt giặc dốt vì dốt làm suy yếu dân tộc . Đấu tranh chống thói xấu như : lười biếng, gian dối, tham ô, đồng thời giáo dục đạo đức “Cần, kiệm,liêm, chính” - Chỉ thị của Ban Chấp...

  ppt21p trinhvang 18-01-2013 124 24   Download

 • Mã đường là một quá trình triệt số lượng tạp âm lượng tử sinh ra trên thông tin được gửi đi bất chấp mức đầu vào. Nó được sử dụng trong một hệ thống ở đó giá trị tuyệt đối của số lượng tạp âm là tới hạn hơn S/NQ. Mã không phải là mã đường được sử dụng rộng trãi trong một hệ thống ở đó S/NQ của hệ thống thu được quan trọng hơn số lượng tuyệt đối của tạp âm như tiếng nói.

  pdf9p cinny05 28-01-2011 63 18   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'vốn xã hội', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt46p peheo_3 22-08-2012 71 16   Download

 • Bài thuyết trình: Kỹ năng tổ chức công việc giúp bạn tổ chức công việc được giao, tổ chức mạng lưới công việc, sắp xếp hồ sơ, sắp xếp vị trí làm việc, xác định thứ tự ưu tiên công việc, sắp xếp kế hoạch công việc ngắn hạn,...

  ppt44p ngoalongton 18-04-2014 51 16   Download

 • Trong lúc lên cơn giật Nhanh chóng chặn lưỡi bằng một miếng cao su có quấn gạc hay Airway đè giữa hai hàm răng. bên. Đặt bệnh nhân nằm tư thế ngửa cổ (kê vai cao) và nghiêng sang một - Hút đàm nhớt trong cổ họng. Ngửi Oxygen 6-8 lít/phút (nếu cần có thể mời nhân viên gây mê hồi - sức đặt nội khí quản).

  pdf4p thiuyen1 09-08-2011 31 8   Download

 • Quản trị mạng – Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các giải pháp đơn giản để khắc phục các vấn đề của Remote Access Service. Giới thiệu Nếu đã từng sử dụng Remote Access Services, chắc hẳn bạn sẽ biết được rằng các wizard cấu hình khá hữu ích trong việc đơn giản hóa việc cài đặt phức tạp. Dù Microsoft được cho đã có công rất lớn trong vấn đề này nhưng thực sự trong sử dụng đôi khi đó lại là con dao hai lưỡi.

  pdf6p abcdef_46 06-11-2011 40 8   Download

 • Chương 1 Sau khi kéo quân sang đánh Việt Nam với danh nghĩa là phù Trần diệt Hồ. Trương Phụ và Mộc Thạnh diệt luôn nhà Hậu Trần bắt giết cả con cháu nhà Trần, chiếm được châu Thuận Hóa và Tân Bình rồi làm sổ biên số dân đinh hai châu ấy đặt quan cai trị để quân phòng giử biên giới Chiêm Thành và rút quân mang theo một số nhiều đàn bà, con gái về Tàu. Hoàng Phúc ở lại cai trị An Nam (tên nước ta thời ấy) với chánh sách đồng hóa dân ta thành...

  pdf270p dongthao_1 16-04-2013 25 7   Download

Đồng bộ tài khoản