» 

Thuyết Trình An Toàn Lao động

 • AN TOÀN LAO ĐỘNG - PHẦN 4

  Tham khảo bài thuyết trình 'an toàn lao động - phần 4', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 32p hoa_layon 22-08-2011 52 17

 • Bài thuyết trình: Kinh tế lao động - Khác biệt lương đền bù

  Dưới đây là bài thuyết trình Kinh tế lao động chương 6: Khác biệt lương đền bù trình bày nội dung về hàm tiền lương an lạc, đường đẳng lợi, an toàn lao động, cân bằng thị trường. Tham khảo tài liệu này để hiểu rõ hơn chi tiết môn học.

  ppt 32p lamtran89 11-07-2014 3 2

 • Thuyết trình: Chế định về an toàn lao động và vệ sinh lao động

  Chế định về an toàn lao động và vệ sinh lao động là những chế định của luật lao động bao gồm những quy phạm pháp luật quy định việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động...

  doc 18p sunny_ngoc 15-08-2011 295 129

 • Bài giảng : An toàn môi trường part 1

  Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHOA HỌC BẢO HỘ LAO ĐỘNG Bảo hộ lao động là một môn khoa học nghiên cứu những vấn đề lý thuyết và thực nghiệm nhằm cải thiện điều kiện lao động và bảo đảm an toàn lao động. §1-1- Mục đích, ý nghĩa và tính chất của công tác bảo hộ lao động 1- Mục đích-Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động Mục đích của công tác bảo hộ lao động là thông...

  pdf 10p iiduongii3 06-04-2011 260 99

 • ĐẠI CƯƠNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN

  Để đảm bảo an toàn thân thể cho người lao đông trong suốt quá trình làm việc. Đảm bảo cho người lao đông không mắt bệnh nghề nghiệp b. ý nghĩa và lợi ích của công tác bảo vệ lao động thể hiện thể chế con ngươi nói chung và nguời lao động là vốn quý làm tốt công tác bảo hộ lao động để giảm bớt rủi ro cho bản thân, phiền phức cho cơ quan ,người lao động lợi ích là: an...

  doc 24p ddtruong09d3 06-05-2013 55 29

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động

  Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thực hiện Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015; Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử...

  pdf 16p abcdef_42 02-11-2011 28 6

 • Sách An Toàn Điện

  Giáo Trình An Toàn Điện. Giáo trình dành cho học Sinh Trung cấp. Cung cấp các kiến thức cơ bản về an toàn điện..Tài liệu cung cấp cho các bạn muốn tìm hiểu về ngành điện có thêm nhiều kiến thức trong lĩnh vực điện. Chúc các bạn thành công nhé.Mục đích của BHLĐ là thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, tổ chức, kinh tế, xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có...

  pdf 128p linhdan05016 07-01-2011 1520 835

 • Chương trình huấn luyện AT-VSLĐ cho người lao động

  Nghĩa vụ 1: Chấp hành các qui định, nội quy về AT-VSLĐ có liên quan đến nhiệm vụ và công việc được giao. Các chỉ dẫn về AT-VSLĐ được ghi trong các qui trình, nội qui về an toàn AT-VSLĐ có liên quan đến công việc được giao được viết bằng tiếng Việt và gắn ngay tại vị trí làm việc của người lao động(NLĐ). NLĐ phải chấp hành đúng nội dung và trình tự các điều ghi trong chỉ dẫn...

  doc 6p thien_kiet5 27-10-2010 195 103

 • Giáo trình lý thuyết môn An toàn điện

  Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác bảo hộ lao động (BHLĐ) a. Mục đích, ý nghĩa của công tác BHLĐ Mục đích của BHLĐ là thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, tổ chức, kinh tế, xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong quá trình sản xuất; tạo nên một điều kiện lao động thuận lợi và ngày càng được cải thiện để ngăn ngừa tai nạn lao...

  pdf 76p peheo_1 06-08-2012 219 85

 • Giáo trình lý thuyết An toàn điện

  Hiện nay ở nước ta điện đã được sử dụng rộng rãi trong các xí nghiệp, công trường, nông trường, từ thành thị đến các vùng nông thôn hẻo lánh. Số người tiếp xúc với điện ngày càng nhiều. Vì vậy vấn đề an toàn điện đang trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất của công tác bảo hộ lao động.

  doc 59p longvinhtravinh 09-02-2011 1405 782

 • Tài liệu cơ bản về An toàn điện

  Điện là nguồn năng lượng cơ bản trong các công xưởng, xí nghiệp, từ nông thôn đến tiếp xúc với điện ngày càng nhiều. · An toàn điện là một trong những vấn đề quan trọng của công tác bảo hộ lao động: có thể gây ra tai nạn điện: o Thiếu các hiểu biết về an toàn điện. o Không tuân theo các quy tắc về an toàn điện.

  doc 7p memay_123 25-09-2012 237 114

 • Tự động hóa quá trình sản xuất - Hồ Viết Bình

  Giáo trình tự động hóa quá trình sản xuất phục vụ cho môn học cùng tên với thời lượng 30 tiết, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, phân tích, bảo trì, thiết kế lắp đặt các hệ thống tự động hóa trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và các ngành công nghiệp liên quan. Để học tốt môn học này, học sinh, sinh viên cần học trước các môn: điện kỹ thuật, máy cắt kim loại, cơ sở công nghệ...

  pdf 157p 124357689 11-06-2012 297 197

 • GIÁO TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT - CHƯƠNG 1

  Giáo trình tự động hóa quá trình sản xuất phục vụ cho môn học cùng tên với thời lượng 30 tiết, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, phân tích, bảo trì, thiết kế lắp đặt các hệ thống tự động hóa trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và các ngành công nghiệp liên quan. Để học tốt môn học này, học sinh, sinh viên cần học trước các môn: điện kỹ thuật, máy cắt kim loại, cơ sở công nghệ...

  pdf 12p daicahaudau 02-07-2011 347 149

 • GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN I CÔNG NGHỆ ĐÚC - CHƯƠNG 3

  Chương 3 THIẾT KẾ ĐÚC Thiết kế đúc là một khâu quan trọng trong quá trình sản xuất đúc. Đây là một sự tổng hợp các kiến thức để cụ thể hoá trên ban vẽ và tính toán trong thuyết minh. Người ta căn cứ vào các yếu tố sau để thiết kế: - Loại hợp kim đúc: gang, thé p hoặc hợp kim màu.... - Yêu cầu kỹ thuật của chi tiết máy gồm độ chính xác, độ bóng bề mặt, chất lượng hợp...

  pdf 24p daicahaudau 02-07-2011 242 88

 • Bài thuyết trình "TRÌNH BÀY CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI HIỆN NAY Ở CÁC DOANH NGHIỆP"

  Trong hầu hết các tổ chức, người quản lý đều nhận thấy sự cần thiêt phải cung cấp các loại bảo hiểm và các chương trình khác liên quan đến sức khỏe, sự an toàn, các bảo hiểm và các lợi ích khác cho người lao động.

  doc 4p farewellch3cooh 12-04-2010 210 75

 • Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô

  Đồ án tốt nghiệp với đề tài "Thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô" có nội dung được trình bày làm 6 phần: phần 1 tổng quan về lý thuyết, phần 2 thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô, phần 3 tính toán thiết kế công nghệ, phần 4 tính toán kinh tế, phần 5 xây dựng, phần 6 an toàn lao động và tự động hóa.

  pdf 121p vinhannan355 12-09-2014 4 2

 • Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy chế biến cao su thiên nhiên SVR CV60 năng suất 12.000tấn/năm

  Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Thiết kế nhà máy chế biến cao su thiên nhiên SVR CV60 năng suất 12.000tấn/năm" trình bày các nội dung sau: tổng quan, giới thiệu nguyên liệu và sản phẩm, quy trình công nghệ, cân bằng vật chất, lựa chọn thiết bị, tính xây dựng, tính năng lượng và cấp thoát nước, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, tính kinh tế, kết luận.

  ppt 60p bibibaba01 13-09-2014 2 1

 • Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế phân xưởng izome hóa

  Đồ án tốt nghiệp với đề tài "Thiết kế phân xưởng izome hóa" có nội dung được trình bày gồm 5 phần: phần 1 tổng quan về lý thuyết, phần 2 tính toán công nghệ và tính thiết bị chính, phần 3 xây dựng công nghiệp, phần 4 tính toán kinh tế, phần 5 an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

  pdf 100p vinhannan355 12-09-2014 1 0

 • Điện dân dụng

  Trong bài này, sinh viên nắm được phương pháp thiết kế và lắp đặt mạng điện dân dụng. - Sinh viên hiểu được các yếu tố kỹ thuật về thiết bị điện và dây dẫn. II. Phần lý thuyết 1.1. Dây dẫn điện. 1.1.1. Dây dẫn điện có nhiều loại, nhưng cần chú ý: - Khi chọn dây dẫn điện người ta cần chú ý vào: Cường độ dòng điện định mức của phụ tải, công dụng của dây, ví trí...

  pdf 53p denngudo 14-06-2012 534 297

 • GIÁO TRÌNH CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY - CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI

  Hiện nay có rất nhiều phương pháp để gia công kim loại: Đúc, rèn, cán, hàn ... song các phương pháp này cơ bản là tạo phôi hoặc các sản phẩm thô sơ, thường độ chính xác và độ bóng không cao. Để nâng cao độ bóng và độ chính xác của các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật thì phải tiến hành gia công bằng cắt gọt kim loại. Gia công kim loại bằng cắt gọt (còn gọi gia công cơ có phoi) tức...

  pdf 49p daicahaudau 02-07-2011 175 82

 • + Xem thêm 36 Thuyết Trình An Toàn Lao động khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản