» 

Tích Tụ Và Tập Trung Tư Bản

 • Thế nào là tích tụ và tập trung Tư Bản?

  Tích tụ TB: là sự tăng quy mô tư bản cá biệt bằng cách tư bản hóa GTTD. Vậy tích tụ TB là kết quả trực tiếp của tích lũy TB. Tích tụ TB do yêu cầu của việc mở rộng SX, ứng dụng tiến bộ kĩ thuật. Mặt khác, khi khối lượng GTTD tăng thêm lại tạo khả năng hiện thực cho tích tụ TB mạnh hơn.

  doc 2p vanbinhk40tkkd 04-06-2010 2118 272

 • Đề tài: Thế nào là tích tụ và tập trung tư bản? Phân biệt tích tụ và tập trung tư bản? Vai trò của tập trung tư bản trong chủ nghĩa tư bản hiện đại? Ý nghĩa nghiên cứu ?

  Đề tài: Thế nào là tích tụ và tập trung tư bản? Phân biệt tích tụ và  tập trung tư bản? Vai trò của tập trung tư bản trong chủ nghĩa tư 

  ppt 18p batman_1 09-01-2013 129 34

 • Sự điều tiết kinh tế của Nhà nước tư sản hiện đại - 4

  Hoạt động của cơ chế thị truờng diễn ra sau lưng những người sản xuất kinh doanh, song nó lai đưa ra những tín hiệu trện thị trường, làm cho các chủ thể kinh tế kịp thời đưa ra những giải pháp để giảm bớt chi phí sản xuất, nâng cao chát lượng hoặc thay đổi mẫu ma và dịch vụ. Khi quy mô tích tụ và tập trung tư bản trong mỗi chủ thể hoạt động trên thị trường đa đạt tới một...

  pdf 7p caott9 20-07-2011 10 2

 • NHẬN DẠNG VỀ TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH - ĐỀ XUẤT KHÁI NIỆM VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC NHTM Ở VIỆT NAM.

  Khái niệm Tập đoàn kinh doanh nói chung, chúng ta đã thấy xuất hiện rất sớm cùng với quá trình tích tụ và tập trung tư bản từ nửa cuối thế kỷ 19 khi nền sản xuất hàng hoá thế giới phát triển mạnh mẽ nhờ sự tác động trực tiếp của cuộc cách mạng công nghiệp ở các nước Tây Âu và Bắc Mỹ. Nhiều công ty, doanh nghiệp với năng lực sản xuất, năng suất lao động khác nhau, dẫn tới...

  doc 5p mille 07-03-2009 234 75

 • ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 6

  Chủ nghĩa xã hội không tưởng trước Mác đã không nhận thức được vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề vật chất và ý thức Phát triển là sự vận động đi lên theo đường thẳng Kiến trúc thượng tầng là khái niệm dùng để chỉ tầng lớp lãnh đạo cao nhất của xã hội Tích tụ và tập trung tư bản đều làm tăng quy mô tư...

  doc 6p lllien 20-09-2012 88 27

 • Chương VI: Học thuyết kinh tế về CNTB độc quyền và CNTB độc quyền nhà nước

  Sự chuyerem biến từ CNTB tự do cạnh tranh sang CNTB độc quyền C.Mác và Ph.Ăngghen đã dự báo rằng: Cạnh tranh tự do sinh ra tích tụ và tập trung SX, tích tụ và tập trung SX phát triển đến một mức độ nào đó sẽ dẫn đến độc quyền.Nguyên nhân chuy n bi n c ể ế ủa CNTB tự do cạnh tranh thành CNTBĐQ Thời gian: Cuối TK 19 và đầu TK 20 Kh.gian: Ở các nước TB ph.Tây và Mỹ Sự phát...

  ppt 48p huuthanh0938433784 02-03-2013 38 14

 • Tư duy phản biện

  Tư duy phản biện là một quá trình tư duy biện chứng gồm phân tích và đánh giá một thông tin đã có theo các cách nhìn khác cho vấn đề đã đặt ra nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của vấn đề. Lập luận phản biện phải rõ ràng, lôgíc, đầy đủ bằng chứng, tỉ mỉ và công tâm. Dựa vào những nghiên cứu gần đây, các nhà giáo dục đã hoàn toàn tin tưởng rằng trường...

  pdf 6p hongnhung_8 27-03-2011 398 238

 • THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHI TẬP TRUNG ( OTC )

  Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam đã ra đời và đi vào hoạt động được hơn 10 năm (tháng 7/2000) và trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, chỉ số VN index có lúc lên đến gần 1200 điểm nhưng có lúc lại xuống gần 250 điểm. Đã có lúc người ta tranh nhau mua cổ phiếu bằng mọi giá để rồi trở thành “đại gia” trong thời gian ngắn và cũng có lúc nhà đầu tư ào ạt bán ra để “bỏ của...

  doc 36p vinh08ac3 26-12-2010 484 219

 • Đề tài: Bản chất và vai trò của các công ty xuyên quốc gia

  Các công ty xuyên quốc gia ra đời là kết quả phát triển lâu dài của nền sản xuất và quan hệ kinh tế quốc tế. Chúng bắt nguồn từ sự tích tụ và tập trung sản xuất cao độ. Đó là sự phát triển ngày càng hoàn thiện của các hình thức tổ chức xã hội từ hình thức phân xưởng thợ thủ công đến hình thức các công trường thủ công, từ hình thức công xưởng tới hình thức xí...

  doc 21p dinhthao00 14-06-2011 354 171

 • Tài liệu ôn tập " Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - lênin 2"

  điều kiện ra đời và đặc trưng của sản suất hàng hóa? Hàng hóa và 2 thuộc tính của hàng hóa và mối quan hệ giữa chún lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng? Các nội dung cơ bản của quy luật giá trị và tác động của nó? Phân tích sự chuyển hóa tiền thành TB?( Câu 9: Hàng hóa sức lao động, sức lđ, điều kiện để slđ trở thành hh, 2 thuộc tính của hàng hóa slđ?...

  doc 22p 123thedu 04-08-2012 366 107

 • Báo cáo thực tập: “Phân tích rủi ro trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ”

  Hơn một năm đã qua đi, từ khi Việt Nam là thành viên chính thức của WTO, bên cạnh những thuận lợi và thời cơ, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức mà Việt Nam phải vượt qua để có thể sánh tầm với thế giới. Cho nên, trong xu hướng tự do hóa, toàn cầu hóa kinh tế và quốc tế hóa các luồng tài chính đã làm thay đổi căn bản hệ thống ngân hàng, việc gia nhập WTO cùng tham gia sân...

  pdf 80p thelightvn09 05-05-2011 299 106

 • LUẬN VĂN: lý thuyết tích luỹ tư bản về mặt chất, mặt lượng và ý nghĩa của nó với việc quản lý các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

  Sự chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là bước đi đúng đắn cuả Đảng và Nhà nước ta. Những thành tựu đã đạt được trong 15 năm qua là sự cố gắng của nhiều cấp nhiều ngành, nhiều thành phần kinh tế đem lại bộ mặt phát triển cho Việt Nam tạo bước đi và khẳng định vị thế trong khu vực...

  pdf 22p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 61 36

 • Bẩy bước viết các bài tập: Chỉnh sửa

  Trước khi chỉnh sửa/biên tập, cần nghỉ ngơi để có một cái nhìn mới. Điều đó sẽ giúp bạn đánh giá thông điệp bạn đã đưa ra có hiệu quả thế nào. Thử chỉnh sửa: Thử đánh giá theo một mục tiêu cụ thể, ví dụ tập trung vào từ vựng và mẫu câu. Các chiến lược đánh giá: 1. Đọc to bài viết. 2. Đọc chậm. Nghe để “cảm nhận?" 3. từng dòng. Dùng một tờ giấy trắng che...

  pdf 0p xmen_dangcap 11-01-2011 51 8

 • Chủ nghĩa tư bản độc quyền

  1. Sự chuyển biến từ CNTB tự do cạnh tranh sang CNTB độc quyền C.Mác và Ph.Ăngghen đã dự báo rằng: cạnh tranh tự do sinh ra tích tụ và tập trung sản xuất, tích tụ và tập trung sản xuất phát triển đến một mức độ nào đó sẽ dẫn đến độc quyền

  ppt 58p lumia_12 20-07-2013 67 8

 • Luận văn đề tài:Vốn nước ngoài với quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam.

  Đảng và Chính phủ đã đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong những năm tới là 9-10% và phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp với mức GDP bình quân đầu người lên khoảng 2000 - 3000 USD/người/năm, để đạt được mục tiêu này, chúng ta tất yếu phải trải qua quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Bài học kinh nghiệm từ những quốc gia...

  pdf 15p cugiai1311 01-11-2012 12 3

 • Luận văn: Vốn nước ngoài với quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam.

  Đảng và Chính phủ đã đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong những năm tới là 9-10% và phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp với mức GDP bình quân đầu người lên khoảng 2000 - 3000 USD/người/năm, để đạt được mục tiêu này, chúng ta tất yếu phải trải qua quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Bài học kinh nghiệm từ những quốc gia...

  pdf 25p cugiai1311 01-11-2012 11 2

 • Slide bài Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội - Ngữ văn 8

  Môn:Tiếng Việt..BÀI 5: TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG.VÀ BIỆT NGỮ XÃ HỘI.. Môn:Tiếng Việt Tiết 17. Bài:TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BIỆT NGỮ XÃ HỘI.I/TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG..Quan sát những từ in đậm trong các ví dụ sau đây:.. Sáng ra bờ suối ,tối vào hang. Cháo bẹ măng tre vẫn sẵn sàng. (Hồ Chí Minh,Tức cảnh Pác Pó).. Khi con tu hú gọi bầy....

  ppt 23p anhtrang_99 07-08-2014 4 1

 • Tại sao lại chần chừ? (Cẩm nang của bạn trẻ ngày nay)

  “Chần chừ” là một thói quen xấu thường thấy ở nhiều người, thuộc mọi lứa tuổi và mọi thành phần xã hội. “Chần chừ” là khi bạn biết mình nên làm điều gì đó nhưng cuối cùng lại không thực hiện vì cảm thấy không có hứng thú hay vì nhiều lý do khác. Thực tế là có nhiều người chần chừ chỉ vì họ thấy rằng: hành động thường vất vả hơn là không làm gì cả. Dễ...

  pdf 82p thanhfxr 29-07-2010 479 336

 • VẬT LIỆU TỪ

  VẬT LIỆU TỪ I Khái niệm: - Nguyên nhân chủ yếu gây nên từ tính của vật liệu là do các điện tích chuyển động ngầm theo quĩ đạo kín tạo nên những dòng điện vòng. Cụ thể hơn đó là sự quay của các điện tử xung quanh trục của chúng- spin điện tử và sự quay theo quĩ đạo của các điện tử trong nguyên tử . - Các điện tử chuyển động xung quanh hạt nhân tạo nên dòng điện cơ bản...

  pdf 6p lavie2 19-06-2011 161 73

 • Đồ án tốt nghiệp: "Công tác quản lý TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần may Nam Hà"

  Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay, nền kinh tế nớc ta đã có nhiểu đổi mới quan trọng. Việc chuyển đổi cơ chế quản lý từ một nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng khả năng sản...

  pdf 44p antigone89 06-02-2012 88 52

 • + Xem thêm 410 Tích Tụ Và Tập Trung Tư Bản khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản