» 

Tiềm Lực Kinh Tế

 • Quá trình hình thành một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tiềm lực kinh tế

  Tham khảo luận văn - đề án 'quá trình hình thành một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tiềm lực kinh tế', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 100p 951847623 09-04-2012 49 25

 • Phát huy tiềm lực kinh tế ,tự nhiên, xã hội và giá trị lịch sử văn hóa phát triển bền vững thủ đô Hà Nội đến năm 2020

  TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC. NHỮNG BÀI HỌC LỊCH SỬ. THỜI CƠ, THÁCH THỨC, TẦM NHÌN 2020-2050. TRÊN NỀN TẢNG 1000 LỊCH SỬ, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ BỀN VỮNG, TIẾN KỊP THỜI ĐẠI.

  pdf 305p muathu102 19-03-2013 36 19

 • Tiểu luận: Thuế với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  Trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế thì mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Nhà nước rất quan trọng. Nhất là đối với chúng ta đang xây dựng một nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì Nhà nước lại càng quan trọng. Trong khi đó thuế là nguồn chủ yếu của Nhà nước. Tiềm lực kinh tế của Nhà nước có mạnh thì sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế vĩ mô...

  pdf 25p kemoc4 29-05-2011 146 78

 • Mối quan hệ giữa kinh tế với chiến tranh và quốc phòng

  Hồ Chí Minh không có những tác phẩm có tính kinh điển về mối quan hệ kinh tế với chiến tranh và quốc phòng, chưa có điều kiện bàn một cách hệ thống, đầy đủ các vấn đề về lý luận, thực tiễn kết hợp kinh tế với quốc phòng. Tuy nhiên , tư tưởng về mối quan hệ kinh tế với chiến tranh và quốc phòng được người đề cập trong nhiều bài viết, bài nói , trong những thời gian và...

  doc 3p thanhhqnt 06-09-2012 76 18

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học " Vấn đề hiện thực hóa dự án hợp tác phát triển " hai hành lang một vành đai kinh tế " Việt Nam - Trung Quốc "

  Việt - Trung “Hai hành lang, một vành đai kinh tế”: (a) Cơ sở tính khả thi của dự án, đ-ợc hình thành bởi các yếu tố: quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển, cam kết chính trị của hai n-ớc ngày càng cao về quyết tâm đ-a quan hệ Việt Nam- Trung Quốc lên một tầm cao mới, tiềm lực kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam ngày càng lớn, đủ sức phát triển kinh tế ở Vịnh Bắc Bộ...

  pdf 10p gaunau123 27-11-2011 32 13

 • LUẬN VĂN: Phát triển và phát huy tiềm lực của các DNVVN trên địa bàn tỉnh Bình Định

  Trong lịch sử phát triển của các nước, doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) luôn luôn có vai trò và tác dụng rất quan trọng. Gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa kinh tế diễn ra khá sôi nổi, thực tiễn quản lý kinh tế và quản lý doanh nghiệp (DN) có những chuyển biến sâu sắc, thì các DNVVN lại càng được chú trọng. ở nước ta, DNVVN cũng có...

  pdf 113p dell1122 05-09-2012 19 9

 • Vùng kinh tế trọng điểm

  Là một bộ phận thuộc lãnh thổ quốc gia, gồm một số tỉnh, tp hội tụ được các điều kiện và yếu tố phát triển thuận lợi có tiềm lực kinh tế lớn, giữ vai trò động lực lôi kéo sự phát triển chung của cả nước

  ppt 33p batman_1 10-01-2013 31 5

 • Báo cáo khoa học: Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp và sử dụng các nguồn lực sản xuất của huyện Kỳ Sơn tỉnh hoà bình

  Kỳ Sơn là một huyện miền núi của tỉnh Hoà Bình, đất đai rộng, có thế mạnh về tiềm năng kinh tế rừng và cây công nghiệp, là huyện bao bọc thị xã Hoà Bình và gần thủ đô Hà Nội nên có nhiều thuận lợi cho sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông thôn Kỳ Sơn còn chậm, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao. Vấn đề cấp bách đặt ra tr-ớc mắt là phải...

  pdf 7p banglang_1523 22-07-2012 72 35

 • Luận văn: Thực trạng nguồn FDI ở Việt nam và vai trò của nó dưới góc nhìn thực tế của thương mại

  Các văn kiện Đại hội Đảng trong các năm đổi mới đã cụ thể hóa các quyết định này bằng cách nhấn mạnh vào việc chuyển đổi cơ cấu ngành, thực hiện quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, thoát khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao chất lựong nguồn nhân lực, năng lực khoa học công nghệ,...

  pdf 12p hotmoingay5 19-01-2013 65 16

 • LUẬN VĂN: Phát huy năng lực của kinh tế tư nhân trong ngành thủy sản ở Kiên Giang

  Kiên Giang có nhiều tiềm năng cho ngành thủy sản phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hàng năm ngành này đã đóng góp vào GDP của Tỉnh một tỷ lệ khá lớn: năm 1994 là 12,53%, năm 1995 10,82%, năm 1996 là 9,69% và năm 1997 là 9,95% [1, 42]. Thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần, những năm qua kinh tế tư nhân phát triển khá mạnh, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của...

  pdf 71p dell1122 06-09-2012 24 16

 • Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

  Gồm nhiều tỉnh, TP và ranh giới có thể thay đổi theo thời gian. Hội tụ, tập trung các thế mạnh, tiềm lực kinh kế và hấp dẫn các nhà đầu tư. Tỉ trọng GDP lớn, tạo ra tốc độ phát triển nhanh cho cả nước và có thể hổ trợ cho các vùng khác. Thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ  nhân rộng ra cả nước.

  ppt 20p batman_1 10-01-2013 50 12

 • Luận văn: Quản lý nhà nước đối với TCT 90 - 91 theo hướng hình thành Tập đoàn kinh tế

  Thực hiện đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong xu thế hội nhập quốc tế, việc tạo lập và phát triển các TCT, TĐKT lớn có đủ tiềm lực cạnh trạnh cả thị trường trong và ngoài nước là mục tiêu chiến lược của nhà nước Viêt Nam. Đảng và Nhà nước coi đây là chủ trương lớn trong đường lối kinh tế đất nước. Trong quá trình xây dựng các TCT, TĐKT...

  pdf 202p bidao13 19-07-2012 40 11

 • ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG

  Điều kiện tự nhiên là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Việc đánh giá các yếu tố tự nhiên cho việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang là việc làm cần thiết để tìm ra các giải pháp phát triển kinh tế Tuyên Quang. Trong khuôn khổ bài báo, tác giả đã đánh giá vị trí địa lý, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên đất, tài nguyên sinh vật và tài nguyên du lịch...

  pdf 5p beepbeepnp 21-06-2013 24 8

 • Luận văn tốt nghiệp: Phát huy năng lực của kinh tế tư nhân trong ngành thủy sản ở Kiên Giang

  Kiên Giang có nhiều tiềm năng cho ngành thủy sản phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hàng năm ngành này đã đóng góp vào GDP của Tỉnh một tỷ lệ khá lớn: năm 1994 là 12,53%, năm 1995 10,82%, năm 1996 là 9,69% và năm 1997 là 9,95% [1, 42]. Thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần, những năm qua kinh tế tư nhân phát triển khá mạnh, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của...

  pdf 69p dell1122 06-09-2012 15 6

 • Luận văn tốt nghiệp “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long”

  Xây dựng cơ bản (XDCB) là một ngành sản xuất vật chất độc lập, có chức năng tái sản xuất tài sản cố định (TSCĐ) cho tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân (KTQD), nó tạo nên cơ sở vật chất cho xã hội, tăng tiềm lực kinh tế và quốc phòng của đất nước. Vì vậy một bộ phận lớn của thu nhập quốc dân nói chung và tích luỹ nói riêng cùng với vốn đầu tư từ nước ngoài...

  pdf 103p thainhatquynh 04-07-2009 1574 899

 • Đề tài "Hoàn thiện chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Huyện Đông Anh giai đoạn 2006-2010"

  Con người là chủ thể của quá trình sản xuất - kinh doanh. Con người khuôn mẫu gắn liền với hiệu quả của mọi quá trình lao động xã hội.Nguồn nhân lực là tiềm năng lao động trong một thời kỳ xác định của một quốc gia, cũng có thể xác định trên một địa phương, một ngành, hay một vùng. Theo đó, nguồn nhân lực được xác định bằng số lượng và chất lượng của bộ phận dân...

  doc 137p vnzoomvn 17-06-2011 434 238

 • KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA : QUAN NIỆM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

  Như mọi người đã biết, kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế phản ảnh trình độ phát triển nhất định của văn minh nhân loại. Từ trước đến nay nó tồn tại và phát triển chủ yếu dưới chủ nghĩa tư bản, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản đã biết lợi dụng tối đa ưu thế của kinh tế thị trường để phục...

  doc 12p goldsea2 04-08-2010 557 215

 • Đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh NHĐT-PT HN”

  Ngày nay, xu hướng Thương mại quốc tế đã và đang trở thành mói quan tâm hàng đầu của các quốc gia. Thương mại quốc tế ngoài việc đem lại cho bản thân quốc gia đó một lợi thế cạnh tranh thương mại, tạo điều kiện khai thác tiềm lực kinh tế nội bộ quốc gia mà còn thúc đẩy tiến trình toàn cầu hoá một nền kinh tế thế giới. Xu hướng một nền kinh tế toàn cầu hoá đã tạo động...

  pdf 37p muathulamebay 16-08-2010 292 205

 • Vai trò của lao động trong phát triển kinh tế Việt Nam

  I.Vai trò của lao động trong tăng trởng và phát triển kinh tế 1.Một số khái niệm cơ bản a.Lao động Lao động là hoạt động có mục đích của con ngời.Lao động là một hành động diễn ra giã ngời và giới tự nhiên.Trong quá trình lao động con người vận dụng sức tiềm tàng trong cơ thể của mình, sử dụng công cụ lao động tác động tới tự nhiên.............

  pdf 29p kimku11 06-10-2011 284 117

 • Luận văn “Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ những năm vừa qua “

  Đầu tư Xây dựng cơ bản là bộ phận vô cùng quan trọng thuộc đầu tư phát triển . Để xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng , cũng như tạo ra các tài sản cố định chúng ta phải đầu tư Xây dựng cơ bản . Những năm vừa qua, tình hình đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ được chú trọng và đã có những thành quả nhất định, góp phần đáng kể trong công cuộc phát triển kinh tế...

  pdf 159p phuonghoangnho 21-04-2010 193 100

 • + Xem thêm 475 Tiềm Lực Kinh Tế khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản