Tiến bộ xã hội

Xem 1-20 trên 3292 kết quả Tiến bộ xã hội
 • Bài viết Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và vấn đề thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội tìm hiểu bản chất, vai trò của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội.

  pdf8p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 8 3   Download

 • Bài tập nhóm "Nhận định về thành tựu tiến bộ xã hội của Việt Nam thông qua các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng và phát triển" giúp các bạn hiểu và nắm vững những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được như: Công cuộc xóa đói giảm nghèo, lao động và việc làm, sự nghiệp giáo dục, hoạt động khoa học và công nghệ,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết.

  doc5p duyha89 29-10-2016 9 1   Download

 • Phát triển theo định hướng XHCN đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với công bằng và tiến bộ xã hội. Trong quá trình thực hiện đổi mới cơ chế kinh tế, thành tựu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là đáng ghi nhận.

  pdf6p pfievnet 18-02-2011 698 341   Download

 • Bài viết Tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội chỉ ra được mối quan hệ gắn bó giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, quan điểm Chủ tịch HCM và ĐCS VN về tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội, thành tựu và hạn chế trong giải quyết mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với công bằng XH; giải pháp cho vấn đề này.

  pdf5p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 12 1   Download

 • Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân ở nước ta. Từ đó đến nay, chúng ta đã làm được nhiều việc, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực này, từ việc nghiên cứu, hình thành cơ sở lý luận, quan điểm, cho tới xây dựng mô hình, cơ cấu tổ chức và thể chế pháp lý cho hoạt động nhà nước.

  pdf0p ngocdung 19-06-2009 1162 323   Download

 • Đặt vấn đề Mục tiêu cơ bản của tôi khi bàn về tham nhũng là đi tìm xem tại sao tham nhũng lại trở thành một hiện tượng phổ biến trong đời sống xã hội của các nước đang phát triển. Trong một buổi chiêu đãi của Bộ trưởng Bộ phát triển hải ngoại của chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh, có một người đã hỏi Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh về tình hình tham nhũng ở nước Anh.

  pdf17p phuonghoangnho 22-04-2010 264 136   Download

 • Khát vọng về dân chủ và công bằng vốn nung nấu từ lâu trong lịch sử loài người. Có dân chủ mới thực hiện được công bằng, đồng thời công bằng là thước đo của dân chủ và tiến bộ xã hội. Điểm quy chiếu để kiểm nhận về công bằng và dân chủ mà một xã hội đạt được thường tìm thấy dễ dàng trong pháp luật.

  doc5p ba3333 16-05-2011 100 42   Download

 • Phân tích vấn đề thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay trên cơ sở làm rõ sự khác nhau giữa công bằng xã hội và bình đẳng xã hội, mối quan hệ gắn bó giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội và công bằng xã hội, thực trạng thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam trước và trong những năm đổi mới, tác giả đã đi đến kết luận: chỉ có trên cơ sở dựa...

  pdf11p bengoan369 09-12-2011 88 31   Download

 • Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng cũng là ngày đất nước Việt Nam độc lập thống nhất. Sau hàng chục năm chiến tranh, nền kinh tế Việt Nam bị kìm hãm tưởng chưng như không thể phát triển được thì nay đã mở ra thời cơ mới, điều kiện mới. Có thể nói con đường mà Đảng, Nhà nước và chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho đất nước Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn đó là con đường XHCN, con đường vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh,...

  pdf8p window1234 12-12-2012 56 23   Download

 • Tiến bộ xã hội là một phạm trù mang tính lịch sử. Tuỳ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử nhất định, vào địa vị xã hội và vào trình độ nhận thức, có người quan niệm sự vận động của lịch sử diễn ra như thế này, có người lại quan niệm sự vận động của lịch sử diễn ra như thế khác.

  pdf9p bengoan369 08-12-2011 66 15   Download

 • Khát vọng về dân chủ và công bằng vốn nung nấu từ lâu trong lịch sử loài người. Có dân chủ mới thực hiện được công bằng, đồng thời công bằng là thước đo của dân chủ và tiến bộ xã hội. Điểm quy chiếu để kiểm nhận về công bằng và dân chủ mà một xã hội đạt được thường tìm thấy dễ dàng trong pháp luật.

  pdf7p bach_nhat 27-02-2012 43 12   Download

 • Trong tiến trình phát triển của lịch sử xã hội, nội dung của thước đo công bằng xã hội luôn bị quy định bởi quan hệ phân phối và quan hệ trao đổi - những quan hệ bị quy định bởi quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất và đối với sức lao động. Các quan hệ phân phối và trao đổi này mới đầu còn bất công và ở trình độ thấp nhưng càng về sau, càng trở nên công bằng hơn. Điều đó có nghĩa là, mức độ công bằng xã hội tăng dần qua...

  pdf14p bengoan369 08-12-2011 42 10   Download

 • Nền kinh tế nớc ta mới chuyển đổi vμ đang có những bớc phát triển mới. Song “Tăng trởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ xã hội vμ công bằng xã hội trong từng bớc vμ trong suốt quá trình phát triển” (Trích văn kiện Đại hội Đảng lần VIII).

  pdf74p bonsai89 28-12-2011 47 8   Download

 • Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu lý luận và thực trạng kỹ năng công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội; trên cơ sở đó, đề xuất và bước đầu làm rõ tính hiệu quả một số biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao kỹ năng công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p dangthingocthuy96 13-01-2017 6 4   Download

 • Trên cơ sở phân tích một số vấn đề lý luận về vai trò ASXH đối với TBXH và đánh giá thực trạng vai trò của ASXH đối với TBXH ở Việt Nam trong những năm qua, luận án đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của ASXH đối với TBXH ở nước ta hiện nay.

  pdf26p change05 08-06-2016 11 3   Download

 • Bài viết "Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" trình bày về mối quan hệ giữa đô thị hóa, tăng trưởng kinh tế và nghèo khổ đô thị, nghiên cứu thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại ve đô Hà Nội,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 16 2   Download

 • Điểm qua các mô hình kinh tế tiêu biểu trên thế giới xét từ góc độ tiến bộ và công bằng xã hội, thực trạng tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ỏ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, cụ thể hóa quan điểm và kiến nghị một số hướng giải pháp về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là những nội dung chính trong bài viết "Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong nền kinh tế...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 13 2   Download

 • Trên cơ sở phân tích một số vấn đề lý luận về vai trò ASXH đối với TBXH và đánh giá thực trạng vai trò của ASXH đối với TBXH ở Việt Nam trong những năm qua, luận án đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của ASXH đối với TBXH ở nước ta hiện nay.

  pdf171p change05 08-06-2016 4 2   Download

 • Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam là một trong tám mối quan hệ lớn ở nước ta. Giải quyết tốt mối quan hệ này là đòi hỏi vừa cấp thiết vừa lâu dài trong công cuộc đổi mới, đặc biệt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững theo xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf6p whocare_c 06-09-2016 5 2   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Chức năng thực tiễn và phương pháp luận của khoa học xã hội trong chế độ làm chủ tập thể" dưới đây để nắm bắt được vị trí, vai trò của khoa học xã hội được xác định bởi tính chất của những nhiệm vụ xã hội mà nó giải quyết để đưa con người lên một trình độ mới của tiến bộ xã hội.

  pdf6p thuythuy1702 09-04-2016 17 1   Download

Đồng bộ tài khoản