Tiến hành sắc ký

Xem 1-20 trên 164 kết quả Tiến hành sắc ký
 • Sắc ký lỏng hiệu năng cao là một phương pháp chia tách trong đó pha động là chât lỏng và pha tĩnh chứa trong cột là chất rắn đã được phân chia dưới dạng tiểu phân hoặc một chất lỏng phủ lên một chất mang rắn ,hay một chất mang đã được biến đổi bằng liên kết hoá học với các nhóm chức hữu cơ .Quá trình sắc ký lỏng dựa trên cơ chế hấp phụ,phân bố ,trao đổi Ion hay phân loại theo kích cỡ ( Rây phân tử ) ....

  ppt50p vtanguyet88tv 10-01-2013 243 95   Download

 • Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hàm lượng các thuốc trừ sâu gốc Clo hữu cơ và Poly Clorua Biphenyl (sau đây gọi tắt là PCBs) trong thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản bằng hệ thống sắc ký khí (sau đây gọi tắt là GC).

  pdf8p anhthaopro 15-04-2011 502 196   Download

 • Phương pháp sắc ký lớp mỏng được dùng để định tính, thử tinh khiết và đôi khi để bán định lượng hoặc định lượng hoạt chất thuốc. Sắc ký lớp mỏng là một kỹ thuật tách các chất được tiến hành khi cho pha động di chuyển qua pha tĩnh trên đó đã chấm hỗn hợp các chất cần tách.

  pdf8p truongthiuyen18 22-07-2011 540 152   Download

 • Sắc ký lỏng là phương pháp tách sắc ký các chất dựa trên sự phân bố khác nhau của chúng giữa hai pha không trộn lẫn, trong đó pha động là một chất lỏng chảy qua pha tĩnh chứa trong cột. Sắc ký lỏng được tiến hành chủ yếu dựa trên cơ chế hấp phụ, phân bố khối lượng, trao đổi ion, loại trừ theo kích thước hoặc tương tác hoá học lập thể.

  pdf8p truongthiuyen18 22-07-2011 416 132   Download

 • Khóa luận đƣợc thực hiện trên đối tƣợng nấm bào ngƣ Pleurotus spp.. Đây là loại nấm rất phổ biến trên thị trƣờng Việt Nam. Vì thế, thành phần dinh dƣỡng của chúng, đặc biệt là thành phần amino acid rất đƣợc quan tâm. Để thực hiện phân tích amino acid trên nấm, chúng tôi tiến hành trồng nấm tại Trung tâm Công Nghệ Sinh Học và sử dụng thiết bị là sắc ký lỏng cao áp (HPLC) của Trung tâm Hóa Lý đều thuộc Trƣờng Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh...

  pdf10p zues02 18-06-2011 176 72   Download

 • Nghị quyết Trung ương năm khoá VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” được Đảng ta xác định là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  pdf91p dellvietnam 24-08-2012 146 68   Download

 • Kỹ thuật phân tích bộ NST cho phép các nhà di truyền học quan sát dưới kính hiển vi các NST ở giai đoạn metaphase, từ đó đếm số lượng và quan sát các biến đổi trong cấu trúc NST để biết được kiểu nhân. Phân tích kiểu nhân nhằm xác định các bất thường bẩm sinh hoặc các bệnh liên quan đến NST.

  doc5p dinhky 14-12-2009 157 39   Download

 • Thay đổi diện mạo của thương hiệu là một cam kết mang tính dài hạn, và cũng giống như bất kỳ quyết định kinh doanh nào khiến doanh nghiệp gắn bó lâu dài với một điều gì đó, bước đầu tiên luôn là bước nghiên cứu. Nếu không có nghiên cứu, các quyết định sẽ thiếu tính thực tế và điều đó thật quả là mạo hiểm .

  pdf5p cuctim_1 27-12-2012 51 9   Download

 • Ngày nay, vấn đề bản sắc dân tộc và việc giữ gìn, bảo tồn bản sắc dân tộc là mối quan tâm của nhiều quốc gia trong quá trình giao lưu, hội nhập. Đối với nước ta, từ khi tiến hành đổi mới, chúng ta đang từng bước mở rộng quan hệ, giao lưu hợp tác quốc tế.

  pdf5p phalinh18 18-08-2011 37 9   Download

 • Từ 10 mẫu cây thuốc được đồng bào dân tộc Mường xã Quang Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình sử dụng để làm thuốc, chúng tôi đã tiến hành định tính để xác định sự có mặt của coumarin bằng cả hai phương pháp sắc ký lớp mỏng và phản ứng hoá học của nhóm lacton. Kết quả cho thấy hầu hết các mẫu nghiên cứu đều có thể chứa coumarin hoặc dẫn xuất của chúng.

  pdf7p sunshine_4 18-07-2013 73 13   Download

 • Trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành trồng thử nghiệm cây thần kỳ trong điều kiện khí hậy, thổ nhưỡng tại thành phố Hồ Chí Minh. Các điều kiện cũng như đặc điểm sinh học cây thần kỳ đã được ghi nhận. Phân tích thành phần hóa học trong thịt cây cho thấy có chứa tinh dầu. Hoạt chất miraculin trong trái cây thần kỳ được chiết trong dung dịch muỗi loãng

  pdf8p nhokheo10 04-05-2013 24 4   Download

 • Tiến hành xây dựng và thẩm định ph-ơng pháp định l-ợng pantoprazole trong huyết t-ơng chó. Các b-ớc tiến hành nh- sau: 1,0 ml mẫu huyết t-ơng cho thêm 4 ml hỗn hợp methyl-tert butyl: diethyl ether (7:3), lắc xoáy trong 3 phút, ly tâm với tốc độ 3.000 vòng/phút/5 phút. Cột Gemini C18, 5 àm, 250 x 4 mm; pha động ACN: K2HPO4 0,01 M pH 6,0 (39/61 v/v). Khảo sát độ tuyến tính trong khoảng nồng độ 20 - 5,000 ng/ml. Ph-ơng pháp HPLC có độ chính xác trong ngày và khác ngày lần l-ợt là 1,4 -...

  pdf6p bupbelen_238 08-09-2011 32 3   Download

 •  Bài giảng môn Mĩ thuật: Bài 3: Thực hành trang trí hình vuông cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức cơ bản về trang trí hình vuông như các nguyên tắc thường được sử dụng trong bố cục trang trí, phương pháp tiến hành bài vẽ trang trí hình vuông, rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, có thêm kỹ năng vẽ nét, hình mảng, đạm nhạt, màu sắc. Mời các bạn cùng đón đọc.

   

   

   

  pdf26p cobetocxul10 14-05-2015 26 4   Download

 • ở người và động vật có vú thì nhiễm sắc thể Y là một trong những nhiễm sắc thể ngắn nhất. Người ta đã tiến hành nghiên cứu trên một số cá thể có bộ nhiễm sắc thể: 46,XY; 47,XXY và 47,XYY đều có tinh hoàn và là nam. Trong khi đó 46,XX, 47,XXX và 45,XO có kiểu hình là nữ. Do đó, có thể kết luận là kiểu hình nam phụ thuộc vào nhiễm sắc thể Y.

  pdf5p sunshine_3 28-06-2013 24 2   Download

 • Vi chiết là một trong các kỹ thuật tách chất hiện đại nhất trong các phương pháp chuẩn bị mẫu cho phân tích sắc kí trong dó có kỹ thuật vi chiết pha rắn và chi chiết pha lỏng và đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều phòng thí nghiệm hiện nay.

  pdf6p uocvong02 24-09-2015 43 6   Download

 • Hiện nay silicagen dùng cho mục đích sắc ký lớp mỏng nói chung chủ yếu vẫn phải mua từ nước ngoài. Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học trong nước, không phải nhập ngoại silicagen, tác giả tiến hành nghiên cứu sản xuất silicagen cho sắc ký lớp mỏng bằng nguyên liệu trong nước. Bài viết trình bày kết quả của công trình này.

  pdf5p uocvong03 24-09-2015 17 2   Download

 • Tài liệu “Tìm lại Password và phương pháp phục hồi an toàn dữ liệu” được chia làm 6 chương, tương ứng với từng chương là những vấn đề nóng bỏng của tin học hiên nay, mỗi vấn đề nêu ra đều gắn bó sâu sắc với tình hình thực tế và được giải quyết 1 cách triệt để và rõ ràng. Mỗi thao tác đều có hình ảnh minh họa rõ ràng. Phương pháp tiến hành theo từng bước phù hợp với mọi đối tượng từ cơ bản đến nâng cao...

  pdf22p myxaodon16 06-12-2011 441 356   Download

 • Chúng ta thường gặp lỗi khi tư duy như thế nào? Lôgic học với tư cách là khoa học về tư duy coi nhiệm vụ nghiên cứu chính là làm sáng tỏ những điều kiện đạt tới tri thức chân thực, phân tích kết cấu của quá trình tư duy, vạch ra thao tác lôgic của tư duy và phương pháp luận nhận thức chuẩn xác. Lôgic học tiến hành xem xét, đánh giá kinh nghiệm suy nghĩ thông thường , phát hiện những bản chất sâu sắc hơn và chỉ đạo, hướng dẫn cho việc tư duy đúng đắn hơn....

  doc13p levanbao 31-03-2010 427 265   Download

 • Việt Nam là một quốc gia dân tộc tự chủ từ sớm. Nền độc lập, tự chủ của Việt Nam gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Vào giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta, đánh sập thành trì chế độ phong kiến mục ruỗng của triều đình nhà Nguyễn, biến nước ta thành thuộc địa của Pháp, nhân dân Việt Nam bị sống trong kiếp đọa đày nô lệ.

  doc103p lehuuloi 22-04-2010 331 165   Download

 • Bước đầu chúng tôi tiến hành nghiên cứu bột màu vàng sắt. Bột màu vàng ngoài là một mảng màu gốc sắt nó còn là nguyên liệu đầu để chế tạo bột màu đỏ và đen. Bột màu vàng sắt có thnàh phần hoá học là hydroxit của oxit sắt III. Khi hydroxit sắt III hình thành ở dạng có cấu trúc vô định hình thì sản phẩm thu được không đảm bảo các tính chất của bột màu. Để thoả mãn được các tính chất yêu cầu của bột màu: sắc màu - độ phủ - độ thấm dầu -...

  pdf4p alibabava40tencuop 02-10-2009 374 111   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản