Xem 1-20 trên 6190 kết quả Tiến hóa luận
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: định vị trong mạng cảm nhận không dây sử dụng chiến lược tiến hóa', luận văn - báo cáo, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p chieuwindows23 01-06-2013 37 15   Download

 • Có một sự phân chia giữa các giải thích tiến hóa luận và những lý giải mang tính văn hóa và xã hội đối với hành vi ứng xử. Trong bài viết này, tôi cố gắng bác bỏ sự phân chia này bằng cách chỉ ra rằng các thể sống/cá thể sinh vật (organisms) còn là sự nghi vấn đối với ảnh hưởng văn hóa và xã hội, vì chúng có các cơ chế liên quan làm cho chúng như thế. Tôi xem xét hai lớp lý giải tiến hóa luận về biến thể văn hóa, văn hóa ‘gợi’ và...

  pdf15p banhukute 24-06-2013 18 6   Download

 • Chương 3 SỰ PHÁT TRIỂN LÝ THUYẾT TIẾN HOÁ SAU DARWI N 3.1. CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ QUAN ĐIỂM TIẾN HOÁ NỬA SAU THẾ KỶ XIX 3.1.1. Khuynh hướng chống học thuyết Darwin Giáo hội là lực lượng đầu tiên chống Ch. R. Darwin. Sáu tháng sau khi học thuyết Darwin ra đời, tại trường đại học oxpho đã diễn ra cuộc tranh luận khá gay gắt giữa giám mục Uynbơphooxơ và nhà sinh học T. Huxley, cuối cùng Uynbơphooxơ đã thất bại.

  pdf14p littleduck801 19-08-2011 165 75   Download

 • Học thuyết về sự tiến hoá của xã hội loài người là học thuyết nghiên cứu về con người và xã hội loài người bằng việc chỉ ra những qui luật tổng quát nhất củaquá trình hình thành và phát triển của con người và xã hội loài người. Lý thuyết giải thích mọi hiện tượng của xã hội từ việc người ta rủ nhau lên gường đến các vấn đề của kinh tế vĩ mô và các doanh nghiệp. Chỉ ra động lực thực sự của mọi hoạt động của con người...

  doc33p hanh1974_2011 05-11-2011 199 45   Download

 • Trí tuệ nhân tạo là một môn học bắt buộc của dân IT, ebook này khá hay sẽ giúp tăng nguồn tài liệu tham khảo cho các bạn muốn tìm hiểu. Thuật ngữ chương trình tiến hoá trong công thức trên là khái niệm dùng để chỉ các chương trình máy tính có sử dụng thuật toán tìm kiếm và tối ưu hoá dựa trên nguyên lý tiến hoá tự nhiên.

  pdf177p tienquy12a1 03-12-2010 95 30   Download

 • 1. Cơ sở lí luận: Đột biến làm cho mỗi gen phát sinh ra nhiều alen (A đột biến A1, A2, A3 ... An) và đây chính là nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá. Giả sử1 locut có hai alen A và a. Trên thực tế có thể xảy ra các trường hợp sau: Gen A đột biến thành gen a (đột biến thuận) với tần số u. A u a.Chẳng hạn, ở thế hệ xuất phát tần số tương đối của alen A là po. Sang thế hệ thứ hai có u alen A bị biến đổi thành a do...

  pdf26p huyentrangho 19-05-2013 83 26   Download

 • Tiểu luận môn Sinh học cơ thể động vật đề tài Tìm hiểu sự xuất hiện và tiến hóa của hệ tuần hoàn ở động vật được nghiên cứu với mục đích tìm hiểu sâu hơn về câu hỏi: Hệ tuần hoàn ở động vật xuất hiện như thế nào? Xu hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn ở các nhóm động vật ra sao? Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

  doc34p lengoctram86 11-10-2016 34 19   Download

 • Học thuyết tiến hóa của xã hội loài người là lý thuyết chỉ ra được những qui luật tổng quát nhất của quá trình phát triển của con người và xã hội loài người, là lý thuyết kinh tế định tính tổng quát nhất hiện nay, giải thích được mọi nguyên nhân sâu xa của các cuộc khủng hoảng xã hội, chính trị, kinh tế hiện nay. chỉ ra được những vướng mắc về lý luận mà lý thuyết Mác chưa giải thích được....

  doc0p hanh1974_2011 14-11-2011 86 16   Download

 • Tham khảo bài viết 'báo cáo "tại sao nhân học văn hóa xã hội cần mô hình trải nghiệm có tính tiến hóa của john dewey "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p banhukute 24-06-2013 17 7   Download

 • Thuyết trình: Năng lực tiến hóa của tổ chức dân cư và cộng đồng nhằm giới thiệu về năng động tiến hóa của những tổ chức, sự Phân cấp Kép của Sự Tiến hóa tổ chức. Những thực thể Sinh thái và Phả hệ, sự Tương tác và những quá trình Bản sao.

  ppt31p navy_12 21-05-2014 16 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Một định lí mới về ổn định lũy thừa của họ tiến hóa tuần hoàn trên không gian Banach trình bày về định nghĩa và tính chất của nửa nhóm, nửa nhóm liên tục đều, nửa nhóm liên tục mạnh, nửa nhóm tiến hóa, họ tiến hóa, cũng như các khái niệm và tính chất liên quan và một số nội dung khác.

  pdf54p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 3 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Tính ổn định lũy thừa của họ tiến hóa các toán tử tuyến tính bị chặn trên không gian Banach nghiên cứu về tính ổn định lũy thừa của họ tiến hóa q - tuần hoàn các toán tử tuyến tính bị chặn, tính ổn định lũy thừa của nửa nhóm tiến hóa và đặc trưng tích phân cho tính ổn định lũy thừa của các nửa nhóm và các họ tiến hóa trên không gian Banach.

  pdf44p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 6 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Nửa nhóm tiến hoá Fredholm trình bày về ước lượng lưỡng phân trên các không gian con ổn định trên Z+ và các không gian con không ổn định trên Z+, phép lưỡng phân mũ, chứng minh định lý,... Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf58p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 3 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Một định lý về tính ổn định mũ của họ tiến hóa tuần hoàn trên không gian Banach đưa ra một số kiến thức cơ bản; định lý về tính ổn định mũ của họ tiến hóa tuần hoàn trên không gian Banach; ứng dụng. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf42p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 3 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Nghiệm bị chặn của phương trình tiến hoá nửa cưỡng bức bậc hai trong không gian Hilbert và của phương trình Telegraph phi tuyến nghiên cứu bài toán xét sự tồn tại nghiệm của phương trình Telegraph thỏa các điều kiện biên thích hợp trên một đoạn compact của R và u(t) bị chặn trên R trong một chuẩn thích hợp của không gian hàm.

  pdf31p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 3 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Biểu diễn tính ổn định mũ của họ tiến hóa dưới dạng chấp nhận được của không gian Orlicz nghiên cứu tính ổn định mũ của họ tiến hóa trong không gian Orlicz thông qua nghiệm của bài toán Cauchy. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf38p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 2 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Tính chất Fredholm của nửa nhóm tiến hóa nêu lên kiến thức chuẩn bị cơ bản về lý thuyết Fredholm nửa nhóm tiến hóa, lưỡng phân lũy thừa, tính chất Fredholm, tính chất phổ và tính đóng của miền giá trị của các toán tử E, Gt, D.

  pdf49p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 3 1   Download

 • Thế giới hiện nay đang có những biến động không ngừng, nhiều xu thế đang diễn ra, tạo cho nhân loại những vận hội, nhưng cũng nhiều thách thức mới. Quá trình toàn cầu hoá đang ngày càng mạnh mẽ, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống của các quốc gia. Trong bối cảnh này, không một quốc gia nào có thể phát triển nếu đứng ngoài sự phát triển của loài người. Cuộc cách mạng công nghệ đang ngày càng làm cho đời sống của loài người nâng cao.

  doc24p hanhvhk33 19-06-2012 819 177   Download

 • Nghiên cứu về Động vật giúp chúng ta có cái nhìn tổng thể về giới, phân biệt với các giới sinh vật khác, trên cơ sở các đặc điểm đặc trưng của từng nhóm động vật, giúp chúng ta xác định mối quan hệ họ hàng giữa chúng, đồng thời thấy được quá trình phát triển và tiến hóa của chúng từ thấp đến cao.

  doc33p hura_zen 14-09-2012 231 82   Download

 • Môi trường tự nhiên là điều kiện sống vô cùng cần thiết và không thể thay thế đối với con người. Trong điều kiện hiện nay, khi mà vấn đề môi trường sống đã trở thành một vấn đề toàn cầu, cả hai khuynh hướng hoặc là tuyệt đối hoá yêu cầu bảo vệ môi trường đến mức cực đoan, hoặc là chỉ quan tâm đến tăng trưởng kinh tế đều không đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội hiện đại.

  pdf12p bengoan369 08-12-2011 112 44   Download

Đồng bộ tài khoản