Tiền lương quản lý dự án oda

Xem 1-5 trên 5 kết quả Tiền lương quản lý dự án oda
 • ... và trao đổi kinh nghiệm về công việc kế toán trong. các dự án trải qua. ... kế toán chỉ đơn thuần thực hiện hoạt động nhận tiền ... sản cố định, tiền lương, ...

  pdf0p hongle 24-06-2009 336 104   Download

 • Quy định về một số định mức chỉ tiêu áp dụng cho các dự án/ chương trình...(ODA), mức trần tối đa, chế độ công tác phí, định mức chi phí dịch thuật, tiền lương của lao động tuyển dụng theo hợp đồng.

  pdf8p hongle 24-06-2009 561 35   Download

 • Thông báo 650/TB-VP về kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng về chế độ tiền lương cho cán bộ, viên chức các ban quản lý dự án sử dụng ODA xây dựng cơ bản do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawttnh2 11-11-2009 35 5   Download

 • Điều 1. Thành lập Ban quản lý chương trình, dự án (Ban QLDA) do tài trợ. Chương trình, Dự án có tổng vốn , thực hiện trong thời gian từ đến . Điều 2. Ban QLDA có nhiệm vụ quản lý thực hiện Chương trình, Dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực tại Văn kiện dự án đã được ký kết.

  doc2p nguyenphat 27-08-2009 1027 70   Download

 • Nước ta tiến hành cải cách kinh tế với một xuất phát điểm thấp, nền kinh tế còn nhiều lạc hậu và gặp nhiều khó khăn, trong khi đó thực tế đòi hỏi một lượng vốn lớn cho phát triển đất nước. Khi mà nguồn vốn trong nước không thể đáp ứng hết nhu cầu đặt ra như vậy thì nguồn vốn đầu tư nước ngoài nói chung và nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức( ODA ) nói riêng là rất quan trọng.

  doc16p vinguyen24 13-07-2012 111 43   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản