Tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ

Xem 1-14 trên 14 kết quả Tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ
 • Công văn 3647/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 66 3   Download

 • Công văn 2262/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đất

  pdf2p quangminh 14-08-2009 46 2   Download

 • Công văn 658/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ

  pdf2p thachthao 14-08-2009 40 1   Download

 • Cùng tham khảo mẫu "Đơn đề nghị ghi nợ lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất", tài liệu này sẽ giúp bạn có thêm cách viết mẫu đơn đúng quy định và hợp pháp.

  doc1p kingkong89 04-09-2014 59 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xoá nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ được ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo luật đất đai năm 1993', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p oo_caito 27-12-2010 69 4   Download

 • Công văn 1437/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đất

  pdf2p dongson 19-08-2009 41 4   Download

 • Công văn 1653/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đất

  pdf2p phamvu 14-08-2009 15 1   Download

 • Công văn 1575/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ

  pdf2p phamvu 14-08-2009 25 1   Download

 • Quyết định 547/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá đất giao có thu tiền sử dụng đất và giá đất cho thuê thực hiện dự án đầu tư do tỉnh Bắc Giang ban hành.

  pdf3p thanhthienhoang23 19-05-2014 14 1   Download

 • Quyết định số 119/2004/QĐ-UB về việc quy định tạm thời về điều chỉnh khung giá đất làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đất; thu tiền sử dụng đất khi bán nhà ở chung cư cao tầng phục vụ giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  pdf3p lawbds5 06-11-2009 70 4   Download

 • Công văn 1298/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất

  pdf1p nuoanh 15-08-2009 37 2   Download

 • Bên chuyển nhượng phải chuyển giao đầy đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thoả thuận khác), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật. ......

  doc2p badkid 10-03-2009 1105 195   Download

 • 2. Căn cứ vào quy định của Chính phủ về khung giá và nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định giá các loại đất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất; thu tiền khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ; tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.” ...

  pdf6p truongbao 10-07-2009 336 103   Download

 • Công văn 1471/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất

  pdf1p dongson 19-08-2009 37 3   Download

Đồng bộ tài khoản