Xem 1-20 trên 7854 kết quả Tiền tệ Việt Nam
 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề án "khái quát về quá trình hình thành và phát triển của thị trường tiền tệ việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc18p cuulongvhit 25-10-2010 994 402   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học "Tính hiệu quả của chính sách tiền tệ Việt Nam( Giai đoạn 2000 – 2013)" nghiên cứu tập trung vào ba nội dung chính sau: Đưa ra cơ sở lý luận và sự lựa chọn chính sách tiền tệ của một quốc gia. Tiến hành nghiên cứu tính hiệu quả của chính sách tiền tệ tại Việt Nam từ năm 2000 đến nay. Đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách tiền tệ tại Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf111p minhmuimui 22-09-2014 426 261   Download

 • Tiểu luận: Thị trường tiền tệ Việt Nam thực trạng và giải pháp nhằm trình bày khái niệm thị trường tiền tệ, các loại thị trường tiền tệ, các nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ, thực trạng thị trường tiền tệ Việt Nam, nhận định chung về thị trường tiền tệ Việt Nam trong 2 năm 2008 và 2009, các giải pháp chung cho thị trường tiền tệ Việt Nam.

  pdf49p orange_12 04-06-2014 229 103   Download

 • Thị trường tiền tệ Việt Nam – Thực trạng và giải pháp Tiểu luận về Thị trường tiền tệ Việt Nam, các Công cụ, chủ thể, nghiệp vụ trên thị trương tiền tệ...

  pdf23p hng1635 23-12-2013 102 35   Download

 • Tóm lược luận văn trình bày những vấn đề về lý luận thị trường tiền tệ. Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam trong xu thế hội nhập. Giải pháp hoàn thiện thị trường tiền tệ.

  pdf114p seven_12 11-03-2014 83 35   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:mô hình thị trường tiền tệ việt nam và một số nước trên thế giới', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf57p insert_12 19-08-2013 83 27   Download

 • Thuyết trình: Thị trường tiền tệ Việt Nam. Thực trạng – giải pháp nhằm trình bày về cơ sở lý thuyết thị trường tiền tệ, thực trạng thị trường tiền tệ Việt Nam trong thời gian qua, các giải pháp thị trường tiền tệ Việt Nam hiện nay.

  ppt22p slow_12 26-06-2014 90 26   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Chính sách tiền tệ Việt Nam" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương về tiền tệ (những ảnh hưởng của tiền tệ tới đời sống con người, chính sách tiền tệ trong đời sống quốc gia và quốc tế), kinh nghiệm tiền tệ Việt Nam dưới thời kỳ Pháp thuộc 1878 - 1954. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf147p nhasinhaoanh_05 30-10-2015 26 5   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chính sách tiền tệ Việt Nam", phần 2 trình bày các nội dung: Kinh nghiệm tiền tệ Việt Nam dưới chế độ Ngô Đình Diệm, kinh nghiệm tiền tệ Việt Nam từ cánh mạng 1 - 11 - 1963 đến Đệ nhị cộng hòa 1967, chính sách tiền tệ hướng về tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf145p nhasinhaoanh_05 30-10-2015 13 5   Download

 • Bài viết Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ Việt Nam tới tăng trưởng kinh tế và lạm phát dưới góc độ phân tích định lượng trình bày tổng quan một số khung lý thuyết về nghiên cứu thực nghiệm tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng và lạm phát, mô hình sử dụng trong nghiên cứu, kết quả thực nghiên cứu.

  pdf10p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 1 0   Download

 • Bài viết Đánh giá thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ Việt Nam trong điều tiết lạm phát và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - tháng 11/2014 trình bày tổng quan về lạm phát và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - tháng 11/2014, thực tế điều hành chính sách tiền tệ giai đoạn 2011 - tháng 11/2014 và một số nội dung khác.

  pdf8p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 1 0   Download

 • Tài liệu tham khảo về Thị trường tiền tệ Việt Nam : Thực trạng và giải pháp

  doc14p atk22051990 09-11-2010 713 322   Download

 • Luận văn: Các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện có kết cấu gồm 3 chương với nội dung: chính sách tiền tệ trong nền kinh tế thị trường, thực trạng và giải pháp hoàn thiện các công cụ của chính sách tiền tệ Việt Nam.

  pdf39p minhtam 15-07-2009 8289 2522   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “thị trường tiền tệ việt nam – thực trạng và giải pháp”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc23p buiduongson3 14-05-2010 2943 1191   Download

 • Chính sách tiền tệ là một chính sách kinh tế vĩ mô do Ngân hàng trung ương khởi thảo và thực thi, thông qua các công cụ, biện pháp của mình nhằm đạt các mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền, tạo công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế. Chúng ta có thể hiểu, chính tiền tệ là tổng hòa các phương thức mà NHTW thông qua các hoạt động của mình tác động đến khối lượng tiền tệ lưu thông......

  doc8p ngocchanhgl 05-04-2012 949 385   Download

 • Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Chính sách tiền tệ ở Việt Nam trình bày về cơ sở lý thuyết chính sách tiền tệ, thực trạng việc áp dụng các công cụ chính sách tiền tệ và nhận định tổng quát về chính sách tiền tệ Việt Nam.

  pdf20p orange_12 04-06-2014 714 359   Download

 • Mặc dù đến nay quy mô của thị trường tiền tệ Việt Nam còn rất khiêm tốn, nhưng các bộ phận cấu thành của thị trường đã hình thành ở một mức độ nhất định.

  doc10p honghai37 01-03-2010 934 267   Download

 • Tiền tệ Việt Nam đã trải qua nhiều thăng trầm và biến động lịch sử, theo v ới b ề dày phát tri ển đất nước, phát triển kinh tế xã hội Việt Nam và thế giới. Đầu tiên ta có thể sơ lược

  doc0p hohaiyen38 13-11-2011 396 104   Download

 • Từ các đời Đinh, Lê, Lý, Trân, Hồ, Mạc, Nguyễn…. cho đến nay, khi trải qua các cuộc đấu tranh gian khổ từ thời kỳ Bắc thuộc đến Pháp thuộc thì đồng tiền Việt Nam đất nước ta đã nhiều lần thay đổi đơn vị tiền tệ cũng như tên gọi của đồng tiền, đó là một hiện thực chứng minh cho tinh thần độc lập tự cường dân tộc không chịu làm nô lệ, là hiện thân của một quá khứ tự hào, là chứng nhân lịch sử chói lòa....

  doc7p vuducgiao 25-09-2012 192 76   Download

 • Ở mỗi quốc gia, thị trường tiền tệ luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc điều tiết cung cầu vốn ngắn hạn, nhằm đảm bảo yêu cầu hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, đời sống xã hội của các tổ chức và cá nhân. Dù trong giai đoạn hoàn thiện nhưng thị trường tiền tệ nước ta vẫn chưa thực sự phát triển so với các nước bạn.

  pdf25p phamloc120893 27-08-2013 113 43   Download

Đồng bộ tài khoản