Tiến trình lên lớp

Xem 1-20 trên 297 kết quả Tiến trình lên lớp
 • Giới thiệu: Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 12 (tóm tắt) Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh. Mục tiêu: Biết và hiểu mục tiêu nội dung chương trình lớp 12 . Biết một số phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh. Vận dụng những hiểu biết trên để lựa chọn bài tập sức mạn- Tích cực tham gia thảo luận và có ý thức vận dụng.Địa điểm: Tại sân tập hoặc trong phòng học. ...

  doc81p minhlong1265 08-08-2012 551 61   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nắm được định nghĩa vectơ pháp tuyến của đường thẳng,viết được phương trình tổng quát của đường thẳng và các trường hợp đặc biệt 2.Kỷ năng: -Xác định vectơ pháp tuyến,viết phương trình tổng quát của đường thẳng 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề - Thực hành giải toán C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK 2.

  pdf6p abcdef_33 17-09-2011 356 86   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh hiểu và nắm được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng - Học sinh vận dụng được các kiến thức để làm các bài tập 2.Kỷ năng: - Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề - Thực hành giải toán C-Chuẩn bị 1.

  pdf4p abcdef_33 17-09-2011 312 85   Download

 • I. Mục tiêu: + Hiểu cơ sở của sự thành lập dãy điện hóa của kl. + Nắm trình tự các cặp oxi hóa – khử trong dãy. + Hs nắm được chiều của pư hh giữa các cặp oxi hóa – khử. II. Chuẩn bị: + Gv: Hệ thống câu hỏi + Hs: Xem bài trước ở nhà. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: T/c hh chung của kl là gì ? Viết các pt pư c/minh. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò I. Cặp oxi hóa –...

  pdf4p abcdef_25 14-09-2011 269 68   Download

 • Giáo án ngữ văn 10 TAM ĐẠI CON GÀ NHƯNG NÓ PHẢI BẰNG HAI MÀY A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS  Hiểu được mâu thuẫn ngang trái tự nhiên trong cách ứng phó của nhân vật trong truyện  Nắm và thấy được cái hay của nghệ thuật “ Tự bộc lộ” B TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1 Ổn định, kiểm tra. 2 Bài mới. I GIỚI THIỆU CHUNG: Yêu cầu HS đọc tiểu dẫn I GIỚI THIỆU CHUNG: SGK

  pdf9p ctnhukieu2 05-04-2011 189 61   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Nắm vũng định lý cosin, công thức tính độ dài đường trung tuyến -Vận dụng được các công thức để làm các bài tập 2.Kỷ năng: -Vận dụng định lý cosin trong tính toán,giải bài tập 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề -Phương pháp trực quan C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK 2.

  pdf5p abcdef_33 17-09-2011 312 61   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết cách xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng - Biết cách xác định góc giữa hai đường thẳng 2.Kỷ năng: - Xác định vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề -Thực hành giải toán C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK 2.

  pdf6p abcdef_33 17-09-2011 319 60   Download

 • I. Mục tiêu: + Nắm được khái niệm chung về ăn mòn kl và các khái niệm riêng về ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa. + Nắm được đk, cơ chế và bản chất của ăn mòn kl, đặc biệt đ/với ăn mòn điện hóa. + Nắm được ng/tắc bảo vệ kl chống ăn mòn và số biện pháp cụ thể, quan trọng nhất là ngăn cách kl cần bảo vệ với môi trường. II. Chuẩn bị: + Gv: Hệ thống câu hỏi + Hs: Xem bài trước ở nhà III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn...

  pdf6p abcdef_25 14-09-2011 255 52   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Tiếp tục ôn tập ,hệ thống lại các kiến thức của chương 2, ôn tập các hệ thức lượng trong tam giác,giải tam giác 2.Kỷ năng: -Rèn luyện kỹ năng giải tam giác 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề -Thực hành giải toán C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK 2.

  pdf5p abcdef_33 17-09-2011 280 49   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh nắm vững hơn cách viết phương trình đường thẳng ở dạng tổng quát và tham số - Nắm được cách xét vị trí tương đối giữa các đường thẳng. 2.Kỷ năng: - Viết phương trình tổng quát và tham số của đường thẳng 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Vấn đáp -Thực hành giải toán C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK 2.

  pdf5p abcdef_33 17-09-2011 269 48   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Học sinh nắm được định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ -Vận dụng được định nghĩa để tính được tích vô hướng của hai vectơ 2.Kỷ năng: -Xác định góc của hai vectơ -Tính tích vô hướng của hai vectơ bằng định nghĩa 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề -Thực hành giải toán C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK,thước kẻ,phấn màu 2.

  pdf4p abcdef_33 17-09-2011 217 42   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Vận dụng được câc kiến thức đê học để giải tam giâc - Hiểu,lăm được câc v dụ được đưa ra 2.Kỷ năng: -Rỉn luyện kỹ năng giải tam giâc 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề -Thực hănh giải toân C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK 2.

  pdf5p abcdef_33 17-09-2011 150 41   Download

 • A. Mục tiêu cần đạt: - Giúp học sinh củng cố những kiến thức đã học ở lớp 9 - Vận dụng vào thực tế để rút ra bài học cho bản thân trong cuộc sống; ý thức với học tập, ý thức đạo đức - Cùng với mọi ngừơi xây dựng, tạo lập cuộc sống hàng ngày tốt đẹp B. Chuẩn bị: - GV : soạn giáo án, hệ thống câu hỏi - HS : ôn tập C. Tiến trình lên lớp 1. ổn định tổ chức 2

  pdf4p abcdef_31 13-09-2011 270 35   Download

 • I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được quá trình quang hợp và các pha của quá trình quang hợp. 2. Kĩ năng: HS phân tích được mối liên quan giữa các pha sáng và tối của quá trình quang hợp. 3. Giáo dục: cho học sinh ý nghĩa của quá trình quang hợp ở giới thực vật. II. phương tiện dạy học: Các hình vẽ sách giáo khoa. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan. IV. Trọng tâm bài giảng: Bản chất của quá trình quang hợp. V. Tiến trình lên lớp: 1. ổn...

  pdf5p abcdef_32 16-09-2011 255 35   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Hiểu đươc hai vectơ như thế nào thì bằng nhau và lấy được ví dụ về vectơ băng nhau -Nắm được định nghĩa vectơ không và các tính chất của vectơ không 2.Kỷ năng: -Rèn luyện kỹ năng chứng minh hai vectơ bằng nhau 3.Thái độ: -Giáo duc cho học sinh tính cẩn thận ,chính xác,yêu thích môn học B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyêt vấn đê -Phương pháp trực quan C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,thước kẻ 2.

  pdf5p abcdef_33 17-09-2011 136 35   Download

 • A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Nắm được khái niệm vectơ,độ dài vectơ và phân biệt được sự khác nhau giữa vectơ và đoạn thẳng -Biết được hai vectơ cùng phương ,hai vectơ cùng hướng 2.Kỷ năng: -Rèn luyện kĩ năng xác định các vectơ,các vectơ cùng phương,các vectơ cùng hướng 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận ,chính xác B-Phương pháp: C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,thước kẻ 2.

  pdf5p abcdef_33 17-09-2011 312 34   Download

 • Tiết 5 Tiếng Việt HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ (T2) A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS  Củng cố các kiến thức về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.  Có kỹ năng trong giao tiếp bằng ngôn ngữ. B TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1 Ổn định, kiểm tra. 2 Bài mới. I BÀI TẬP 1: I BÀI TẬP 1:

  pdf7p ctnhukieu2 05-04-2011 179 26   Download

 • Tiết 11 + 12 Đọc văn TRUYỆN AN DƯƠNG VÀ MỊ CHÂU - TRỌNG THUỶ ( Truyền Thuyết) A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS  Nắm được đặc trưng cơ bản của truyền thuyết qua việc tìm hiểu 1 tác phẩm cụ thể kể về thành Cổ Loa, Mối tình Mị Châu - Trọng Thuỷ và nguyên nhân mất nước Âu Lạc.  Nhận thức được bài học giữ nước ngụ trong câu chuyện tình yêu B TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1 Ổn định, kiểm tra. 2 Bài mới I GIỚI THIỆU CHUNG: I GIỚI THIỆU CHUNG: ...

  pdf7p ctnhukieu2 05-04-2011 143 24   Download

 • Tiết 14 + 15 Đọc văn UY – LIT- XƠ TRỞ VỀ ( Trích Ô – đi – xê - Sử thi Hi Lạp) A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:Giúp HS  Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ người Hi Lạp qua cảnh đoàn tụ gia đình của Uy – lit – xơ  Phân tích lý giải được đối thoại và diễn biến tâm lí của nhân vật.  Hiểu được nghệ thuật sử thi Ô- đi – xê B TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1 Ổn định, kiểm tra. 2 Bài mới. I GIỚI THIỆU CHUNG: I GIỚI THIỆU...

  pdf9p ctnhukieu2 05-04-2011 178 24   Download

 • A. Mục tiêu :-Hs nắm được định nghĩa và tính chất về góc của tam giác vuông, định nghĩa và t/c góc ngoài của tam giác. -Biết vận dụng đ/n, định lí trong bài để tính số đo góc, giải 1 số bài tập. -Giáo dục tính chính xác, cẩn thận và khả năng suy luận của hs. B. Chuẩn bị:Thứơc, bảng phụ , êke C. Tiến trình lên lớp 1. Kiểm tra: Hoạt động 1 Hs1 giải bài 2/sgk Hs 2 Phát biểu định lí tổng ba góc của tam giác.Tính góc A trong tam giác ABC có...

  pdf5p abcdef_22 31-08-2011 230 24   Download

Đồng bộ tài khoản