» 

Tiến Trình Văn Hóa Việt Nam

 • Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - Chương 1

  Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - Chương 1 trình bày các nội dung cơ bản về: văn hóa, định vị văn hóa Việt Nam, tiến trình văn hóa Việt Nam. Cùng tham khảo bài giảng để có kiến thức tổng quan về môn học này.

  ppt 157p lg123456 17-04-2014 34 10

 • Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam: Bài tóm tắt - Nguyễn Thanh Phương Nhi

  Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam: Bài tóm tắt gồm 6 chương có nội dung trình bày về: văn hóa học và văn hóa Việt Nam, tiến trình văn hóa Việt Nam, văn hóa tổ chức cộng đồng xã hội, văn hóa sinh hoạt tinh thần, văn hóa sinh hoạt đời sống, văn hóa giao lưu xã hội.

  ppt 32p lg123456 17-04-2014 26 4

 • GIÁO ÁN TIẾN TRÌNH VÀ VĂN HOÁ NHẬN THỨC

  Mục đích: Cung cấp cho sinh viên cái nhìn hệ thống về tiến trình nền văn hoá Việt Nam. Qua đó, thấy được những đóng góp ý nghĩa của văn hoá Việt Nam trong từng thời kỳ với sự phát triển chung của lịch sử dân tộc. YêuCầu: Snh viên hiểu được vai trò của lớp văn hoá bản địa. Sinh viên biết được quá trình hội nhập của văn hoá Việt Nam với văn hoá khu vực. Sinh viên nắm được...

  doc 4p chimanhkhuyen 25-10-2010 495 141

 • Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam: Văn hóa và văn hóa dân tộc - GV. Nguyễn Thị Huệ

  Bài giảng "Cơ sở văn hóa Việt Nam: Văn hóa và văn hóa dân tộc" có nội dung trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hóa, về diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam, về không gian văn hóa Việt Nam, các phong tục văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, đặc trưng các vùng văn hóa Việt Nam và một số vấn đề khác.

  ppt 52p vanhoangbank 18-10-2013 125 26

 • Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - ThS. Huỳnh Thị Thùy Trinh

  Bài giảng "Cơ sở văn hóa Việt Nam" do ThS. Huỳnh Thị Thùy Trinh biên soạn có bố cục nội dung gồm 5 chương trong đó: Chương 1 trình bày các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học. Chương 2 giới thiệu về tiến trình lịch sử Văn hóa Việt Nam. Chương 3 nêu các đặc trưng văn hóa của cộng đồng người Việt. Chương 4 giới thiệu về không gian văn hóa Việt Nam. Chương 5 trình bày về định...

  ppt 23p lg123456 17-04-2014 29 13

 • Báo cáo tổng hợp: Đề tài quản lý văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế

  Báo cáo tổng hợp: Đề tài quản lý văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế nhằm đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf 408p hoa_loaken91 02-06-2014 11 9

 • Bài giảng cơ sở văn hóa Việt Nam - Tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam

  Bước đầu hình thành nghề nông nghiệp lúa nước.Tổ chức xã hội : tiến từ bầy người thành bộ lạc (biết làm nhà, thuần dưỡng gia súc…).Kỹ thuật mài đá và chế tác gốm phát triển. Lịch sử xã hội xây dựng hình thái nhà nước đầu tiên nhà nước Văn Lang. Nghề nông nghiệp lúa nước phát triển

  ppt 16p teddynguyentan 28-02-2011 1017 247

 • Luận văn tiến sĩ: Văn hóa và con người Tây nguyên trong văn xuôi nghệ thuật 1945-2000

  Tóm tắt nội dung luận án: Luận án nghiên cứu vấn đề Văn hóa và Con người Tây Nguyên được thể hiện trong mảng văn xuôi nghệ thuật từ 1945 đến 2000. Trong đó các giá trị văn hóa và vẻ đẹp con người được phân tích, đánh giá một cách thấu đáo để người đọc hiểu hơn về một mảng văn xuôi có giá trị trong toàn bộ tiến trình văn học Việt Nam.

  pdf 220p namson94 18-07-2012 131 72

 • Tiểu luận: Nhận thức về nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam

  Tiểu luận: Nhận thức về nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam trình bày về các khái niệm văn hóa, tiên tiến, dân tộc, mối quan hệ giữa văn hóa và dân tộc, bản sắc dân tộc, nét đậm đà bản sắc dân tộc trong văn hóa Việt Nam và sinh viên cần phải làm gì để củng cố và phát triển tính chất tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam.

  doc 10p tuanctbg 30-05-2011 2152 543

 • Vận dụng quy luật phủ định vào xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến

  hoá năm 1943”, Đảng và nhà nước ta đã tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn và lý luận để lại dấu ấn lịch sử, dấu ấn thời đại về tư duy văn hoá. Không phải ngẫu nhiên mà trong Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành TW khoá VII Đảng ta đã xác định văn hoá không chỉ là kết quả mà còn là nguyên nhân của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phát triển quan...

  doc 11p buiduongson3 14-05-2010 1459 491

 • ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM - Chương 1

  Theo cách hiểu thông thường, văn hóa là học thức, trình độ học vấn và lối sống lành mạnh. Theo nghĩa rộng,VH bao gồm toàn bộ đời sống con người Trên thế giới có nhiều định nghĩa về VH. Chúng ta chọn định nghĩa đã được UNESCO công nhận: “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy trong quá trình hoạt động thực tiễn và...

  pdf 4p meomayhu 16-06-2011 699 281

 • Đề Tài: Vận dụng quy luật phủ định vào xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến

  Trải qua hơn 55 năm trên chặng đường phát triển văn hóa, từ văn kiện đầu tiên “Đề cương văn hoá năm 1943”, Đảng và nhà nước ta đã tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn và lý luận để lại dấu ấn lịch sử, dấu ấn thời đại về tư duy văn hoá. Không phải ngẫu nhiên mà trong Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành TW khoá VII Đảng ta đã xác định văn hoá không chỉ là kết...

  doc 11p buiduongson3 08-05-2010 355 135

 • Chương 1: Tổng quan về văn hóa học và văn hóa Việt Nam

  Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội.

  ppt 17p teddynguyentan 28-02-2011 315 134

 • Ebook Văn hóa Hà Nội: Tập 1 - Đinh Tiến Hoàng

  Cuốn "Văn hóa Hà Nội: Tập 1" là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam nói chung và những đặc trưng của Văn hóa Hà Nội nói riêng, những đặc sắc của Văn hóa Hà Nội được tổng hợp qua các bài viết về: Hàng Thiếc, Hà Nội nơi chắt lọc tinh hoa, hội làng xưa, văn hiến Việt Nam từ Thăng Long - Hà Nội đến Phú Xuân - Huế, cư dân Hà Nội thuở sơ khai,...

  pdf 79p no1kho 28-09-2010 233 105

 • Tiểu luận: Một số thành lũy tiêu biểu ở Việt Nam trong tiến trình lịch sử Việt Nam

  Việt Nam là một quốc gia ra đời và tồn tại với lịch sử mấy nghìn năm. Trong suốt thời gian tồn tại và phát triển của mình, cộng đồng cư dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đã phát minh ra nhiều giá trị vật chất và tinh thần mà giá trị của nói vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Một trong những công trình có nhiều ý nghĩa là thành..

  doc 22p thanks_1992 07-06-2011 170 69

 • Tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam

  Thời kỳ tiền sử: cách đây 50 vạn năm đến 3000 năm TCN các nền văn hóa tiêu tiểu như văn hóa Hòa Bình, văn hóa Bắc Sơn

  ppt 16p hangtrinh1982 01-02-2012 273 63

 • Luận văn: THẾ LỮ VỚI TIẾN TRÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 - 1945

  Trong giai đoạn 1930 - 1945, xã hội Việt Nam có nhiều chuyển biến sâu sắc. Sự gặp gỡ của văn minh Phương Tây sự tiếp thu mạnh mẽ và rộng rãi những tinh hoa văn hoá thế giới đã thúc đẩy văn học Việt Nam bứt ra khỏi hệ hình trung đại trì trệ, để tiến hành công cuộc hiện đại hoá với sự tăng tốc đặc biệt. Văn học Việt Nam thay đổi từ diện mạo tới nội dung, hàng loạt những...

  pdf 141p greengrass304 10-09-2012 94 34

 • Tiến trình văn hóa của Việt Nam

  Tham khảo bài viết 'tiến trình văn hóa của việt nam', khoa học tự nhiên, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 139p 01229005516 05-03-2013 48 14

 • Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của C.Mác và Ph.Ăngghen với công cuộc đổi mới ở Việt Nam

  Thắng lợi của toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam kể từ năm 1930, nhất là thắng lợi của công cuộc đổi mới đã khẳng định tính đúng đắn của con đường mục tiêu của cách mạng Việt Nam gắn liền với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  pdf 9p phalinh4 08-07-2011 48 12

 • Bài giảng môn học cơ sở văn hóa Việt Nam Tiến sỹ Trần Quang Khánh

  Văn hóa là hệ thống hữu cơ những giá trị vật chất và tinh thần được con người sáng tạo và tích lũy ra trong quá trình sống, tồn tại và phát triển

  ppt 86p vanhoangbank 18-10-2013 67 10

 • + Xem thêm 1096 Tiến Trình Văn Hóa Việt Nam khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản