» 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán

 • Một số từ tiếng anh chuyên ngành kế toán

  Tài liệu tham khảo về từ điển các từ tiếng anh chuyên ngành kế toán

  doc 6p hoasutrang_4505 09-04-2010 2149 1615

 • Tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - Phần 1

  Tài liệu tham khảo chuyên ngành kế toán - Giáo trình nghiệp vụ tiếng anh chuyên ngành kế toán, kiểm toán, cung cấp kiến thức và nâng cao trình độ sử dụng tiếng anh có hiệu quả nhất trong ngành kế toán và kiểm toán.

  doc 17p nampham2811 07-03-2011 1352 875

 • Bài giảng "Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin'

  Công nghệ thông tin từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Việc dạy học Tiếng Anh Công Nghệ thông tin tại học viện công nghệ bưu chính viễn thông từ lâu đã được quan tâm và phát triển. Tiếp theo cuốn sách Hướng dẫn học tiếng anh công nghệ thông tin dùng cho hệ đào tạo từ xa đã được ra đời nhằm mục đich giúp học viêc cói thể tự học tập tốt hơn

  pdf 151p than0sau 29-09-2009 2063 791

 • Tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - Phần 2

  Tham khảo tài liệu 'tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - phần 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 16p nampham2811 07-03-2011 798 635

 • Tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - Phần 3

  Tham khảo tài liệu 'tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - phần 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 21p nampham2811 07-03-2011 661 557

 • Tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán

  Kế toán tài chính : Xem xét rằng kế toán tài chính với mục đích là hướng tới một số lớn những đối tượng bên ngoài., không ai kiểm soát được việc lập báo cáo thực tế hoặc có cơ hội để biết được chi tiết. Khả năng hiểu và có sự tin cậy về những báo cáo phụ thuộc trực tiếp vào sự chuẩn hoá các nguyên tắc và tình hình thực tế cái mà được sử dụng để lập báo...

  pdf 226p 951847623 09-04-2012 923 533

 • Tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - Phần 4

  Tham khảo tài liệu 'tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - phần 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 15p nampham2811 07-03-2011 603 486

 • Tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - Phần 5

  Tham khảo tài liệu 'tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - phần 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 22p nampham2811 07-03-2011 553 457

 • Tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - Phần 6

  Tham khảo tài liệu 'tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - phần 6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 14p nampham2811 07-03-2011 512 434

 • Tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - Phần 7

  Tham khảo tài liệu 'tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - phần 7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 10p nampham2811 07-03-2011 507 422

 • Tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - Phần 8

  Tham khảo tài liệu 'tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - phần 8', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 21p nampham2811 07-03-2011 494 403

 • Tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - Phần 9

  Tham khảo tài liệu 'tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - phần 9', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 18p nampham2811 07-03-2011 458 391

 • Tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - Phần 10

  Tham khảo tài liệu 'tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - phần 10', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 18p nampham2811 07-03-2011 448 385

 • Tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - Phần 11

  Tham khảo tài liệu 'tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - phần 11', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 8p nampham2811 07-03-2011 468 381

 • Tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - Phần 14

  Tham khảo tài liệu 'tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - phần 14', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 12p nampham2811 07-03-2011 450 375

 • Tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - Phần 12

  Tham khảo tài liệu 'tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - phần 12', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 15p nampham2811 07-03-2011 450 366

 • Tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - Phần 13

  Tham khảo tài liệu 'tiếng anh chuyên nghành kết toán kiểm toán - phần 13', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 21p nampham2811 07-03-2011 426 360

 • Tiếng anh chuyên ngành kế toán part 1

  The Portable MBA Series The Portable MBA, Third Edition, Robert Bruner, Mark Eaker, R. Edward Freeman, Robert Spekman and Elizabeth Olmsted Teisberg The Portable MBA Desk Reference, Second Edition, Nitin Nohria The Portable MBA in Economics, Philip K.Y. Young The Portable MBA in Entrepreneurship, Second Edition, William D. Bygrave The Portable MBA in Entrepreneurship Case Studies, William D. Bygrave The Portable MBA in Finance and Accounting, Third Edition, John Leslie Livingstone and...

  pdf 10p anhheomap 13-12-2010 1361 356

 • Tiếng anh chuyên ngành kế toán part 2

  ART ONE UNDERSTANDING THE NUMBERS 1. Using Financial Statements John Leslie Livingstone 2. Analyzing Business Earnings Eugene E. Comiskey and Charles W. Mulford 3. Cost-Volume-Profit Analysis William C. Lawler 4. Activity-Based Costing William C. Lawler 5. Information Technology and You Edward G. Cale Jr. 6. Forecasts and Budgets Robert Halsey 7. Measuring

  pdf 10p anhheomap 13-12-2010 504 273

 • Tiếng anh chuyên ngành kế toán part 3

  8 Understanding the Numbers Nutrivite Projected Balance Sheet as of December 31, 200X Assets Cash Inventory Current assets Fixed assets: Equipment Less depreciation Net equipment Total assets $36,000 3,600 $32,400 32,400 $153,000 $ 40,600 80,000 120,600 Current liabilities Equity: Capital: Jan 1 Add net income Less drawings Capital: Dec 31 Liabilities and equity 40,000 100,000 84,000 (71,000) 113,000 $153,000 Liabilities and Equity Accounts payable $ 40,000 As you can see, Cash is increased...

  pdf 10p anhheomap 13-12-2010 401 221

 • + Xem thêm 111 Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản