Tiếng Anh chuyên ngành Y

Tham khảo và download 6 Tiếng Anh chuyên ngành Y chọn lọc sau:
 • Từ điển tiếng anh chuyên ngành Y về cấu tạo mô, cơ, đôt ngón tay... của bàn tay con người. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành y

  ppt15p believe 01-04-2010 439 166   Download

 • Từ điển tiếng anh chuyên ngành Y, cấu tạo của khớp khủy tay của con người, tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành y cùng tham khảo.

  ppt16p believe 01-04-2010 215 89   Download

 • Từ điển tiếng anh chuyên ngành Y, cấu tạo của cánh tay của con người. Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành y tham khảo để học tốt hơn.

  ppt7p believe 01-04-2010 198 91   Download

 • Từ điển tiếng anh chuyên ngành Y, cấu tạo của chi trên của cơ thể con người, Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành y cùng tham khảo.

  ppt14p believe 01-04-2010 251 92   Download

 • Từ vựng tiếng Anh lĩnh vực Y Dược .Ngành Y được xem là ngành học khó, bật nhất hiện nay và nhất là các từ tiếng Anh chuyên ngành thông dụng. Với bài viết sau đây sẽ chia sẻ với các bạn một số từ vựng chuyên dụng trong lĩnh vực Y Dược.

  pdf12p oishithetgiay 20-06-2013 390 153   Download

 • 1) Khoa học cơ bản: (basic sciences) _ Triết học: philosophy _ Sinh học: biology _ Thống kê học: statistics _ Vật lý: physics

  pdf2p womanhood911_10 17-11-2009 467 135   Download

Đồng bộ tài khoản