Tiếng Anh lớp 3

Tham khảo và download 14 Tiếng Anh lớp 3 chọn lọc sau:
 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 8: ages / section b (1,2,3)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 425 117   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 7: family members / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 386 91   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 8: ages / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 621 62   Download

 • Aim: to help ss to learn some new words about family members and new structure. II. Objective: By the end of the lesson, ss will be able to learn some new words and new structure. III. New structure: Who’s that ? That’s …..

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 884 154   Download

 • Aim: to help ss to practice skills. II. Objective: By the end of the lesson, ss will be able to practice skills. III. New structure:

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 447 95   Download

 • Aim: to help ss to practice skills. II. Objective: By the end of the lesson, ss will be able to practice skills. III. New structure: IV. Techniques: Shark attack, Rob out and remembers, role play. V. Teaching aids: Teacher’s book, student’s book, cassette player, posters, exercise book, picture. VI. Skills: Speaking, Listening.

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 281 66   Download

 • Aim: to help ss to learn some new words about numbers and new structure. II. Objective: By the end of the lesson, ss will be able to learn some new words and new structure. III. New structure: How old are you ? I’m nine. IV. Techniques: Shark attack, Rob out and remembers, role play. V. Teaching aids: Teacher’s book, student’s book, cassette player, posters, exercise book, picture. VI. Skills: Speaking, Listening.

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 304 74   Download

 • Để giúp cho các em học sinh lớp 3 có thêm tự tin trước khi tham gia kì thi Olympic Tiếng Anh hằng năm, xin mời các em cũng như giáo viên tham khảo 5 Bài thi Olympic Tiếng Anh lớp 3.

  doc27p marblestone111 11-04-2014 1842 1119   Download

 • Các em có thể tham khảo đề một số vòn thi của kỳ thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 để luyện tập những kỹ năng làm bài, rèn luyện kiến thức Tiếng Anh cần thiết, giúp ích cho quá trình học tập, thi cử.

  doc12p candy01 12-02-2014 1335 452   Download

 • Tài liệu luyện tập tiếng anh để luyện thi olympic lớp 3 dành cho các giáo viên và học sinh tham khảo. Chúc các độc giả tham khảo tài liệu tốt.

  pdf8p thuantienganh_81vlm 27-04-2013 3653 981   Download

 • 1- What is your name? A. My name is An B. Her name is An C. His name is An 2- What is this? A. This is rulers B. It is a ruler C. It’s an ruler

  doc3p chukien 16-06-2010 1369 182   Download

 • Mục tiêu: Giúp học sinh làm quen và giới thiệu tên mình về các tình huống giao tiếp, Học sinh luyện phát âm và hoàn thành câu còn thiếu, yêu cầu học sinh tự phát hiện ra từ mới nói bằng tiếng việt, giáo viên hỏi học sinh trong tranh ai hỏi ai, hỏi cái gì, yêu cầu học sinh nhìn tranh, giáo viên đọc bài hội thoại..

  doc52p hanhkeu 05-01-2010 3069 490   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 8: ages / section a (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 336 77   Download

 • Aim: to help ss to learn some new words about house and new structure. II. Objective: By the end of the lesson, ss will be able to learn some new words and new structure.

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 288 54   Download

Đồng bộ tài khoản