tiếng anh lớp 3

Tham khảo và download 14 tiếng anh lớp 3 chọn lọc sau:
 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 8: ages / section b (1,2,3)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 320 97   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 7: family members / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 335 85   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 8: ages / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 602 60   Download

 • Aim: to help ss to learn some new words about family members and new structure. II. Objective: By the end of the lesson, ss will be able to learn some new words and new structure. III. New structure: Who’s that ? That’s …..

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 859 152   Download

 • Aim: to help ss to practice skills. II. Objective: By the end of the lesson, ss will be able to practice skills. III. New structure:

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 426 93   Download

 • Aim: to help ss to practice skills. II. Objective: By the end of the lesson, ss will be able to practice skills. III. New structure: IV. Techniques: Shark attack, Rob out and remembers, role play. V. Teaching aids: Teacher’s book, student’s book, cassette player, posters, exercise book, picture. VI. Skills: Speaking, Listening.

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 266 64   Download

 • Aim: to help ss to learn some new words about numbers and new structure. II. Objective: By the end of the lesson, ss will be able to learn some new words and new structure. III. New structure: How old are you ? I’m nine. IV. Techniques: Shark attack, Rob out and remembers, role play. V. Teaching aids: Teacher’s book, student’s book, cassette player, posters, exercise book, picture. VI. Skills: Speaking, Listening.

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 287 72   Download

 • Để giúp cho các em học sinh lớp 3 có thêm tự tin trước khi tham gia kì thi Olympic Tiếng Anh hằng năm, xin mời các em cũng như giáo viên tham khảo 5 Bài thi Olympic Tiếng Anh lớp 3.

  doc27p marblestone111 11-04-2014 1228 850   Download

 • Các em có thể tham khảo đề một số vòn thi của kỳ thi Olympic Tiếng Anh lớp 3 để luyện tập những kỹ năng làm bài, rèn luyện kiến thức Tiếng Anh cần thiết, giúp ích cho quá trình học tập, thi cử.

  doc12p candy01 12-02-2014 1074 414   Download

 • Tài liệu luyện tập tiếng anh để luyện thi olympic lớp 3 dành cho các giáo viên và học sinh tham khảo. Chúc các độc giả tham khảo tài liệu tốt.

  pdf8p thuantienganh_81vlm 27-04-2013 2749 859   Download

 • 1- What is your name? A. My name is An B. Her name is An C. His name is An 2- What is this? A. This is rulers B. It is a ruler C. It’s an ruler

  doc3p chukien 16-06-2010 1309 179   Download

 • Mục tiêu: Giúp học sinh làm quen và giới thiệu tên mình về các tình huống giao tiếp, Học sinh luyện phát âm và hoàn thành câu còn thiếu, yêu cầu học sinh tự phát hiện ra từ mới nói bằng tiếng việt, giáo viên hỏi học sinh trong tranh ai hỏi ai, hỏi cái gì, yêu cầu học sinh nhìn tranh, giáo viên đọc bài hội thoại..

  doc52p hanhkeu 05-01-2010 2857 471   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 8: ages / section a (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mobistar1209 29-11-2010 290 74   Download

 • Aim: to help ss to learn some new words about house and new structure. II. Objective: By the end of the lesson, ss will be able to learn some new words and new structure.

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 260 52   Download

Đồng bộ tài khoản