» 

Tiếng Anh Lớp 5

 • Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 4 SCHOOL ACTIVITIES Section A(4, 5, 6, 7) Period 18

  Giáo án tiếng anh lớp 5 AIMS 1Knowledge: Ss’ll able to talk about the school activities 2. Skills: listening ,speaking, writing 3.Language focus: a. Grammar: A: What are you doing? B: I’m (reading a letter). b. Vocabulary: reading, wrting, drawing, singing letter

  pdf 6p phalinh14 06-08-2011 1061 197

 • Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 11 PLACES OF INTEREST Section B (1-3) Period 57 I. AIMS 1.

  Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 11 PLACES OF INTEREST Section B (1-3) Period 57 I. AIMS 1. Knowledge: Ss’ll able to talk about the places of interest. 2. Skills: listening and speaking 3. Language focus: a. Grammar: - “or” question A: Are we going to the zoo or the swimming pool? B: We’re going to the zoo. A: Is Peter going to the museum or the zoo? B: He’s going to the zoo. b. Vocabulary: national park, sounds, zoo, museum, swimming pool, amusement park II. TEACHING AIDS: 1....

  pdf 6p phalinh14 06-08-2011 486 122

 • Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 - Vòng 20 (cấp huyện) - Năm học: 2011-2012

  Các em có thể tham khảo đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 này để luyện tập những kỹ năng làm bài, rèn luyện kiến thức Tiếng Anh để chuẩn bị thật tốt cho các kì thi Olympic Tiếng Anh sắp tới.

  doc 7p candy01 12-02-2014 100 30

 • Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 9 ACTIVITIES FOR NEXT SUNDAY Section B (1-3) Period 45

  Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 5 - unit 9 activities for next sunday section b (1-3) period 45', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p phalinh14 06-08-2011 150 26

 • Giáo án tiếng anh lớp 5 - SELF-CHECK ONE Period 13

  Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 5 - self-check one period 13', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p phalinh14 06-08-2011 93 23

 • Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 5 SPORTS AND GAMES Section A(4, 5, 6, 7) Period 22

  Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 5 - unit 5 sports and games section a(4, 5, 6, 7) period 22', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p phalinh14 06-08-2011 112 21

 • Giáo án tiếng anh lớp 5 - CONSOLIDATION Period 31

  Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 5 - consolidation period 31', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p phalinh14 06-08-2011 27 11

 • Đề kiểm tra 40 phút môn tiềng Anh lớp 5 - Trường Hướng Dương

  Tài liệu đề kiểm tra 40 phút môn tiềng Anh lớp 5 - Trường Hướng Dương dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh nhằm luyện tập và củng cố kiến thức môn tiếng Anh, bên cạnh đó còn trau dồi kinh nghiệm ra đề cho quý thầy cô.

  pdf 3p black_23 17-03-2014 20 4

 • Giáo án điện tử tiểu học môn tiếng anh: Tiếng anh lớp 5: Jobs

  Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học môn tiếng anh: tiếng anh lớp 5: jobs', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 0p tengteng6 22-11-2011 221 95

 • Giáo án tiếng Anh lớp 5(P2)

  Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 5(p2)', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p abcdef_41 04-11-2011 190 69

 • Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 (Vòng 1-35)

  Qua một số đề thi của các vòng, học sinh được làm quen với cấu trúc đề của từng vòng, rèn thêm khả năng làm bài Tiếng Anh của mình, giúp ích cho học sinh trong quá trình luyện thi Olympic Tiếng Anh. Chúc các em thành công!

  doc 27p candy01 12-02-2014 146 63

 • Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 (Vòng huyện) - Năm học: 2013-2014

  Với đề thi Tiếng Anh Olympic của chương trình lớp 5, các em có thể sử dụng để luyện tập một số kỹ năng làm bài cần thiết. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo hay để các em làm quen với một số dạng đề thi.

  doc 0p candy01 12-02-2014 161 53

 • Giáo án tiếng Anh lớp 5(P4)

  Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 5(p4)', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p abcdef_41 04-11-2011 154 48

 • Giáo án tiếng Anh lớp 5(P6)

  Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 5(p6)', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p abcdef_41 04-11-2011 115 40

 • Giáo án tiếng Anh lớp 5(P7)

  Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 5(p7)', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p abcdef_41 04-11-2011 93 35

 • Giáo án tiếng Anh lớp 5(P10)

  Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 5(p10)', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p abcdef_41 04-11-2011 98 32

 • Giáo án tiếng Anh lớp 5(P5)

  Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 5(p5)', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p abcdef_41 04-11-2011 110 27

 • Giáo án điện tử tiểu học môn tiếng Anh: Tiếng anh lớp 5

  Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học môn tiếng anh: tiếng anh lớp 5', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 0p tengteng4 22-11-2011 86 27

 • Giáo án điện tử tiểu học môn tiếng anh: ôn tập tiếng anh lớp 5

  Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học môn tiếng anh: ôn tập tiếng anh lớp 5', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 0p tengteng5 23-11-2011 59 14

 • Giáo án tiếng Anh lớp 5(P1)

  Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 5(p1)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p abcdef_41 04-11-2011 32 6

 • + Xem thêm 683 Tiếng Anh Lớp 5 khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản