Tiếng campuchia giao tiếp

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tiếng campuchia giao tiếp
  • Bài 1 GIAO TIẾP Chào : Xốc-xop bai, Cô-rúp xua, Xua x'đây, Chum-riêp xua. Tiếng dùng để chào có nhiều như trên, nhưng thông thường lúc gặp nhau thì dùng tiếng Xốc-xơp-bai có nghĩa là bình an, vui vẻ. Khi chào thì chấp hai tay đưa lên ngực. Khi chào những người già hay ở nơi đông người như hội nghị, mít tinh thì dùng tiếng Cô-rúp xua hay Chum-riêp xua. Lúc chào cũng chấp hai tay đưa lên ngực (chào sư sãi thì dùng tiếng khác- sẽ giới thiệu ở phần sau).

    doc26p tinhchanli_2 18-02-2013 947 227   Download

  • Số đếm 1: Muôi 2: Pi 3: Bây 4: Buôn 5: Po-răm 6: Po-răm muôi 7: Po-răm pi 8: Po-răm bây 9: Po-răm buôn 10: Đốp 20: Muôi phây 30: Sam sấp 40: Se sấp 50: Ha sấp 60: Hốc sấp .70: Chet sấp 80: Pết sấp 90: Cau sấp 100: Muôi rôi 1000: Muôi Pô-on 10000: Muôi mơn 1000000: Muôi liên Từ 11, 21, 32 thì ghép tiếng chỉ hàng chục với tiếng chỉ hang đơn vị. Từ 111, 222, 333 thì ghép tiếng chỉ số hàng trăm với tiếng chỉ số hang chục và hàng đơn vị. Giao tiếp thông...

    pdf7p kiwinz 28-06-2013 72 16   Download

  • Khoảng nửa năm đổ lại đây khu chợ đêm tại Siem Reap mới hình thành và mở cửa thường xuyên. Đây là khu chợ đặc trưng của người Campuchia, chỉ bán đồ Campuchia... IMAGE NOT FOUND! Một góc chợ đêm Siem Reap Không phải “Xua sơ đây” (xin chào tiếng Campuchia) mà là “hello sir, hello madam” (xin chào tiếng Anh), không phải “Okun” (cám ơn) mà là… “thank you very much” (cám ơn rất nhiều)… ngôn ngữ giao tiếp tại chợ đêm Siem Reap chủ yếu bằng tiếng Anh....

    pdf8p kiwinz 28-06-2013 35 1   Download

Đồng bộ tài khoản