Tiết kiệm bưu chính

Xem 1-20 trên 27 kết quả Tiết kiệm bưu chính
 • Bưu chính Nhật Bản được thành lập vào 1/4/2003 với mục tiêu tiến hành các hoạt động kinh doanh hiệu quả trên các lĩnh vực dịch vụ bưu chính, dịch vụ tiết kiệm bưu chính, chuyển tiền, hệ thống chuyển tiền trực tiếp giữa các tài khoản bưu điện và các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ bưu chính, cũng như các dịch vụ khác được cung cấp tại bưu cục.

  pdf6p yenhong 24-06-2009 221 79   Download

 • Thông tư 02/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định số 270/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

  doc9p sontinh 18-08-2009 101 18   Download

 • Quyết định 270/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

  doc4p sontinh 18-08-2009 105 10   Download

 • Thù lao lao độngcó vai trò quan trọng trong quản lý lao động: doanh nghiệp trả lương cho người lao động không chỉ bù đắp sức lao động đã hao phí mà còn thông qua tiền lương để kiểm tra giám sát người lao động làm việc theo ý đồ của mình đảm bảo hiệu quả công việc. mục đích của DN là lợi nhuận ngày càng lớn để đạt mục tiêu đó Dn phải quản lý lao động tốt để tiết kiệm chi phí hạ gia thành sp giảm chi phí nhân công...

  doc25p bachvan25 31-05-2011 532 202   Download

 • CÁC TÍNH TOÁN KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BƯU CHÍNH TS. NGUYỄN THỊ MINH AN. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Tóm tắt: Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp bưu chính có ý nghĩa quan trọng giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tránh lãng phí lao động, tận dụng tối đa công suất máy móc thiết bị.

  pdf7p linhdan05016 24-01-2011 299 129   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp bưu chính viễn thông", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hành vi tổ chức và quản trị nhóm trong doanh nghiệp, thiết kế và phân tích công việc, tìm kiếm thu hút và tuyển dụng nhân viên, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, tổ chức lao động trong doanh nghiệp bưu chính viễn thông,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf100p doinhugiobay_00 03-11-2015 37 13   Download

 • QUY ẾT ĐỊNH của Thủ tướng Chính phủ số 270/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 Về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

  doc4p luonladinh 12-03-2010 107 7   Download

 • Thông tư số 05/1999/TT-NHNN1 về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiết kiệm bưu điện do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thực hiện Khoản 2, Điều 5, Quyết định 215/1998/QĐ-TTg ngày 4/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiết kiệm bưu điện

  pdf4p chuongtudi 23-10-2009 32 2   Download

 • Quyết định số 425/2000/QĐ-TCBĐ về việc sửa đổi mục b, khoản 2.1, Điều 22 Thể lệ dịch vụ tiết kiệm bưu điện do Tổng cục Bưu điện ban hành

  pdf1p chuongtudi 23-10-2009 26 1   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Các hoạt động khác của NHPT Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Tài chính kế toán tại Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày khách hàng chuyển tiền trong hợp đồng. Đối tượng thực hiện: Tổ chức ...

  pdf5p meoconmengu 23-02-2011 72 9   Download

 • Quyết định số 215/1998/QĐ-TTg về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p hienthuc 17-10-2009 43 6   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Các hoạt động khác của NHPT Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội sở chính (Ban Nguồn vốn) Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày khách hàng chuyển tiền trong hợp đồng. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không

  pdf5p meoconmengu 23-02-2011 57 6   Download

 • Thông tư số 68/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điểm đặc thù trong quản lý Nhà nước về tài chính đối với dịch vụ tiết kiệm bưu điện của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p hienthuc 17-10-2009 51 5   Download

 • Tóm tắt: Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp bưu chính có ý nghĩa quan trọng giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tránh lãng phí lao động, tận dụng tối đa công suất máy móc thiết bị. Như vậy, trong môi trường cạnh tranh và hội nhập việc tổ chức sản xuất hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp bưu chính nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh thông qua chất lượng và giá thành dịch vụ. ...

  pdf7p thulanh1 05-09-2011 31 5   Download

 • Bài giảng "Toán rời rạc 2" có cấu trúc gồm 6 chương trình bày các nội dung: Một số khái niệm cơ bản của đồ thị, biểu diễn đồ thị trên máy tính, tìm kiếm trên đồ thị, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton, cây khung của đồ thị, bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf124p doinhugiobay_09 05-01-2016 25 5   Download

 • Thông tư số 02/2006/TT-BTC về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm bưu điện do Bộ Tài chính ban hành , để hướng dẫn một số điều của Quyết định số 270/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

  pdf9p phithanhvan 23-10-2009 42 3   Download

 • Thông tư 68/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm đặc thù trong quản lý Nhà nước về tài chính đối với dịch vụ tiết kiệm bưu điện của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam

  doc3p vantien 19-08-2009 43 2   Download

 • Thông tư 40/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 215/1998/QĐ-TTg ngày 01/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

  doc7p vantien 19-08-2009 31 1   Download

 • Quyết định 215/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

  doc3p vantien 19-08-2009 39 1   Download

 • Nội dung: vấn đề giải quyết việc làm ở Việt Nam, vai trò của ngành Viễn thông... có trong đề kiểm tra 1 tiết môn Địa Lí lớp 9 của THCS Long Khánh 2011-2012 (kèm đáp án) giúp các bạn học sinh lớp 9 tham khảo để chuẩn bị và tự tin làm bài kiểm tra đạt kết quả tốt.

  doc3p nguyenlinh01 28-03-2014 23 1   Download

Đồng bộ tài khoản