» 

Tiêu Chí Nông Thôn Mới

 • Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Tác giả mong muốn áp dụng những cơ sở lý thuyết, kiến thức khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu, để nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn và gợi ý chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn.

  pdf 17p eight_12 08-03-2014 30 13

 • Công văn 1482/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

  Công văn 1482/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới

  doc 1p hoangchau 19-08-2009 224 79

 • Quyết định 2382/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 2382/QĐ-UBND năm 2013 Quy định việc xét, công nhận địa phương đạt tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

  pdf 6p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 3 0

 • 19 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

  TÀI LIỆU TÌM HIỂU:19 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

  pdf 12p hatram_123 26-12-2011 2762 427

 • Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

  Tài liệu tham khảo thông tư Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc...

  doc 15p diepxuantai 08-07-2010 740 248

 • CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KIẾN NGHỊ

  Qua gần 3 năm thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của Việt Nam vẫn chưa đạt được như kết quả trông đợi. Trên cơ sở đánh giá thực trạng triển khai chương trình NTM, bài viết này chỉ ra những bất cập và đề xuất một số giải pháp về chính sách nhằm hoàn thiện chương tình NTM ở nước ta. Sự chưa phù hợp trong bộ tiêu chí đánh giá, cách tiếp cận “ dội ở trên...

  doc 11p hailedangbs 24-04-2013 157 86

 • ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG THEO “BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI” CỦA XÃ VĨNH VIỄN, HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG

  Việc áp dụng Bộ tiêu chí Quốc gia (BTCQG) về nông thôn mới tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương và cách tiếp cận. Nghiên cứu này nhằm xác định mức độ đáp ứng của địa phương đối với 19 tiêu chí của BTCQG. Nghiên cứu được thực hiện tại xã Vĩnh Viễn, một xã điểm về xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, qua một...

  pdf 11p sunshine_7 19-07-2013 52 18

 • Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 3461/QĐ-UBND.

  pdf 9p thanhpham11 11-03-2014 6 0

 • Quyết định 425/QĐ-UBND-HC năm 2013

  Quyết định 425/QĐ-UBND-HC năm 2013 Bộ Tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf 4p thanhpham11 11-03-2014 5 0

 • BÁO CÁO THỰC TẬP "VAI TRÒ CỦA NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM"

  Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 của đảng ta, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X đã xác định: “ hiện nay và nhiều năm tới, vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng”, là vấn đề chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,

  doc 23p huuhoang1204 10-06-2011 856 400

 • Quyết định số 1387/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 1387/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bình Dương.

  pdf 11p huongruoutinhnong123 27-03-2014 1 0

 • Xử lí nước cấp nông thôn

  Nguồn nước trong thiên nhiên thường không sạch, đòi hỏi phải có biện pháp xử lí nước nhằm đạt yêu cầu phẩm chất nước ở các chỉ tiêu lí, hoá và sinh học nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người tiêu dùng và cộng đồng.Mục đích của vấn đề phân phối nước sạch cho người dân nông thôn là nhằm mục đích tạo điều kiện cho họ được hưởng nguồn nước đầy đủ, ổn định và an...

  pdf 55p minhanh 14-03-2009 638 324

 • Nhà vệ sinh nông thôn không dùng nước

  Nhà vệ sinh không dùng nước hoặc hố xí khô (Waterless toilets/ Dry sanitation) được hiểu là kiểu nhà vệ sinh mà sau khi sử dụng người ta không dùng nước để dội rửa, có thể chỉ dùng vôi, tro bếp, tro cây, tro trấu hoặc đất bột để phủ lên phân sau khi sử dụng. Loại nhà vệ sinh không dùng nước này thường áp dụng cho các vùng nông thôn gặp khó khăn nguồn nước hoặc áp dụng cho vùng có...

  pdf 18p minhanh 14-03-2009 463 154

 • Tiểu luận: Thực trạng thực hiện chính sách phát triển ngành nghề ở nông thôn

  Ngành nghề nông thôn là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân ở khu vực nông thôn. Ngành nghề nông thôn giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển nông thôn Việt Nam, không chỉ góp phần tạo công ăn việc làm lúc nông nhàn, tăng thu nhập cho nông dân mà còn tạo nên những dấu...

  doc 14p 72111766 13-05-2012 266 106

 • Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn phần 5

  ua một nghiên cứu điều tra trong năm 2006 do Bộ Y Tế và UNICEF Việt Nam tiến hành, chỉ có khoảng 15.6% người được phỏng vấn thực hành rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh, chỉ có 18% hộ gia đình và khoảng 12% trường học ở nông thôn Việt Nam có nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn 08/2005/QĐ-BYT do Bộ Y Tế ban hành. Trong khi đó, Chương Trình Mục Tiêu Quốc gia về Cấp Nước và Vệ Sinh Môi...

  pdf 10p banhtrangtayninh 25-04-2011 182 67

 • TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Láng Hạ

  Cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của nền kinh tế, các thành phần kinh tế cũng trở nên đa dạng và phong phú. Điều đó đòi hỏi các dịch vụ ngân hàng cũng phải không ngừng mở rộng. Đồng thời, để thực hiện chiến lược lâu dài nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cao uy tín và hiệu quả kinh doanh, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo & PTNT) đã liên tục...

  pdf 29p chipchip1122 17-03-2013 83 43

 • Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Nhìn lại lịch sử phát triển của xã hội loài người, nông nghiệp luôn luôn giữ một vai trò quan trọng, là ngành sản xuất lương thực, thực phẩm cho xã hội, nhiều nguyên liệu cho công nghiệp, nhiều hàng cho xuất khẩu (khi ngoại thương phát triển). Bước vào thế kỷ XXI, với những thách thức về an ninh lương thực, dân số, môi trường sinh thái,… nông nghiệp được dự báo là vẫn...

  doc 71p dinhthao00 10-06-2011 69 40

 • Quyết định Số: 61/2005/QĐ-BNN của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Quyết định Về việc ban hành Bản quy định về tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ

  doc 12p buikhacha 18-05-2010 139 36

 • TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (NHNoPTNT Việt Nam) được thành lập tháng 3/1988 khi bắt đầu chuyển đổi hệ thống Ngân hàng từ một cấp sang hai cấp. Ngân hàng nông nghiệp được hình thành từ một số cấp vụ, phòng và chi nhánh cơ sở phụ thuộc Ngân hàng Nhà nước mang nặng tính chất cơ chế tập trung bao cấp. Thời gian đầu mới đi vào hoạt động những khó khăn...

  pdf 19p chopchop1122 19-03-2013 77 36

 • BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  Sau khi Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính Phủ được ban hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đă ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị xây dựng dự toán, qui chế chi tiêu nội bộ theo qui định mới; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo để các đơn vị hành chính thuộc Bộ nắm bắt kịp thời chủ trương, mục đích, yêu cầu và sự cần thiết thực...

  doc 39p antonini 06-05-2011 183 36

 • + Xem thêm 155 Tiêu Chí Nông Thôn Mới khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản