Tieu chuan 2737

Xem 1-14 trên 14 kết quả Tieu chuan 2737
 • Tiêu chuẩn này qui định tải trọng và tác động dùng để thiết kế các kết cấu xây dựng, nền móng và công trình. Để nắm rõ các tiêu chuẩn về tải trọng và tác động tiêu chuẩn thiết kế mời các bạn tham khảo!

  pdf56p duong01219290888 17-02-2014 326 118   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737:1995 Tải trong và tác động-Tiêu chuẩn thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong tiêu chuẩn này.

  pdf56p zenlus 28-11-2014 225 93   Download

 • 1.1 Tiêu chuẩn này quy định tải trọng và tác động dùng để thiết kế các kết cấu xây dựng, nền móng nhà và công trình.1.2 Các tải trọng và tác động do giao thông đường sắt, đường bộ, do sóng biển, do dòng chảy, do bốc xếp hàng hóa, do động đất, do dông lốc, do thành phần động lực của thiết bị sản xuất và phương tiện giao thông... gây ra không quy định tiêu trong chuẩn này được lấy theo các tiêu chuẩn khác tương ứng do nhà nước ban hành....

  pdf65p tuongvan 08-09-2009 3848 718   Download

 • 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định tải trọng và tác động dùng để thiết kế các kết cấu xây dựng, nền móng nhà và công trình. 1.2. Các tải trọng và tác động do giao thông đ|ờng sắt, đ|ờng bộ, do sóng biển, do dòng chảy, do bốc xếp hàng hoá, do động đất, do dông lốc, do thành phần động lực của thiết bị sản xuất và ph|ơng tiện giao thông… gây ra không qui định tiêu trong chuẩn này đ|ợc lấy theo các tiêu chuẩn khác t|ơng ứng do nhà n|ớc ban hành.

  pdf54p alibabava40tencuop 28-09-2009 1460 276   Download

 • Tính gió động khi tính các công trình trụ, tháp, ống khói, cột điện, thiết bị dạng cột, hành lang băng tải, các giàn giá lộ thiên, các nhà nhiều tầng trên 40m, các khung nhà công nghiệp một tầng một nhịp có độ cao trên 36m tỉ số độ cao trên nhịp lớn hơn 1,5 ( điều 6.11 tiêu chuẩn VN 2737-1995)

  pdf14p tranvulinh00 23-12-2009 690 505   Download

 • Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến những yêu cầu về kiến thức cơ bản nhất phục vụ cho vịêc thiết kế kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) của các nhà cao tầng có chiều cao không quá 75m (25 tầng) được xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Tiêu chuẩn này tôn trọng các tiêu chủân hiện hành: " Tiêu chuẩn thiết kế_ tải trọng và các tác động (TCVN 2737:1995) " và " Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép (TCVN 5574:1991")....

  pdf17p badao259 10-12-2009 938 304   Download

 • Bộ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 2737-1995- Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 6160-1996- Phòng cháy, chữa cháy- Nhà cao tầng- Yêu cầu thiết kế TCVN 5760-1993- Hệ thống chữa cháy- Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng TCVN 5738: 2001- Hệ thống báo cháy- Yêu cầu kỹ thuật TCVN 5687-1992- Thông gió, điều tiết không khí và sưởi ấm- Tiêu chuẩn thiết kế

  pdf27p quochung 15-09-2009 872 270   Download

 • Áp lực gió dùng trong thiết kế xây dựng tại các địa phương trên toàn quốc được quy định trong TCVN 2737-95 " tải trọng và tác động". Phụ lục 2.3 này được biên soạn theo TCVN 2737- 95 và được dùng để thiết kế các công trình xây dựng...

  pdf20p tuongvan 05-09-2009 281 140   Download

 • Vấn đề đặt ra là cần lấy dạng địa hình chuẩn thế nào cho phù hợp với quy định của tiêu chuẩn Nga và điều kiện thực tế của Việt Nam. Bài báo này trình bày một số kết quả phân tích về sự lựa chọn đó.

  pdf4p phalinh20 24-08-2011 37 2   Download

 • Chỉ dẫn này dùng để tính toán thành phần động của tải trọng gió tác dụng lên các kết cấu, nền móng, nhà và công trình theo tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737:1995. Thành phần động của tải trọng gió phải đựơc kể đến khi tính toán các công trình tháp, trụ, ống khói, cột điện, thiết bị dạng cột, hành lang băng tải, các giàn giá lộ thiên,....

  pdf56p badao259 10-12-2009 1339 366   Download

 • CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP NĂM HỌC 2012 - 2013

  pdf5p noel_vui 14-11-2012 43 8   Download

 • Tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng trong tính toán: (Tất cả các cấu kiện trong công trình điều được tính theo tiêu chuẩn Việt nam). TCVN 2737 – 1995(Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế) TCVN 5574 – 1991(Kết cấu BTCT – Tiêu chuẩn thiết kế) TCVN 5575 – 1991(Kết cấu Thép – Tiêu chuẩn thiết kế) TCXD 45 – 78(Nền, Nhà và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế) 3. Vật liệu xây dựng: Bê tông móng và thân công trình M200# Rn=90 kG/cm2; Rk=7,5 kG/cm2 Cốt thép...

  pdf12p mk_ngoc62 03-11-2010 507 251   Download

 • Tính tải trọng gió tĩnh: Theo TCVN 2737-1995, giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của tải trọng gió ở độ cao Z so với mốc chuẩn xác định theo công thức: W W0 .k.c Trong đó:W0 giá trị của áp lực gió lấy theo bản đồ phân vùng phụ lục D và điều 6.4 k hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao lấy theo bảng 5. c  hệ số khí động lấy theo bảng 6. Trong trường hợp của công trình này, có: - Do xây dựng ở Hà Nội, nên vùng áp lực...

  pdf13p mk_ngoc62 07-11-2010 177 88   Download

 • tải trọng gió được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 2737-95, gồm có 2 thành phần tĩnh và động, Wg = W + Wp Trong đó : W : Thành phần tĩnh của tải trọng gió Wp : thành phần động của tải trọng gió Do nhà có chiều cao 35,1m

  pdf6p kienza51 09-11-2010 159 82   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản