» 

Tiêu Chuẩn 3215 79

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 11

  Phép thử TCVN 3215-79 I.Giới thiệu phép thử: Đánh giá cảm quan chất lượng của các sản phẩm thực phẩm bằng phương pháp cho điểm theo TCVN 3215-79, thì tất các

  doc 4p dangduongntu 15-01-2011 546 155

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 9

  BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép thử cho điểm thị hiếu 1.Mục đích :Tìm hiểu mức độ hài lòng ,ưa thích của người tiêu dùng đối với 3 mẫu nước mắm có độ đạm khác nhau .(mẫu A :20 0 đạm ;mẫu B :200

  doc 12p dangduongntu 15-01-2011 279 106

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 10

  3. Phiếu chuẩn bị và kết quả thí nghiệm PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH CẢM QUAN PHIẾU CHUẨN BỊ THÍ NGHIỆM Phép thử cho điểm chất lượng (TCVN3215-79) Ngày thử: 15/12/2010.... Thang điểm sử dụng: thang 6

  doc 1p dangduongntu 15-01-2011 308 91

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 3

  BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép thử: Nhận biết 4 vị cơ bản. 1.Giới thiệu phép thử: Phép thử nhằm kiểm tra khả năng xác định tên của 4 vị cơ bản bao gồm 4 vị ngọt, chua, mặn, đắng. 2.Chuẩn bị thí

  doc 3p dangduongntu 15-01-2011 173 72

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 1

  Thí nghiệm 1A: Lựa chọn kiểm nghiệm viên 1.Mục đích: Lựa chọn thành viên có năng lực đánh giá cảm quan, kiểm tra phép thử về mùi, kiểm tra phép thử về so hàng cường độ vị. 2. Xác định tên

  doc 5p dangduongntu 15-01-2011 175 85

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 7

  BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CẶP ĐÔI PHÂN BIỆT 1. Mục đích: So sánh độ ngọt của 2 mẫu A và B sử dụng phép thử cặp đôi phân biệt. 2. Mô tả thí nghiệm: Hội đồng cảm quan gồm 9 người thử với 6 lần

  doc 10p dangduongntu 15-01-2011 193 82

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 2

  THÍ NGHIỆM SO HÀNG CƯỜNG ĐỘ VỊ I.Giới thiệu về phép thử Phép thử so hàng là phép thử tiến hành trên một loạt mẫu, người thử được mời sắp xếp những mẫu này theo cường độ hay mức độ

  doc 3p dangduongntu 15-01-2011 185 78

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 6

  Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép thử: Phân biệt cường độ màu 1. Mục đích : Luyện khả năng phân biệt cường độ màu của dung dịch khi thêm những lượng chất chỉ thị

  doc 5p dangduongntu 15-01-2011 232 67

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 5

  1. MỤC ĐÍCH: So sánh vị ngọt của đường saccarose, vị chua của cafein và vị mặn của muối NaCl. Mỗi vị được chia làm 7 mẫu A, B, C, D, E, F và K sử dụng phép thử so hàng. 2. MÔ TẢ THÍ NGHIỆM: Hội

  doc 10p dangduongntu 15-01-2011 155 60

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 8

  Phép thử: Kiểm tra ngưỡng cảm đối với vị 1. Giới thiệu phép thử: Một người cảm quan viên phải nhận biết được 4 vị cơ bản: ngọt, mặn, chua, đắng và cường độ của các vị có trong sản

  doc 13p dangduongntu 15-01-2011 167 58

 • Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 4

  Thí nghiệm 2.2 Phân biệt cường độ vị bù trừ trong hỗn hợp. B. Dãy ngọt (ngọt trong chua) 1/ Giới thiệu về phép thử: Là phép thử tiến hành trên một loạt mẫu, người thử được mời sắp xếp

  doc 4p dangduongntu 15-01-2011 151 43

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản