» 

Tieu Chuan Astm

 • ASTM Designation: C 596 – 96e1

  This standard is issued under the fixed designation C 596; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf 3p kien098 03-02-2011 64 8

 • ASTM Designation: C 706 – 98 - Limestone for Animal Feed Use1

  This standard is issued under the fixed designation C 706; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf 2p kien098 03-02-2011 64 7

 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÚNG BẮN BÊ TÔNG D-7000

  Súng bắn bê tông dùng để xác định cường độ chịu nén của bê tông. Máy đo theo tiêu chuẩn BS 4408, ASTM C805, DIN 1048,… Đặc biệt súng bắn bê tông hiện số D-7000 dễ sử dụng và chính xác so với các loại súng bắn bê tông cầm tay hiện có. Biểu đồ xác định và công thức tính toán dựa vào tỷ lệ lực của búa với nhiều lần kiểm tra.

  pdf 3p tiep616 08-11-2011 132 36

 • Giáo trình nền móng 4

  Các thí nghiệm về dung lượng dòng chảy ASTM 4716 không phải là tiêu chuẩn cho thí nghiệm này, mặc dầu nó thường được sử dụng. Vật thoát nước được thí nghiệm phải được gắn vào đất. Máy kiểm tra ống thẳng Máy kiểm tra vật thoát nước thẳng (tiếp) Máy kiểm tra vật thoát nước thẳng (tiếp) Sự cong vênh của vật thoát nước thẳng Cát Đất sét mềm

  pdf 25p ctnhukieu6 30-04-2011 97 28

 • Specifition For Structural Steel Buildings

  Tài liệu tham khảo chuyên ngành kỹ thua65tm xây dựng - Specifition For Structural Steel Buildings.

  pdf 0p kien098 03-02-2011 58 27

 • CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - CÔNG TRÌNH CẦU - TS. LÊ BÁ KHÁNH - 5

  Vật liệu dùng trong xây dựng cầu 13.2.1 Cốt thép, thép hình Bảng 13-1 Một số yêu cầu của cốt thép theo các tiêu chuẩn phổ biến ở Việt nam Giới hạn chảy Giới hạn bền Tiêu chuẩn Mác Yield strength Tensile strength Standard Grade fy, (N/mm2) fu, (N/mm2) JIS G 3101 SS 400 235 min 400-510 SD 295A (SD30) JIS G 3112 SD 295B SD 390 (SD40) SD 490 (SD 50) A-I OCT 5781-82 A-II A-III CI TCVN 1651-85 CII CIII ASTM A615/A615M-94 ASTM A615/A615M-96a...

  pdf 15p cnkbmt10 24-10-2011 53 22

 • Designation: C 191 – 99 - Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle1

  This standard is issued under the fixed designation C 191; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf 3p kien098 03-02-2011 38 14

 • Designation: A 53/A 53M – 01 - Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless1

  This standard is issued under the fixed designation A 53/A 53M; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. This standard has been approved for use by agencies of the Department of Defense.

  pdf 21p kien098 03-02-2011 49 14

 • Designation: C 475 – 94 Standard Specification for Joint Compound and Joint Tape for Finishing

  Designation: C 475 – 94 Standard Specification for Joint Compound and Joint Tape for Finishing Gypsum Board1 This standard is issued under the fixed designation C 475; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. This standard has...

  pdf 2p kien098 03-02-2011 40 14

 • Introduction to ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY Impacts of Chemicals Upon Ecological Systems - APPENDIX

  APHA. Năm 1995. Phần 8000, Độc tính. Trong phương pháp tiêu chuẩn xác định các yếu nước và chất thải, 19. Hiệp hội Y tế Công cộng Hoa Kỳ, American Water Works Association, và môi trường nước Liên bang, Washington, DC, trang 8-1 đến 8-26. ASTM. Năm 1988. Tiêu chuẩn hướng dẫn để đánh giá các mối nguy hiểm của một loại vật liệu sinh vật dưới nước và sử dụng của họ. ASTM 1996 Sách Tiêu chuẩn Đo...

  pdf 59p bengoan258 05-12-2011 39 14

 • Designation: C 595 – 00ae1 - Standard Specification for Blended Hydraulic Cements1

  This standard is issued under the fixed designation C 595; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. This standard has been approved for use by agencies of the Department of Defense.

  pdf 7p kien098 03-02-2011 56 11

 • Designation: C 473 – 00 - Physical Testing of Gypsum Panel Products1

  This standard is issued under the fixed designation C 473; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf 12p kien098 03-02-2011 38 10

 • Designation: A 105/A 105M – 02

  This standard is issued under the fixed designation A 105/A 105M; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. This standard has been approved for use by agencies of the Department of Defense.

  pdf 0p kien098 03-02-2011 34 10

 • Designation: C 349 – 97 - Compressive Strength of Hydraulic-Cement Mortars

  This standard is issued under the fixed designation C 349; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf 4p kien098 03-02-2011 37 10

 • Designation: C 430 – 96 - Fineness of Hydraulic Cement by the 45-µm (No. 325) Sieve1

  This standard is issued under the fixed designation C 430; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf 3p kien098 03-02-2011 36 9

 • Designation: C 645 – 00 - Nonstructural Steel Framing Members1

  This standard is issued under the fixed designation C 645; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. This standard has been approved for use by agencies of the Department of Defense.

  pdf 6p kien098 03-02-2011 65 9

 • Designation: C 204 – 00 - Fineness of Hydraulic Cement by Air-Permeability Apparatus1

  This standard is issued under the fixed designation C 204; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf 8p kien098 03-02-2011 43 9

 • Designation: C 511 – 98 - Moist Cabinets, Moist Rooms, and Water Storage Tanks Used

  This standard is issued under the fixed designation C 511; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf 3p kien098 03-02-2011 59 8

 • Designation: C 490 – 00a - Use of Apparatus for the Determination

  This standard is issued under the fixed designation C 490; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf 4p kien098 03-02-2011 39 8

 • Designation: C 452 – 95 - Potential Expansion of Portland-Cement Mortars Exposed to Sulfate1

  This standard is issued under the fixed designation C 452; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf 3p kien098 03-02-2011 42 8

 • + Xem thêm 69 Tieu Chuan Astm khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản